Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In veel achterstandswijken proberen eerstelijnszorgverleners al lange tijd hun patiënten te motiveren tot een gezondere leefwijze. In het algemeen met niet erg veel succes. Een huisarts van gezondheidscentrum De Rubenshoek in de Haagse Schilderswijk, tevens epidemioloog bij de GGD Den Haag, constateerde dat langzamerhand het eigenaarschap van dit probleem ogenschijnlijk meer bij de zorgverleners is komen te liggen dan bij degenen die direct belang hebben bij hun eigen gezondheid. Deze constatering leidde tot de vraag hoe het probleemeigenaarschap meer bij de wijkbewoners zelf zou kunnen worden gelegd. Hiervoor werd het instrument van de Gezondheidsdialoog ontwikkeld. Het woord dialoog suggereert opzettelijk een tweerichtingsverkeer, omdat de bedoeling tegelijk is dat ook zorgverleners ervan leren en een grotere cultuursensitiviteit ontwikkelen.

In de Schilderswijk is door eerstelijnszorgverleners samen met de GGD, Stiom en de welzijsorganisatie een succesvol begin gemaakt met een Gezondheidsdialoog met Turkse wijkbewoners. Dit moet nu een vervolg krijgen door a) de dialoog met de Turkse bewoners door te zetten naar de fase van werkgroepen van actieve wijkbewoners die zelf preventieve activiteiten gaan ontwikkelen en aanbieden; b) eenzelfde dialoog te starten met wijkbewoners met een andere etnische achtergrond; c) een vergelijkbare dialoog te starten in een andere wijk teneinde meer zicht te krijgen op de generaliseerbaarheid van deze aanpak; d) zowel proces als effect van deze nieuwe benadering te evalueren, onder meer in termen van toegenomen self-efficacy en health literacy bij actieve wijkbewoners maar ook in de vorm van toegenomen cultuursensitiviteit bij zorgverleners. Dit moet uitmonden in een voor implementatie en overdraagbaarheid geschikte methodiekbeschrijving, aan te bieden aan het Centrum Gezond Leven van het RIVM. Het onderzoek krijgt de vorm van een participatief actieonderzoek, waardoor de (tussentijdse) bevindingen onmiddellijk ten goede komen aan de ontwikkeling van de interventie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website