Projectomschrijving

Onderzoek

Participatie van patiënten is belangrijk. Die participatie is vaak moeilijk te realiseren, doordat de motieven ervoor onduidelijk blijven. Is participatie bedoeld als recht, als empowerment, voor kennisintegratie of als hulpmiddel om andere doelen te bereiken? Het verhelderen van motieven met behulp van theorie zou kunnen helpen. Wij onderzochten dat bij Q-support, een organisatie die patiënten met Q-koorts op participatieve wijze ondersteunt.

Resultaten

We zagen dat per motief verschilde welke patiënten het beste betrokken konden zijn. Zo zou participatie als recht meer gebaat zijn bij een dwarsdoorsnede van patiënten. Voor empowerment zouden ervaringsdeskundigen met goede gespreksvaardigheden nodig zijn. Kennisintegratie zou vaak – maar niet altijd – om hoger opgeleide patiënten vragen. Voor participatie als hulpmiddel zouden juist ‘doorsnee’ patiënten geschikter kunnen zijn. Verder zagen we dat niet alle motieven goed samengingen en dat zonder zeggenschap sommige motieven niet te realiseren waren. Participatie mondde dan uit in window dressing. Ten slotte zagen we dat het proces van participatie goed moest zijn georganiseerd, met overeenstemming over de thema’s, duidelijke procedures, een strikte afbakening van ieders rollen en taken, en regelmatige feedback op de bijdrage van patiënten.

We concluderen dat theorie kan helpen om de motieven voor participatie te verhelderen. Die verduidelijking kan eraan bijdragen dat de participatie van patiënten in praktijk ook echt lukt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website