Projectomschrijving

Vroege clusterherkenning voor betere bestrijding: ICARES

Om ziekteproblemen in de bevolking te onderkennen, bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD, die bestrijding regelt. Terugkijkend blijkt dat clustering van ziektegevallen vaak relatief laat wordt gemeld.

Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van geautomatiseerd en geanonimiseerd monitoren van diagnose codes. Deze door huisarts, huisartsenpost, spoedeisende hulp en intensive care geregistreerde codes worden dagelijks naar de GGD gestuurd. Een plotse stijging van een specifieke code kan wijzen op een cluster.
In dit proefproject zal bij drie ziektebeelden (luchtweginfecties, geelzucht en tekenen van hersenvliesontsteking) een minimale hoeveelheid geanonimiseerde patiëntgegevens direct geautomatiseerd naar de GGD gezonden worden. Bij clustering zoekt de GGD nadere informatie, ondersteunt en adviseert zorgverleners bij nader onderzoek en start bestrijding.
 
ICARES definieert in Haaglanden en Hollands Midden de ethische, juridische en technische randvoorwaarden, stelt grenswaarden vast en peilt de bereidheid tot deelname van zorgverleners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website