Projecten

Kennissynthese Werk(en) is Gezond

Afgerond (maart 2016 - oktober 2016)

Er zijn grote verschillen in gezondheid tussen mensen met een lagere en een hogeresociaaleconomische positie. In dit project is de kennissynthese Werk(en) is gezond opgesteld. De kennissynthese geeft een overzicht van aanwezige en gewenste kennis om de gezondheid van de werkende bevolking te bevorderen én om daarmee sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen.De kennissynthese...

Bekijk dit project

Promotion of healthy behaviour and prevention of obesity in workers with a lower socioeconomic position: an equity specific analysis of what works and why

Lopend (maart 2018 - december 2019)

Vraagstuk Eerder uitgevoerd internationaal onderzoek over leefstijlinterventies suggereert dat deze interventies vooral effectief zijn op gezond gedrag en het verminderen van obesitas bij werknemers met een hoge sociaaleconomische positie (SEP). Tot nu toe is het onduidelijk of dit ook geldt voor leefstijlinterventies in Nederland. Onderzoek Door de recente toename van Nederlandse...

Bekijk dit project

ProudWoman: enhancing the health of menopausal women in lower economic positions

Lopend (mei 2018 - oktober 2020)

Vraagstuk Vrouwen met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) vormen een kwetsbare groep ten aanzien van deze gezondheidsproblemen en gevolgen voor het werk. Tegelijkertijd is deze groep moeilijk te bereiken met preventieve interventies. Het work‐life pakket van ProudWoman biedt werkende vrouwen in de overgang persoonlijke begeleiding door educatie over de menopauze en een gezonde leefstijl,...

Bekijk dit project

Responsive evaluation of stakeholder dialogue to promote health among employees with a lower socioeconomic position

Lopend (april 2018 - april 2022)

Vraagstuk Gezondheidsbevordering op het werk is complex. Een veelgehoorde ethische kwestie is hoe ver een werkgever kan gaan. Verschillende betrokken partijen (zoals werkgevers, werknemers, bedrijfsartsen) kunnen hierover van mening verschillen. Daarnaast is iedereen anders. Van bijvoorbeeld opleiding, geslacht en achtergrond is bekend dat ze kunnen samenhangen met gezondheid. Daarom is een...

Bekijk dit project

The adverse health effects of shift work and the role of sleep quality and lifestyle among blue collar workers

Lopend (februari 2018 - augustus 2019)

Vraagstuk Veel fabrieksarbeiders met een lage sociaaleconomische positie (SEP) werken in ploegendienst. Werk in ploegendienst verhoogd het risico op chronische ziektes zoals hart- en vaatziekten. Onderzoek Dit wordt gedaan door middel van data-analyses op data van de arbodienst ArboNed en van bedrijven waar veel werknemers werken met een lage sociaaleconomische positie. Uitkomst Het eerste...

Bekijk dit project

The MAISE-toolkit: a dialogue based approach to improve the health of workers with a low socio-economic status

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Vraagstuk Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot en hardnekkig. Dit vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de gezondheid van laagopgeleiden op de werkplek. Veel bestaande programma’s sluiten echter niet goed aan op de behoeften en leefwereld van laagopgeleiden. Om de gezondheid van deze groep werknemers te verbeteren, is het belangrijk dat zij zelf een...

Bekijk dit project

The role of unhealthy lifestyle factors in the adverse health effects of working conditions in workers with a low SEP. Meta-analyses in longitudinal datasets.

Lopend (april 2018 - januari 2020)

Vraagstuk Bekend is dat werknemers met een lage sociaal economische positie (SEP) een slechtere gezondheid hebben dan werknemers met een hogere SEP. Slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde leefstijl spelen hier een rol in, maar welke factoren dat precies zijn en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden is onbekend. In dit project word onderzocht hoe het effect van slechte fysieke en psychosociale...

Bekijk dit project

Myhealthylifestyle@Work: implementation and evaluation of two worksite health promotion programs in the Construction and Transport & Logistic Industry

Lopend (februari 2018 - februari 2021)

Vraagstuk Werkenden in de Sector Bouw en Sector Transport en Logistiek scoren op een aantal vlakken (o.a. gezonde leefstijl) minder goed dan de Algemene Nederlandse Beroepsbevolking waardoor het op oudere leeftijd een uitdaging is om binnen deze sectoren gezond en vitaal de eindstreep te halen. Enkele bedrijven bieden gezondheidsbevorderende werkgerelateerde programma’s (GBW’s) aan met als doel...

Bekijk dit project

Health improvement for workers and self-employed people with low social economic position and work-related health problems: early detection and intervention in primary care.

Lopend (januari 2018 - juli 2020)

Vraagstuk Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) zijn in vergelijking met de beroepsbevolking minder gezond, lopen meer risico’s op het werk en hebben minder vaak toegang tot bedrijfsgezondheidszorg. In dit project wordt een arbeidsgerelateerde interventie in de eerstelijns gezondheidzorg ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze interventie is erop gericht om de psychische en...

Bekijk dit project

Promoting healthy snacking at the workplace for workers in the low social-economic class: stimulating vegetable intake by employers and caterers

Lopend (februari 2018 - februari 2021)

Vraagstuk Dit project beoogt strategieën voor bedrijven met medewerkers met een lagere sociaaleconomische positie te ontwikkelen, door onderzoek te doen naar stimulering van (i) consumptie van gezonde snacks op de werkplek dat (ii) door werkgevers en andere belanghebbenden kan worden geïmplementeerd omdat het past bij hun (HRM) strategie, cateringbeleid en hun dagelijkse werkpatroon. Voor het...

Bekijk dit project

PerfectFit2.0 – optimising an effective intervention for workers in low socioeconomic position

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Vraagstuk Er worden veel interventies gericht op gezondheidsbevordering op de werkplek aangeboden, een geschikte setting om werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) te bereiken. Echter, eerder literatuuronderzoek laat zien dat deze interventies met name effectief zijn voor werknemers met een hoge SEP. In dit onderzoek wordt de PerfectFit interventie voor en met medewerkers in een...

Bekijk dit project

LEADhealth: How does leadership affect health of workers with low socioeconomic status? A meta-analysis of leadership and health considering worker and work context factors as moderators

Lopend (maart 2018 - november 2019)

Vraagstuk Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) verkeren vaak in een kwetsbare en afhankelijke positie en ervaren ook vaak meer gezondheidsklachten dan werkenden in een hogere sociaaleconomische positie. Constructief leiderschap kan een belangrijke ondersteuning voor deze werknemers vormen die bijdraagt aan hun welzijn. Echter, destructieve vormen van leiderschap hebben een...

Bekijk dit project

SMARTsize@Work: A combination of a weight management program and nudging in the company cafeteria

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Vraagstuk Overgewicht en obesitas zijn een belangrijke gezondheidsbedreiging. Interventies die gewichtstoename voorkomen en die de prevalentie van overgewicht en obesitas reduceren zijn dringend nodig. De prevalentie van overgewicht is hoger bij mensen met een lage sociaaleconomie positie (SEP). Werkgevers zien steeds meer de noodzaak om hun werknemers gezondheidsbevorderende interventies aan te...

Bekijk dit project

Can socio-economic health differences be explained by physical activity? The Active Worker consortium

Lopend (januari 2018 - december 2019)

Vraagstuk Lichamelijke activiteit wordt als ‘medicijn’ tegen allerlei ziektes gezien. Recent onderzoek laat echter zien dat mensen die lichamelijk actief zijn op hun werk vaker een slechte gezondheid hebben dan diegenen die dat niet zijn. Daar komt bij dat werknemers met een lager sociaaleconomische positie (SEP) weliswaar vaak lichamelijk actief zijn op hun werk, maar inactief tijdens hun vrije...

Bekijk dit project

Development and implementation of a dyadic illness perception intervention for lower educated workers with a chronic disease and their partners: the DIPI-study.

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Vraagstuk Werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) ervaren vaker problemen bij het aanpassen aan de gevolgen van een chronische ziekte dan werknemers met een een hoge sociaaleconomische positie. Dit kan negatieve gevolgen voor de gezondheid en arbeidsdeelname hebben. Mogelijke oorzaak hiervoor is dat lage gezondheidsvaardigheden en onjuiste ziektepercepties. Lage...

Bekijk dit project

Future Positive: Increasing health behaviors of low-SES employees by focusing on hope, optimism, resilience, and efficacy

Lopend (juni 2018 - december 2020)

Vraagstuk In dit project krijgen werknemers weer grip op hun toekomst en gezondheid. Letterlijk - door het vergroten van hun gezondheid op de korte én lange termijn, door het stellen van concrete, persoonlijke, en haalbare doelen. En figuurlijk – door het vergroten van een aantal belangrijke gevoelens en vaardigheden over de toekomst. Dit zijn: hoop, optimisme, weerbaarheid, en (zelf)vertrouwen,...

Bekijk dit project

Grip on Health: Adaptation and implementation of the Participatory Approach for blue-collar workers with a low socioeconomic position

Lopend (maart 2018 - december 2021)

Vraagstuk Veel fabrieksarbeiders kampen met gezondheidsproblemen, zoals diabetes mellitus type II, rugklachten en psychische problemen. Ze lopen een groter risico op verslechtering van gezondheid en uitval op het werk want ze hebben vaker zware arbeidsomstandigheden, vaker een lage sociaaleconomische positie (SEP), en minder mogelijkheden om deze zware omstandigheden op werk en thuis aan te...

Bekijk dit project

Health in Action; a participatory ethnographic research into work place health promotion for employees with low social economic position (SEP)

Lopend (juni 2018 - juni 2021)

Vraagstuk Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan gezondheid en vitaliteit. Maar laaggeschoolde medewerkers, die vaak een slechtere gezondheid hebben, doen daar minder aan mee dan hoger opgeleide werknemers. De initiatieven sluiten niet goed aan bij de behoeften, de perspectieven en de cultuur van laaggeschoolde medewerkers. In dit project staat het perspectief van de doelgroep...

Bekijk dit project

Healthy behaviour and good working conditions as adaptation factors for better health and work participation of workers in low SEP with a chronic disease

Lopend (juni 2018 - maart 2020)

Vraagstuk Werkenden met een lage sociaal economische positie (SEP) en met een chronische ziekte hebben een minder goede ervaren gezondheid en een grotere kans op uitval uit werk. Gunstige werkfactoren zoals hoge sociale steun, hoge autonomie, lage werkdruk en lage emotionele en fysieke belasting maken het mogelijk dat werkenden met gezondheidsproblemen aan het werk kunnen blijven. Dit project...

Bekijk dit project

Improving health of employees with a low socio-economic position (SEP): a citizen science study at the workplace

Lopend (april 2018 - april 2021)

Vraagstuk Veel werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP) in de agrarische en bouwsector ervaren gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde leefstijl en fysiek zwaar werk. Gezondheidsbevorderende interventies bereiken deze werknemers met een lage SEP vaak niet doordat interventies niet goed aansluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van deze werknemers. Volgens de...

Bekijk dit project

Promoting a healthy lifestyle of low educated shift workers with T2D: a personalized physiological and behavioral approach.

Lopend (mei 2018 - oktober 2020)

Vraagstuk Ruim 1 miljoen Nederlanders heeft Type 2 Diabetes (T2D). T2D komt vaker voor bij mensen met een laag inkomen of opleiding. Het werken in ploegendienst is een risicofactor voor het ontstaan van T2D. Een verstoord dag-en nachtritme en slaaptekort, als gevolg van avond- en nachtdiensten, zorgt voor een ontregeld metabolisme. Het werken in ploegendiensten gaat bovendien vaak gepaard met een...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website