Projectomschrijving

BEREIK VAN MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN DOOR HET CJG


Doelstelling
Inzicht krijgen in de behoeften aan en mogelijkheden voor een netwerk van getrainde en ondersteunende intermediairen (vertrouwenspersonen) in het stadsdeel Laak (Den Haag) naar het model van de stichting Al Amal en inbedding daarvan in de CJG-structuur in Laak.

Product
Projectverslag met een implementatieplan voor een methodiek om moeilijk bereikbare (multi-problem) gezinnen te bereiken/ondersteunen.

Plan van aanpak
De methode volgt de eerste stappen van het Precede-Proceed model:
1. Verkenningsfase: Eerst worden formele en informele hulpverlenende organisaties in Laak in kaart gebracht. Vervolgens worden sociale- en gezondheidsproblemen en de behoeften van de beoogde doelgroepen in kaart gebracht aan de hand van literatuuronderzoek en (focusgroep) interviews.
2. Planningsfase: Aan de hand van de resultaten van de planningsfase wordt, samen met de doelgroepen, een implementatieplan opgesteld.
3. Communicatiefase: het implementatieplan wordt gepresenteerd aan alle belanghebbenden en een eerste aanzet voor de invoering wordt gegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website