Projectomschrijving

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt bijvoorbeeld voorzieningen. Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig. Daarom wordt binnen dit project een landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen ontwikkeld. De monitor bevat gegevens over onder meer de omvang en behoeften van kwetsbare groepen. De monitor komt tot stand in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, waarin beleidsmakers, professionals en wetenschappers kennis uitwisselen. Eerst worden betrokken partijen uitgenodigd om onder meer de definities en doelgroepen te bepalen: wie zijn precies deze kwetsbare groepen? De gezamenlijke uitkomsten worden in een ‘proefmonitor’ verwerkt. Deze wordt vervolgens door vier tot vijf gemeenten gebruikt. Het project is een samenwerking van RIVM, Radboud Universiteit Nijmegen, GGD Nederland, GGZ Nederland, Federatie Opvang, Tranzo AWPG Brabant en GGD Gelre-IJssel.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website