Projectomschrijving

De Academische Werkplaats AGORA werkt aan het programma ‘Gezond ouder worden’ dat zich concentreert op de regio Oost-Nederland. Deze streek kenmerkt zich ten opzichte van andere gebieden in Nederland door het hoge aandeel ouderen in de bevolking.

Vergrijzing van de bevolking gaat gepaard met een stijging van het aantal leeftijdgerelateerde gezondheidsproblemen en om deze reden biedt de regio Gelre-IJssel goede mogelijkheden om te werken aan de bevordering van gezondheid en welzijn van ouderen.

In het programma wordt een interdisciplinaire werkwijze gevolgd waarbij verschillende disciplines, zoals epidemiologie, gezondheidsbevordering en beleid samenwerken.

De doelstelling van het programma ‘Gezond ouder worden’ is om interventiestrategieën en effectieve evaluatie-instrumenten te ontwikkelen om de gezondheid en het welzijn van ouderen te bevorderen. Dit wordt uitgewerkt in drie geïntegreerde deelprojecten die zich op een deel van het programma focussen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website