Over dit programma

Het 5e Programma Preventie levert kennis op die bijdraagt aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP). Het NPP  bepaalt de komende jaren naast de uitvoeringsagenda ook de kaders van de langjarige onderzoeksprogrammering. Van de onderzoeksprogrammering is het 5e Programma Preventie een belangrijk onderdeel.

Deelprogramma's

Een integraal gezondheidsbeleid vereist samenwerking en afstemming tussen diverse gebieden. Het 5e Programma Preventie heeft de volgende deelprogramma's:

Stakeholders van beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit programma. Ook leveren zij een bijdrage aan de uitwerking van de subsidieoproepen. De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 (VTV 2014) die in juni 2014 werd gepresenteerd, is belangrijk voor de programmering van het onderzoek en in dit programma.

De subsidieoproepen benoemen specifieke prioriteiten binnen deze deelprogramma's en voor publieke gezondheid relevante thema’s. Voor informatie over opengestelde en verwachte subsidieoproepen verwijzen we u naar de themapagina Preventie. De opengestelde subsidieoproepen vindt u ook op onze subsidiekalender.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website