Projectomschrijving

Vraagstuk

GGD' en en GGD GHOR hebben de eerste versie van het 'early warning dashboard gezondheid en sociale veiligheid' ontwikkeld voor gemeenten. Het dashboard geeft inzicht in de grootste gezondheidsrisico's binnen de gemeente, aangevuld met thema’s vanuit het sociaal domein. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om gezondheid integraal te benaderen. Het gaat hierbij zowel om absoluut inzicht (percentages) als een relatief inzicht (vergelijken met landelijk gemiddelde als met andere gemeenten). De doelstelling van het project was om de eerste versie van het ‘early warning dashboard gezondheid en sociale veiligheid’ door te ontwikkelen voor gemeenten.

Onderzoek

In dit project is onderzocht of het dasboard kan worden uitgebreid met de doelgroep jeugd (volwassenen en ouderen waren al opgenomen), of de dataset voor volwassenen en ouderen kon worden geactualiseerd en hoe het concept positieve gezondheid in het dashboard kan worden geïntegreerd.

Uitkomst

De data van de Volwassen en Ouderenmonitor 2016 kunnen worden toegevoegd aan de website. Daar waar de indicatoren gelijk zijn uitgevraagd in 2012 en 2016 is het mogelijk om een eerste aanzet voor een trendbenchmark te ontwikkelen. Het is niet mogelijk om de dataset uit te breiden met de doelgroep jeugd. Gegevens van bronnen die niet op eenduidige wijze zijn uitgevraagd kunnen niet op vergelijkbare wijze worden gepresenteerd. Ook zijn de indicatoren aangevuld met indicatoren die betrekking hebben op het concept van positieve gezondheid.

https://www.gezondheidinsociaaldomein.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website