Over dit programma

Het Preventieprogramma 4 draagt bij aan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat gebeurt via onderzoek, het delen van kennis, het ontwikkelen en implementeren van effectieve preventiemethoden. Gezondheidswinst, kostenbesparingen en toepassing in de praktijk zijn belangrijke aspecten.

Het Preventieprogramma omvat het gehele preventieterrein: het voorkomen van ziekte, het voorkomen van gezondheidsproblemen via leefstijlbeïnvloeding, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Integrale (lokale) aanpak van problemen, vroege opsporing en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen krijgen bijzondere aandacht.

Vijf deelprogramma’s richten zich op één of meer preventiethema’s.

  • Gezonde leefstijl en een gezonde omgeving

Dit deelprogramma richt zich op het bereiken van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. Dit kan aandoeningen voorkomen die de hoogste ziektelast veroorzaken voor de totale bevolking. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Preventie van psychische aandoeningen

Het doel is het vroeg opsporen en voorkomen van psychische aandoeningen. Centraal staan het bevorderen van de mentale veerkracht en het bereik van kwetsbare groepen. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Screening en preventieve interventies

In dit deelprogramma gaat het om het voorkomen van ziekten en aandoeningen door vroege opsporing en door preventieve (medische) interventies. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Methodologiestudies: kosten, effecten en implementatie

Binnen dit deelprogramma wordt kennis ontwikkeld over kosteneffectiviteit, implementatie en zorgvraagstukken die breed toepasbaar is in de preventiepraktijk. Bekijk het projectenoverzicht.

  • Fundamenteel en strategisch onderzoek

In dit deelprogramma gaat het om wetenschappelijk onderbouwde versterking van preventiemethodieken, strategieën en actoren (ook buiten de zorg). Bekijk het projectenoverzicht.

Programma Gezonde Slagkracht

Gezonde Slagkracht ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak van overgewicht (voeding en bewegen), roken, alcohol en drugs. Dit programma is afgerond, bekijk de resultaten van Gezonde Slagkracht

Programma Arbeidsparticipatie en gezondheid

Dit programma ondersteunt arbeidsorganisaties bij het voorkomen van uitval van werknemers, en bij het bevorderen van reïntegratie en een gezonde werkomgeving. Dit programma is afgerond, bekijk de resultaten van arbeidsparticipatie en gezondheid.
 

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website