Over dit programma

In de laatste subsidieronde van dit programma zijn 58 projectideeën ingediend. Vanuit dit programma zijn momenteel en in de nabije toekomst geen subsidiemogelijkheden bij ZonMw.

Infectieziekten vormen een blijvend risico voor de volksgezondheid, met een soms ernstige ziektelast bij voorheen gezonde mensen, en met de onvoorspelbare dreiging van het optreden van een epidemie. De actualiteit leert dat infectieziekten onze voortdurende aandacht verdienen omdat opduikende pathogenen de volksgezondheid blijven bedreigen.

Opdracht

Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven een vervolgprogramma te ontwikkelen op het programma Infectieziektebestrijding. Het nieuwe programma heeft 2 delen, naast Infectieziektebestrijding is er ook een programma Non-alimentaire zoonosen. De rondes voor deze 2 programma's wisselen per jaar.

Programmadoel en aandachtsgebieden

Het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 is een vervolg op het eerdere ZonMw-programma Infectieziektebestrijding. Het algemene doel van het programma is bijdragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke mensen door infectieziekten, door een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding te bevorderen en de kennisinfrastructuur te versterken. Het programma richt zich daarbij op de volgende aandachtsgebieden: 

  • (Risico)communicatie en gedrag
  • Doelgroepenbenadering
  • (Kosten)effectiviteit
  • Veranderende demografie 

Uitgangspunten

Binnen de onderzoeksprojecten zijn kennisoverdracht en implementatie van groot belang om de kennisinfrastructuur van infectieziektebestrijding te versterken. Net als samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk èn multidisciplinaire samenwerking.

Projecten

Binnen het programma Non-alimentaire zoönosen zijn reeds 6 projecten gehonoreerd. Binnen het programma Infectieziektebestrijding 2014-2017 zijn de 1e projecten gestart in oktober 2015.

Looptijd en budget

Het totale programma Non-alimentaire zoönosen en Infectieziektebestrijding heeft een looptijd van 5 jaar en een budget van 17 miljoen euro.

Resultaten

Over de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (2007–2011) en Q-koorts (2010–2014) heeft de evaluatiecommissie van Infectieziektebestrijding en Q-koorts conclusies en aanbevelingen gedaan. Ook zijn de opbrengsten beschreven van de 47 projecten die financiering ontvingen binnen de onderzoeksprogramma’s Infectieziektebestrijding (33 projecten) en Q-koorts (14 projecten).

Flitsboekje eindevaluatie

Digitale publicatie 'Oog op de eindgebruiker'

Relevante documenten

Relevante ZonMw-programma's en onderwerpen

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website