Projecten

Handelingsperspectief verduurzaming zorgproces SEH, OK en IC.

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

In dit onderzoek wordt de klimaat- en milieu-impact (CO2-uitstoot en afvalproductie) in kaart gebracht van specifieke, frequent voorkomende, individuele zorgtrajecten voor patiënten van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH), operatiekamers (OK) en intensive care (IC). Deze kennis leidt tot een handelingsperspectief voor het verduurzamen van de zorgprocessen op deze afdelingen. Aanleiding De...

Bekijk dit project

Het beheersbaar maken van de effecten van klimaatverandering op allergie: van pollen tot patiënt integraal in beeld

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

In dit onderzoeksproject hopen de onderzoekers erachter te komen wat de ziektelast van pollen is, rekening houdend met klimaat-gerelateerde factoren. Ook willen zij weten hoe een betrouwbare, ruimtelijke pollenverwachting gemaakt kan worden en hoe polleninformatie het beste aangeboden kan worden aan hooikoortspatiënten. Daarnaast wordt er gekeken welke bomen allergeen zijn en welke niet. Deze...

Bekijk dit project

Warm aanbevolen

Lopend (september 2021 - september 2023)

Bij welke omstandigheden komen mensen in hoog-risico groepen bij extreme hitte in problemen? In dit project wordt gewerkt aan het opstellen van een handelingsperspectief dat door middel van een geïntegreerde benadering de nadelige temperatuur-gerelateerde gezondheidseffecten minimaliseert, met speciale aandacht voor gedragscomponenten en hoog-risico groepen. Aanleiding Het is bekend dat mensen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website