Projectomschrijving

De borgingsimpuls heeft op verschillende manieren een impuls gegeven aan de doorgroei van AGORA naar zelfstandigheid. Gestart is met een businessplan dat specifiek voor dit doel is opgesteld, gevolgd door een marketing- en communicatietraject. Als uitkomst hiervan is ingezet op 3 doelen: 1. vergroten van bekendheid van AGORA, 2. delen van kennis uit AGORA en 3. investeren in relatiemanagement.

Om bekendheid van AGORA te vergroten is een breed scala aan communicatiemiddelen ontwikkeld en ingezet. Daarnaast zijn ambassadeurs geworven, 3 netwerken opgezet rond de themagebieden Gezond opgroeien, Gezonde leefstijl en Gezond ouder worden en bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen, verbondenheid en betrokkenheid te versterken en projecten te initiëren.

Alle activiteiten worden in 2015 voortgezet. Hiermee wordt een stevige basis gelegd onder Academische werkplaats AGORA die in de komende periode verder wil bijdragen aan de verbinding tussen de publieke gezondheid en het sociale domein.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website