Projectomschrijving

De Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) is een jaarlijkse rapportage van het RIVM over de gezondheidssituatie in Nederland. De VTV vormt de basis voor landelijk gezondheidsbeleid. De VTV bevat modellen en instrumenten die gezondheidsbeleid ondersteunen. De vraag is echter of en hoe de landelijke modellen geschikt zijn als basis voor adviezen over regionaal en gemeentelijk gezondheidsbeleid. De Universiteit van Tilburg heeft dat in dit project onderzocht. De UvT heeft een regionale VTV ontwikkeld en uitgevoerd in twee Brabantse GGD-regio’s. De resultaten van het onderzoek zijn door het RIVM verwerkt in een toolkit voor een regionale VTV. Op basis van dat regionale VTV-model, (inter)nationaal literatuuronderzoek en meningen van experts is in 2010 een theoretisch model ontwikkeld. Die bevat criteria voor een goede regionale volksgezondheidsrapportage.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website