Over dit programma

Het Preventieprogramma 4 draagt bij aan het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van ziekte. Dat gebeurt via onderzoek, het delen van kennis, het ontwikkelen en implementeren van effectieve preventiemethoden. Gezondheidswinst, kostenbesparingen en toepassing in de praktijk zijn belangrijke aspecten.

Het Preventieprogramma omvat het gehele preventieterrein: het voorkomen van ziekte, het voorkomen van gezondheidsproblemen via leefstijlbeïnvloeding, gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Integrale (lokale) aanpak van problemen, vroege opsporing en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen krijgen bijzondere aandacht.

Zeven deelprogramma’s richten zich op één of meer preventiethema’s.

  • Gezonde leefstijl en een gezonde omgeving (deelprogramma 1)

Dit deelprogramma richt zich op het bereiken van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving. Dit kan aandoeningen voorkomen die de hoogste ziektelast veroorzaken voor de totale bevolking.

  • Preventie van psychische aandoeningen (deelprogramma 2)

Het doel is het vroeg opsporen en voorkomen van psychische aandoeningen. Centraal staan het bevorderen van de mentale veerkracht en het bereik van kwetsbare groepen.

  • Screening en preventieve interventies (deelprogramma 3)

In dit deelprogramma gaat het om het voorkomen van ziekten en aandoeningen door vroege opsporing en door preventieve (medische) interventies.

  • Methodologiestudies: kosten, effecten en implementatie (deelprogramma 4)

Binnen dit deelprogramma wordt kennis ontwikkeld over kosteneffectiviteit, implementatie en zorgvraagstukken die breed toepasbaar is in de preventiepraktijk.

  • Fundamenteel en strategisch onderzoek (deelprogramma 5)

In dit deelprogramma gaat het om wetenschappelijk onderbouwde versterking van preventiemethodieken, strategieën en actoren (ook buiten de zorg).

  • Gezonde Slagkracht (deelprogramma 6)

Gezonde Slagkracht ondersteunt gemeenten bij de integrale aanpak van overgewicht (voeding en bewegen), roken, alcohol en drugs. Gezonde Slagkracht.

  • Participatie en gezondheid (deelprogramma 7)

Dit programma ondersteunt arbeidsorganisaties bij het voorkomen van uitval van werknemers, en bij het bevorderen van reïntegratie en een gezonde werkomgeving. Participatie en gezondheid.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website