Projectomschrijving

In de GGD regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant en GHOR regio’s Midden- en West-Brabant en Brabant Noord vinden regelmatig incidenten plaats waarbij inzet van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulpverlening is vereist. Professionals die in deze regio’s werken in de crisisbeheersing, hebben behoefte aan meer inzicht in determinanten (factoren die een toestand (mede) bepalen) van maatschappelijke onrust en hoe deze te beïnvloeden zijn. Om deze reden is een onderzoek opgezet naar determinanten van maatschappelijke onrust en de processen die hierbij een rol spelen. Meer inzicht in de determinanten van maatschappelijke onrust, en de manier waarop deze te beïnvloeden zijn, draagt bij aan de verbetering van de crisisbeheersing. De resultaten leiden tot een instrument voor een systematische benadering van incidenten, zodat deze zo effectief mogelijk worden bestreden en maatschappelijke onrust tot een minimum wordt beperkt. Het instrument zal bij bestuurders en hulpverleners geïntroduceerd worden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website