Projectomschrijving

In de afgelopen twee jaar is een breed samenwerkingsverband ontwikkeld tussen Er GGD-directies en vertegenwoordigers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen daarnaast is er een stuurgroep gevormd. Het  coördinatieteam is geformeerd en bestaat uit drie onderzoekers van de Noordelijke GGD ‘en. Middels bilaterale contacten en een workshop met beleidsambtenaren hebben we getracht het onderzoek van de werkplaats aan te laten sluiten bij relevante beleidsvragen. Op basis van deze contacten is onderzoek in gang gezet binnen het sociale domein en zorginnovatie. Met het RIVM en de GGD’en Zuid-Limburg en Zeeland is gewerkt aan een verder vervolg van het krimponderzoek. Dit krijgt vorm in een platform waarbinnen informatie-uitwisseling rondom krimp, gezondheid en zorg centraal zal staan. Het is ook mogelijk dat specifiek vragen die binnen het platform binnen komen, leiden tot nieuw op te zetten onderzoek. Gemeenten vormen de belangrijkste doelgroep voor het platform.

 

Bekijk de website Publiekegezondheid.nl

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website