Projectomschrijving

Gezond en vraaggericht bewegen in de buurt
Regelmatig bewegen bevordert de gezondheid van ouderen en kan achteruitgang in functioneren, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij voorkomen. Regelmatig bewegen verkleint het risico op allerlei chronische aandoeningen. Niet alle ouderen bewegen echter voldoende.

In dit project gaan we interviews houden met ouderen over hun beweeggedrag. In de interviews wordt ook gesproken over de invloed van vroegere ervaringen van ouderen en van verwachtingen over de toekomst over sporten en bewegen. De uitkomsten van de interviews worden besproken met medewerkers van ouderenorganisaties en met gemeenten. Het is de bedoeling dat deze organisaties en gemeenten hun activiteiten om ouderen meer te laten bewegen, beter kunnen laten aansluiten bij wat de doelgroep zelf wil. Gemeenten kunnen op die manier de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van haar
burgers vergroten. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website