Projectomschrijving

Dit project heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in hoeverre het aanpassen (targetten) van gezondheidsbevorderende programma’s nodig is voor een diverse doelgroep. Hiervoor doen we onderzoek onder een multi-etnische groep moeders van jonge kinderen (0-12 jaar) met overgewicht.

Vorig jaar is er gewerkt aan de afronding van de probleemanalyse, er is gezocht naar leefstijlprogramma’s op het gebied van voeding en beweging die pasten bij de behoeftes uitgesproken door de moeders en het aangaan van samenwerking met de programma-eigenaren van deze programma’s.

Om het programma inhoudelijk op theorie en evidentie gebaseerd te maken en de randvoorwaarden voor uitvoering in kaart te brengen wordt er intervention mapping toegepast en een procesevaluatie uitgevoerd. De uitkomsten hieruit zijn nodig voor de opzet van de tweede pilotstudy waarbij de resultaten van een cultureel sensitieve versie van het programma zal worden vergeleken met een algemene versie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website