Projectomschrijving

Gezond Zwanger Groningen

Dit project focust zich op het bevorderen van een gezonde zwangerschap onder vrouwen in Groningse achterstandswijken. Het is ontwikkeld door o.a. GGD/gemeente Groningen, UMCG/RuG, verloskundigen en huisartsen. Aanleiding was de verhoogde perinatale sterfte in Groningen.

Hoofddoelen: Minder perinatale sterfte en een goede start voor het kind.

Middel: Een groepsgewijze oudertraining in het CJG. Deze bevat thema’s rondom zowel zwangerschap (bijv. leefstijl en zwangerschapscontrole) en bevalling, als ouderschap (bijv. opvoeding en financiën).

Context: Het project sluit aan op het Lokaal Gezondheidsbeleid en de CJG-ontwikkeling. Subdoel van de training is in dit kader het bevorderen van cohesie binnen de groep.

Vervolg: Indien succesvol wil GGD/gemeente Groningen de training structureel aanbieden in achterstandswijken. Het opgezette samenwerkingsverband zorgt voor uitwisseling van expertise op de lange termijn.

Tijdpad: Startdatum: 7-03-2012. Einddatum: 01-05-2013.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website