Projectomschrijving

Doel

Het verbeteren en aanvullen van het huidige instrument voor wijkanalyse. Basis voor de aanvulling vormen de pilots in een aantal wijken in Nijmegen die gemaakt zijn voor projecten in de eerste lijn. Daar bleek dat een wijkanalyse bruikbaar is voor het stellen van prioriteiten door gemeente, professionals en bewoners, maar ook een integrale aanpak van gezonds- en welzijnsproblemen stimuleert. Een wijkanalyse kan ook als nulmeting voor nieuw beleid gebruikt worden.

Werkwijze

Binnen het project wordt uitgezocht welke gegevens een zinvolle aanvulling vormen op het huidige instrument. Doordat veel gegevensleveranciers (zoals GGD, huisarts, apotheek, zorgverzekeraar, gemeente) deel uitmaken van het project is er toegang tot de databronnen. Wel moet de bruikbaarheid en technische realisatie uitgezocht worden.

Wat levert het op?

Eind van het jaar resulteert het in een verbeterde versie van het instrument, een wijkanalyse op basis van gezondheidsgegevens, welke in een pilotwijk getest is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website