Projectomschrijving

GGD Hollands Midden, LUMC en het Trimbos-instituut ontwikkelen een digitale bijscholing over depressiepreventie voor HBO-professionals. Het doel is dat hun kennis, motivatie, houding en vaardigheden verbetert om individuen met (een hoog risico op) depressieve symptomen te herkennen, te motiveren en te verwijzen.

Op grond van een literatuurstudie, interviews met professionals en een expertmeeting zijn de leerdoelen voor het scholingsprogramma vastgesteld, evenals de strategieën om deze doelen te bereiken. Het programma zal bestaan uit een aantal modules met een sterk interactief karakter.

In een proeffase zal een groep professionals het programma volgen en beoordelen in hoeverre ze het werkbaar en aantrekkelijk vinden. Ook zal het proefproject informatie geven over de kwaliteit van het gebruik van het programma en al enig inzicht geven in de effecten van het programma op de kennis, houding en gedrag van de professional.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website