Over dit programma

In het programma Verkenning Abortushulpverlening is onderzoek gedaan naar de gevolgen van abortus en afstaan ter adoptie. Het gaat om de psychosociale gevolgen voor vrouwen en meisjes die abortus overwegen of hebben ondergaan, afstandsmoeders en adoptiekinderen.

Het programma richtte zich op: 

  • Het verbeteren van de hulpverlening aan vrouwen. De resultaten moeten leiden tot betere voorlichting, gespreksmethoden en psychosociale nazorg;
  • Inzicht verwerven in de emotionele gevolgen van de keuzes van onbedoeld zwangere vrouwen: de zwangerschap uitdragen of laten afbreken. In het eerste geval volgt een nieuwe keuze: het kind zelf opvoeden of afstaan ter adoptie.
  • Inzicht verwerven in de psychosociale gevolgen voor het kind dat voor adoptie is afgestaan.

Vier onderzoeken zijn gehonoreerd:

  1. Kwalitatief onderzoek onder vrouwen die voor het afbreken van hun zwangerschap hebben gekozen, gericht op het verhelderen van de redenen voor die keuze.
  2. Een longitudinaal onderzoek naar de psychosociale gesteldheid onder vrouwen die voor een abortus kiezen.
  3. Dossieronderzoek naar afstandsmoeders van de laatste 10 jaar.
  4. Retrospectief onderzoek onder binnenlands geadopteerden van 18 jaar en ouder en hun adoptieouders.  

Het programma is inmiddels afgerond.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website