Projecten

Inzet van passende zorg bij zeer kwetsbaar (jong) ouderschap na 28 weken zwangerschap: VoorZorg Late Start. Suitable care in case of very vulnerable (young) parenthood after 28 weeks of pregnancy: VoorZorg Late Start.

Lopend (februari 2021 - februari 2025)

Vraagstuk 3-5% van de Nederlandse kinderen wordt geboren in gezinnen met een cumulatie van risico’s. Hier komen zorgwekkende opvoedingssituaties en kindermishandeling vaker voor. VoorZorg is een effectief preventief verpleegkundig huisbezoeken programma. VoorZorg is ontwikkeld voor, en onderzocht bij de doelgroep met een zwangerschapsduur < 28 weken. De vraag is of VoorZorg ook effectief is als...

Bekijk dit project

Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk De Zaanse coalitie Kansrijke Start streeft naar een veilige, gezonde en kansrijke start voor ieder Zaans kind. De coalitie wil ongewenste zwangerschappen vóór zijn, door inwoners die meer risico lopen eerder te bereiken: ‘Vóór een Kansrijke Start in Zaanstad’.  Onderzoek Om meer inzicht te krijgen in de wensen van inwoners en ketenpartners is een onderzoek uitgevoerd door Pharos en...

Bekijk dit project

ONE - samen voor preventie van kwetsbare zwangerschappen in Almere

Lopend (maart 2021 - maart 2025)

Vraagstuk Kwetsbaarheid en sociale achterstandsproblematiek rondom de zwangerschap hebben een negatieve invloed op de gezondheid van zowel de moeder als het kind. Aandacht voor preventie en vroeg signaleren van risico’s rondom zwangerschappen zijn van groot belang, maar in de praktijk blijkt dit vaak lastig. Onderzoek Project ONE richt zich op Almere: in deze stad komen sociale...

Bekijk dit project

ROK Deventer; Relatie Ouder Kind Deventer

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Bevorderen van de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie tijdens de zwangerschap en de periode daarna bij kwetsbare (aanstaande) ouders in Deventer. Onderzoek Het onderzoek omvat drie taakstellingen: Inhoudelijke vorming van het netwerk. Hierin wordt literatuuronderzoek gedaan naar risicofactoren en worden bestaande interventies in kaart gebracht. Ervaringen van ouders...

Bekijk dit project

Samenhangende zorg voor kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders: Knooppunten Kansrijke Start in Zuid-Limburg

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Veel baby’s in de gemeenten Kerkrade, Landgraaf en Vaals in Zuid-Limburg hebben geen kansrijke start. Dat komt vaak door problemen bij de (aanstaande) ouders zoals schulden, stress, geen werk hebben en psychische klachten. De zorg en gemeenten moeten meer samen optrekken om op tijd de juiste steun te bieden. Onderzoek We onderzoeken het opzetten en uitvoeren van een Knooppunt...

Bekijk dit project

In Groningen doen we het samen (DOEN). Verbeteren lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (aanstaand) ouderschap in de gemeente Groningen

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische kwetsbaarheid hebben vaak geen expliciete hulpvraag over seksualiteit, anticonceptie, kinderwens, zwangerschap of ouderschap, maar worstelen er wel mee. Een onbedoelde zwangerschap of moeite met de opvoeding kan het gevolg zijn. Hulpverleners signaleren deze kwetsbaarheid vaak niet of vinden het moeilijk deze onderwerpen...

Bekijk dit project

Shkorey- Verbeterde ondersteuning, samenwerking en doelgroep participatie bij de aanpak van onbedoelde zwangerschappen en kwetsbaar (jong) ouderschap bij Eritrese statushouders

Lopend (april 2021 - juni 2023)

Vraagstuk Met Shkorey, Tigrinya voor ‘mijn schatje’, ontwikkelt Gemeente Leeuwarden i.s.m. PincKlouds, GGD Fryslân, Amaryllis, Kraamzus, Dochter&Zn en Stichting Lemat een verbeterde aanpak en samenwerking rondom onbedoelde en onvoorbereide zwangerschappen en kwetsbaar jong ouderschap bij Eritrese nieuwkomers. Onderzoek De kern van het project is de realisatie van een digitale spelapplicatie,...

Bekijk dit project

Verbinding medisch en sociaal domein omtrent ondersteuning onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap in Den Haag

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Vrouwen met een onbedoelde zwangerschap hebben vaker een ongezonde leefstijl tijdens de zwangerschap en een verhoogd risico op ongunstige zwangerschapsuitkomsten. Kinderen die geboren worden na een onbedoelde zwangerschap hebben later vaker gezondheidsproblemen. Het percentage onbedoelde zwangerschappen ligt in Den Haag hoger dan gemiddeld, net als de sterfte en morbiditeit rondom de...

Bekijk dit project

Safe Start: The development and effectiveness of an intervention for pregnant (young) women (and their partners) with mild to borderline intellectual disabilities and multi-problems and their newborn babies.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Vraagstuk Voor veel ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) en multi-problematiek is opvoeden van kinderen een grote uitdaging. Pasgeboren baby’s van moeders met LVB en multi-problematiek hebben een groter risico op een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk om kwetsbare zwangere vrouwen met LVB en multi-problematiek al tijdens de zwangerschap te ondersteunen en zo samen te...

Bekijk dit project

When pink clouds are absent: Effects of unwanted pregnancy on psychosocial health of women, men, and their children, and the protective role of partner involvement, social support, and decision ownership.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Vraagstuk Heeft een ongewenste zwangerschap gevolgen voor de psychosociale gezondheid van vrouwen, mannen en hun kinderen, op de korte en lange termijn? Welke rol spelen betrokkenheid van de partner, sociale steun en eigen regie in de besluitvorming hierbij? Onderzoek In dit project volgen we vrouwen en mannen die een ongewenste zwangerschap meemaken, of ze nu voor uitdragen of abortus kiezen....

Bekijk dit project

A small-scale study to examine the feasibility and effectiveness of a school-based comprehensive sex education program for students in special secondary education

Lopend (mei 2021 - mei 2024)

Vraagstuk Leerlingen met psychiatrische en/of ernstige gedragsproblemen in het voortgezet speciaal onderwijs (voorheen bekend als cluster 4: VSOc4) lopen een verhoogd risico op onbedoelde zwangerschap, seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en seksuele dwang. Om dit risico te verkleinen zijn evidence-based programma’s voor de doelgroep essentieel. Lang Leve de Liefde (LLL) is een effectief,...

Bekijk dit project

Integrale begeleiding van jonge ouders in Heerlen

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk In dit project werkt Zuyd Hogeschool samen met het Jonge Ouders Project (JOP) team, bestaande uit professionals van gemeente Heerlen en lokale zorgaanbieders, en met jonge ouders met als doel om jonge vaders een expliciete plaats te geven in de hulpverlening voor jonge gezinnen. Uitgangspunt is de ontwikkelde methodiek van het JOP waardoor jonge moeders binnen hun vermogen zorg kunnen...

Bekijk dit project

Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste 2 jaar na de geboorte

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Hoe kunnen (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden en zorg- en hulpverleners samen met zorgaanbieders en de gemeente Rotterdam komen tot het meer samenhangend inzetten van het aanbod van zorg- en hulpverlening vanaf kinderwens tot de eerste 1000 dagen? Onderzoek Dit actieonderzoek bevat 4 werkpakketten: 1. Inzicht in begrippen ‘kwetsbare omstandigheden’ en ‘eerste 1000 dagen’;...

Bekijk dit project

De beste start voor ieder kind in Gelderland-Midden, door een sluitend netwerk

Lopend (maart 2021 - december 2024)

Vraagstuk In Gelderland-Midden is er een relatief grote groep kwetsbare aanstaande en jonge ouders. Een kind dat opgroeit in een kwetsbaar gezin heeft een grotere kans op het ontwikkelen van een achterstand. Door risico’s op het gebied van gezondheid, leefstijl, onderwijs, werk en inkomen tijdig te signaleren en zo nodig professionele hulp te bieden, kunnen gevolgen voor ouders en kinderen...

Bekijk dit project

Improving the prevention, recognition and support of vulnerable unintended pregnancies by using a multimethodological life course approach

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk In Den Haag is het percentage onbedoelde zwangerschap bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Hoewel onbedoelde zwangerschappen kunnen leiden tot ongunstige uitkomsten voor moeder en kind, zijn niet alle onbedoelde zwangerschappen potentieel kwetsbaar. Onderzoek In dit onderzoek worden de bescherm- en risicofactoren en gezondheidsuitkomsten van moeder en kind in kaart...

Bekijk dit project

Understanding vulnerability. A mixed-method additional study of ‘Sex under the age of 25’ among three groups most at risk of unintended pregnancies.

Lopend (april 2021 - december 2023)

Vraagstuk Laag opgeleide jongeren, vroegtijdig schoolverlaters en jongeren zonder werk of opleiding krijgen waarschijnlijk vaker te maken met een onbedoelde zwangerschap dan anderen. Om onbedoelde zwangerschappen in deze groepen beter te kunnen voorkomen moeten we weten of ze echt meer risico lopen én hoe dat komt. Onderzoek Om deze vragen te kunnen beantwoorden gaan we extra analyses doen op...

Bekijk dit project

Bonding in distance. A qualitative study into process and experiences with long term foster care placement after unintended pregnancy.

Lopend (april 2021 - oktober 2023)

Vraagstuk Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie of om hun kind voor langere tijd bij een pleeggezin te laten wonen (langdurige pleegzorg). Hierbij blijft de juridische band tussen moeder en kind bestaan en kunnen de biologische ouder(s) contact houden met hun kind. Onderzoek Er is...

Bekijk dit project

Empowering young men in their role as a father in the case of an unintended pregnancy

Lopend (april 2021 - juli 2023)

Vraagstuk Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen richt zich vooral op de vrouw. Er is momenteel maar weinig bekend over de rol van mannen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de rol van jonge vaders kan worden versterkt in samenwerking met naasten en zorgverleners. Onderzoek De perspectieven van jonge mannen - die vader zijn of zullen worden als gevolg van een...

Bekijk dit project

Improving secondary prevention and integrated primary care for unwanted pregnancies: Insights from general practitioners, midwives, unwanted pregnant women and their significant others in the Netherlands

Lopend (april 2021 - juli 2025)

Vraagstuk Ongewenste zwangerschap kan gezondheidsuitkomsten van moeder en kind belemmeren. In de praktijk zien eerstelijnszorgverleners (huisartsen, verloskundigen) weinig vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Hierdoor hebben zij mogelijk minder ervaring met het geven van voorlichting en (na)zorg aan deze groep. Ook is er weinig samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners bij ongewenste...

Bekijk dit project

NEW PERSPECTIVES ON REPRODUCTIVE CHOICE. Participatory study on views, strategies and needs of refugees.

Lopend (februari 2021 - februari 2025)

Vraagstuk Vluchtelingen lopen meer risico op het meemaken van een onbedoelde zwangerschap. Dit kan komen door een gebrek aan toegang tot anticonceptie, informatie en zorg, maar ook door seksueel geweld en opvattingen over zwangerschap en gezinsplanning. Om deze groepen beter te bereiken is meer kennis nodig over hun opvattingen, strategieën en behoeften. Onderzoek Rutgers en Pharos onderzoeken...

Bekijk dit project

Project UP: An etiological study on the clustering of risk factors for Unintended Parenthood (UP)

Lopend (april 2021 - april 2023)

Vraagstuk In Nederland raakt ongeveer 1 op de 5 vrouwen onbedoeld zwanger. Deze vrouwen en hun kinderen ervaren later vaak problemen met hun (psychische) gezondheid en ontwikkeling. Onbedoelde zwangerschappen komen relatief veel voor onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-Westerse achtergrond. Onderzoek Project UP (Unintended Pregnancies) is erop gericht de risicofactoren voor...

Bekijk dit project

Psychiatric vulnerability and unintended pregnancies

Lopend (april 2021 - april 2023)

Vraagstuk Is psychiatrische kwetsbaarheid bij vrouwen een risicofactor voor onbedoelde zwangerschappen? Onderzoek In de "Maternal Mental Health and Unintended Motherhood" (MoMentUM)-study wordt door middel van dossieronderzoek het percentage onbedoelde zwangerschappen vergeleken tussen vrouwen met en zonder een psychiatrische kwetsbaarheid. Daarnaast zal er door middel van focusgroepen en...

Bekijk dit project

The Intergenerational Continuity of Adversity and Resilience (IN-CARE) Project

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Het krijgen van een (eerste) kind is een ingrijpende gebeurtenis. De uitdaging waar (jonge) ouders voor staan is vaak nog groter voor ouders die zelf een kwetsbare achtergrond hebben, zoals ouders die opgegroeid zijn in een instabiele of onveilige thuissituatie. Dit kan leiden tot problemen bij opvoeden en het opgroeien van het kind. Onderzoek Het IN-CARE Project richt zich op de...

Bekijk dit project

Ontwikkeling lokale praktijk Harderwijk en omliggende gemeenten bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap voor inwoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk In Harderwijk en omliggende gemeenten is er een aanzienlijke groep (jonge) kwetsbare zwangeren en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). Veel van hen krijgt niet (op tijd) de hulp die ze nodig hebben. Gebrek aan passende hulp brengt veel ongemak en leed voor gezinnen zelf, handelingsverlegenheid bij professionals en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Het doel van...

Bekijk dit project

Voorkomen van onbedoelde zwangerschap door middel van lokale samenwerking én een integrale aanpak op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden.

Lopend (mei 2021 - mei 2025)

Vraagstuk In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong (13-25 jaar). Met name laag opgeleide jongeren en met een etnische achtergrond hebben meer risico op ongeplande zwangerschap. Ook leerlingen in het VSO en MBO hebben een verhoogd risico. Preventie binnen deze doelgroep is daarom wenselijk. Onderzoek In dit project wordt stapsgewijs toegewerkt naar een structurele...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website