Projectomschrijving

In de regionale nota gezondheidsbeleid 2008-2011 (Zaanstreek-Waterland) is de beperking van het alcoholgebruik door jongeren als speerpunt opgenomen, omdat het E-MOVO scholierenonderzoek uitwijst dat scholieren op het voortgezet onderwijs jong, veel en vaak drinken.

Eén van de activiteiten van de gemeente teneinde het alcoholgebruik door jongeren te beperken is de uitbreiding van het Periodiek Geneeskundig Onderzoek (PGO) op 10 à 11-jarige leeftijd in groep 7 (PGO 7) van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) met 5 zogenaamde "alcoholminuten". Tijdens deze 5 minuten verstrekt de jeugdverpleegkundige aan ouder en kind informatie over de invloed en de effecten van alcoholgebruik bij kinderen/jongeren. De doelstelling van dit kortlopende project is een effectevaluatie van extra alcoholminuten tijdens het PGO in groep 7 (10-11-jarige kinderen). Als uitkomstmaten worden, 2 maanden na de interventie, de kennis van ouders en kind en de attitude en eigeneffectiviteit van de ouders betreffende hun opvoedingsstijl bestudeerd.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website