Projectomschrijving

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol? Dat is de centrale onderzoeksvraag in dit project.

GGD’en discussiëren al langer over de rol van wetenschappelijke kennis in regionaal gezondheidsbeleid. In welke mate draagt epidemiologisch onderzoek (onderzoek naar de verspreiding van ziekten) daadwerkelijk bij aan lokale beleidsontwikkeling? In hoeverre is evidence-based gezondheidsbeleid mogelijk? En welke factoren belemmeren en bevorderen dat proces? Dat wordt nagegaan in dit onderzoek. De uitkomsten moeten leiden tot een instrument die GGD’en kunnen gebruiken bij het toepassen van wetenschappelijke kennis in beleidsontwikkeling.

Inmiddels is een theoretisch model gevormd en de casestudies zijn klaar. Deze resultaten zijn besproken met de gemeenten. Ook zijn landelijk gegevens verzameld. Tenslotte hebben de onderzoekers wetenschappelijk artikelen geschreven. Twee daarvan zijn geaccepteerd door internationale tijdschriften. Alle artikelen worden gebundeld in een wetenschappelijk proefschrift.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website