Projectomschrijving

De temperatuur in steden is vaak hoger dan in het omliggende landelijk gebied. Dat effect wordt hitte-eiland genoemd. Het ontstaat onder meer door absorptie van zonlicht in de stad. Ook binnen een stad kunnen bepaalde locaties zogenaamde hitte-eilanden vormen. De temperatuur in huizen loopt dan op. Hitteblootstelling kan een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Dat geldt vooral voor ouderen, mensen met chronische aandoeningen en bij bepaald medicijngebruik. Dit onderzoek wil de blootstelling aan hitte en de factoren die dat beïnvloeden, in kaart brengen. De metingen worden uitgevoerd op locaties in Arnhem en Groningen. De onderzoekers gaan onder meer het binnenklimaat van woningen, straatklimaat en de relatieve luchtvochtigheid meten. Ook wordt de bewoners gevraagd naar hun beleving van de hitte en welke invloed die heeft op hun gezondheid. De resultaten worden onder meer verwerkt in nieuwe GGD-richtlijnen. Ook kunnen ze gebruikt worden bij (bouw)adviezen aan overheden over het voorkomen van een ongezond binnenklimaat.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website