Projectomschrijving

In opdracht van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre wordt onderzoek gedaan, dat zicht richt op het thema ‘Depressiepreventie bij de jeugd’. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt onderzocht hoe vaak depressie bij jongeren voorkomt en wat oorzaken hiervan zijn. Anderzijds richt het onderzoek zich op het inventariseren van het lokale aanbod op het gebied van depressiepreventie voor jongeren en hoe de toeleiding naar de zorg verbeterd kan worden zodat voorkomen kan worden dat depressieproblematiek bij jeugd toeneemt.

Aan de hand van literatuuronderzoek, data-analyse en interviews met contactpersonen van diverse regionale en gemeentelijke (zorg)instellingen, scholen voor voortgezet onderwijs en hulpverleners, wordt de bestaande problematiek in kaart gebracht. Ook wordt geinventariseerd op welke manier jongeren met depressieve gevoelens momenteel worden toegeleid naar zorg en of hierin nog verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website