Projecten

Inzet van passende zorg bij zeer kwetsbaar (jong) ouderschap na 28 weken zwangerschap: VoorZorg Late Start. Suitable care in case of very vulnerable (young) parenthood after 28 weeks of pregnancy: VoorZorg Late Start.

Lopend (februari 2021 - februari 2025)

Vraagstuk 3-5% van de Nederlandse kinderen wordt geboren in gezinnen met een cumulatie van risico’s. Hier komen zorgwekkende opvoedingssituaties en kindermishandeling vaker voor. VoorZorg is een effectief preventief verpleegkundig huisbezoeken programma. VoorZorg is ontwikkeld voor, en onderzocht bij de doelgroep met een zwangerschapsduur < 28 weken. De vraag is of VoorZorg ook effectief is als de...

Bekijk dit project

De beste start voor ieder kind in Gelderland-Midden, door een sluitend netwerk

Lopend (maart 2021 - december 2024)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling lokale praktijk Harderwijk en omliggende gemeenten bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar jong ouderschap voor inwoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB).

Lopend (april 2021 - april 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

The Intergenerational Continuity of Adversity and Resilience (IN-CARE) Project

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Het krijgen van een (eerste) kind is een ingrijpende gebeurtenis. De uitdaging waar (jonge) ouders voor staan is vaak nog groter voor ouders die zelf een kwetsbare achtergrond hebben, zoals ouders die opgegroeid zijn in een instabiele of onveilige thuissituatie. Dit kan leiden tot problemen bij opvoeden en het opgroeien van het kind. Onderzoek Het IN-CARE Project richt zich op de...

Bekijk dit project

Psychiatric vulnerability and unintended pregnancies

Lopend (april 2021 - april 2023)

Vraagstuk Is psychiatrische kwetsbaarheid bij vrouwen een risicofactor voor onbedoelde zwangerschappen? Onderzoek In de "Maternal Mental Health and Unintended Motherhood" (MoMentUM)-study wordt door middel van dossieronderzoek het percentage onbedoelde zwangerschappen vergeleken tussen vrouwen met en zonder een psychiatrische kwetsbaarheid. Daarnaast zal er door middel van focusgroepen en...

Bekijk dit project

Project UP: An etiological study on the clustering of risk factors for Unintended Parenthood (UP)

Lopend (april 2021 - april 2023)

Vraagstuk In Nederland raakt ongeveer 1 op de 5 vrouwen onbedoeld zwanger. Deze vrouwen en hun kinderen ervaren later vaak problemen met hun (psychische) gezondheid en ontwikkeling. Onbedoelde zwangerschappen komen relatief veel voor onder jonge, lager opgeleide vrouwen met een niet-Westerse achtergrond. Onderzoek Project UP (Unintended Pregnancies) is erop gericht de risicofactoren voor...

Bekijk dit project

NEW PERSPECTIVES ON REPRODUCTIVE CHOICE. Participatory study on views, strategies and needs of refugees.

Lopend (februari 2021 - februari 2025)

Nieuwe perspectieven: Participatief Onderzoek Vluchtelingen en (onbedoelde) zwangerschap Vraagstuk Vluchtelingen lopen meer risico op het meemaken van een onbedoelde zwangerschap. Dit kan komen door een gebrek aan toegang tot anticonceptie, informatie en zorg, maar ook door seksueel geweld en opvattingen over zwangerschap en gezinsplanning. Om deze groepen beter te bereiken is meer kennis nodig...

Bekijk dit project

Improving secondary prevention and integrated primary care for unwanted pregnancies: Insights from general practitioners, midwives, unwanted pregnant women and their significant others in the Netherlands

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk Ongewenste zwangerschap kan gezondheidsuitkomsten van moeder en kind belemmeren. In de praktijk zien eerstelijnszorgverleners (huisartsen, verloskundigen) weinig vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Hierdoor hebben zij mogelijk minder ervaring met het geven van voorlichting en (na)zorg aan deze groep. Ook is er weinig samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners bij ongewenste...

Bekijk dit project

Empowering young men in their role as a father in the case of an unintended pregnancy

Lopend (april 2021 - april 2023)

Vraagstuk Onderzoek naar onbedoelde zwangerschappen richt zich vooral op de vrouw. Er is momenteel maar weinig bekend over de rol van mannen. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de rol van jonge vaders kan worden versterkt in samenwerking met naasten en zorgverleners. Onderzoek De perspectieven van jonge mannen - die vader zijn of zullen worden als gevolg van een...

Bekijk dit project

Bonding in distance. A qualitative study into process and experiences with long term foster care placement after unintended pregnancy.

Lopend (april 2021 - oktober 2023)

Vraagstuk Jaarlijks overwegen zo’n 60 onbedoeld zwangere vrouwen in Nederland om na de geboorte niet voor hun kind te gaan zorgen. Zij kunnen kiezen voor adoptie of om hun kind voor langere tijd bij een pleeggezin te laten wonen (langdurige pleegzorg). Hierbij blijft de juridische band tussen moeder en kind bestaan en kunnen de biologische ouder(s) contact houden met hun kind. Onderzoek Er is nog...

Bekijk dit project

Understanding vulnerability. A mixed-method additional study of ‘Sex under the age of 25’ among three groups most at risk of unintended pregnancies.

Lopend (april 2021 - december 2023)

Vraagstuk Laag opgeleide jongeren, vroegtijdig schoolverlaters en jongeren zonder werk of opleiding krijgen waarschijnlijk vaker te maken met een onbedoelde zwangerschap dan anderen. Om onbedoelde zwangerschappen in deze groepen beter te kunnen voorkomen moeten we weten of ze echt meer risico lopen én hoe dat komt. Onderzoek Om deze vragen te kunnen beantwoorden gaan we extra analyses doen op...

Bekijk dit project

Improving the prevention, recognition and support of vulnerable unintended pregnancies by using a multimethodological life course approach

Lopend (april 2021 - april 2025)

Vraagstuk In Den Haag is het percentage onbedoelde zwangerschap bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Hoewel onbedoelde zwangerschappen kunnen leiden tot ongunstige uitkomsten voor moeder en kind, zijn niet alle onbedoelde zwangerschappen potentieel kwetsbaar. Onderzoek In dit onderzoek worden de bescherm- en risicofactoren en gezondheidsuitkomsten van moeder en kind in kaart...

Bekijk dit project

Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste 2 jaar na de geboorte

Lopend (april 2021 - april 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website