Projectomschrijving

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie, gebaseerd op de bewezen effectieve SLIM-interventie. In onderzoekssetting is aangetoond dat SLIM het risico op diabetes met 50% verlaagt. Echter SLIM blijkt nog onvoldoende aan te sluiten bij de alledaagse praktijk. In deel I van dit project wordt SLIM vertaald naar de Nederlandse praktijksetting. De vertaalde draaiboeken worden getest in een pilot, begeleid met procesonderzoek om bereik, waardering, integriteit en succes- en faalfactoren vast te stellen. In deel II wordt de SLIMMER-interventie verder uitgerold in Apeldoorn, begeleid met effectonderzoek. De hoofdvraag is of SLIMMER in de Nederlandse praktijksetting net zo effectief is als SLIM in onderzoekssetting. Hiervoor wordt een effectiveness study uitgevoerd waarbij rekening wordt gehouden met de context en diverse uitkomstmaten in het intervention logic model worden gemeten. Dit project wordt uitgevoerd door Academische Werkplaats AGORA in intensieve samenwerking met gemeente Apeldoorn, Regionale Ondersteuningsorganisatie Caransscoop, Huisartsenzorg regio Apeldoorn, Thuiszorgorganisatie Vérian en Samenwerkende Fysiotherapeuten Apeldoorn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website