Projectomschrijving

Bureau GMV voerde samen met de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen een onderzoek uit dat zich richt op het in kaart brengen van de invloed van milieufactoren op lokale schaal en de communicatie daarover.

Het project bestond uit een case study ‘Binnenmilieu op scholen’ waarbij is onderzocht in hoeverre adviezen het binnenmilieu op scholen ook werkelijk konden verbeteren.

In de case study ‘Impact op gezondheid door Nederlandse emissies’ berekenden we welke prioritaire stof verantwoordelijk is voor de meeste verloren levensjaren. Hierbij hebben we rekening gehouden met de ruimtelijke verdeling in Nederland van emissies, concentraties en bevolking. Uit de studie blijkt dat de berekende ziektelast grotendeels te wijten is aan fijn stof (PM10).

Case study ‘Moerdijk’: om meer zicht te krijgen op de beleving en informatiebehoefte van bewoners op het gebied van gezondheidsrisico’s, is onderzoek gedaan in Moerdijk. Daaarbij zijn de geschatte gezondheidsrisico’s vergeleken met de ervaren  gezondheidsrisico’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website