Over dit programma

Het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie heeft als doel onderzoek financieren dat bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Daarbij beoogt het programma dat de opgedane kennis ook daadwerkelijk overgedragen en geïmplementeerd wordt in de praktijk. Ook stimuleert het programma de samenwerking rond suïcidepreventie.

Onderzoek

Het ministerie van VWS stelt 3,2 mln euro beschikbaar voor onderzoek voor 4 jaar. Belangrijke onderzoeksprioriteiten zijn onder andere het verkrijgen van inzicht in de processen die leiden tot suïcide en de effectiviteit en implementatievoorwaarden van interventies die daarop kunnen ingrijpen.  Hoge prioriteit heeft preventie van suïcide onder hoogrisicogroepen zoals mannen tussen 40 en 60 jaar, veelal zonder werk en chronisch suïcidale patiënten. Het programma heeft budget voor 1 open ronde.
Eerder deed ZonMw onderzoek naar psychische aandoeningen in het algemeen en suïcidepreventie in het bijzonder.

Onderzoeksagenda

In samenspraak met het veld heeft ZonMw een onderzoeksagenda suïcidepreventie ontwikkeld (juni 2015). Aanleiding hiervoor was het verzoek van VWS eind 2014 aan ZonMw om een brede en samenhangende aanpak van toekomstig onderzoek te schetsen in de vorm van een onderzoeksagenda. Met medewerking van de professionals in de zorg en met beroepsgroepen buiten de zorg, wetenschappers en ervaringsdeskundigen en hun naasten en nabestaanden zijn de onderzoeksprioriteiten benoemd die gericht zijn op het terugdringen van het aantal suïcides in Nederland. De onderzoeksagenda vormt de basis voor het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website