Projectomschrijving

VoorZorg is een programma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen waarmee de gezondheid en ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen verbeterd worden en zo uiteindelijk kindermishandeling wordt voorkomen. De doelgroep bestaat uit jonge vrouwen met een lage opleiding en meestal een laag inkomen die zwanger zijn van hun eerste kind. Daarnaast zijn er andere negatieve factoren, zoals huiselijk geweld in het verleden of in de huidige relatie, weinig sociale steun en een ongezonde leefstijl zoals roken, drugs en alcoholmisbruik.

VoorZorg is een interventie voor kinderen van –9 maanden tot 2 jaar. De in de VS effectieve interventie ‘Nurse Family Partnership’ is vertaald en cultureel aangepast en bestaat uit 40-60 gestructureerde huisbezoeken uitgevoerd door VoorZorgverpleegkundigen gedurende 2,5 jaar. Gedurende deze tijd worden risicofactoren aangepakt die, tijdens de zwangerschap en in de eerste 2 levensjaren van het kind, de lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige ontwikkeling van kinderen van hoog risico moeders bedreigen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website