Projecten

Samen gezond in Laarbeek: het ontwikkelen van een methodiek 'gezondheidsbevordering vanuit een burgerinitiatief

Afgerond (januari 2011 - januari 2013)

Laarbeek strijdt voor gezondheid. Met het project ‘Gezondheidsrace’ maakt de gemeente haar inwoners enthousiast voor een gezonde leefstijl, een gezond eetpatroon en voldoende beweging.De Gezondheidsrace is een burgerinitiatief. Iedereen kan meedoen. Vier teams strijden om de titel 'de fitste kern van Laarbeek’. De gemeente stelt faciliteiten beschikbaar, maar de teams geven zelf handen en voeten...

Bekijk dit project

implementatie regionale aanpak verslavingspreventie Voorne Putten

Afgerond (februari 2010 - februari 2013)

Alcoholgebruik onder jongeren beperkt zich niet tot een dorp of een stad. Om alcoholgebruik terug te dringen, moeten gemeenten samenwerken. Brielle, Spijkenisse, Hellevoetsluis, Bernisse en Westvoorne geven het goede voorbeeld. In 2010 – 2011 gaan de gemeenten met een meerjarenplan aan de slag. De basis hiervoor vormen twee onderzoeken die in 2008 uitgevoerd zijn. Het gaat om een onderzoek naar...

Bekijk dit project

Jeugd in ontwikkeling in Scherpenzeel (JOS) , een integrale uitwerking van Wmo-beleid (prestatievelden 1,2,4,5,7 en 9), onderwijsbeleid én gezondheidsbeleid.

Afgerond (februari 2010 - februari 2014)

De gemeente Scherpenzeel is met het programma ‘Jeugd in ontwikkeling in Scherpenzeel’ (JOS) van start gegaan. JOS is een samenwerkingsverband van diverse maatschappelijke organisaties. Scholen, kinderopvangcentra, bibliotheken, jeugdwerkers, vrijwilligers-organisaties, iedereen doet mee! Een netwerk van en voor Scherpenzeel dat zich richt op een gezond leven en optimale ontwikkeling van kinderen...

Bekijk dit project

Jongeren, Alcohol & Drugs in Rivierenland

Afgerond (januari 2011 - oktober 2013)

Jongeren gebruiken steeds meer alcohol en drugs. De regio Rivierenland maakt zich daarover ernstige zorgen. De zes gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hebben gezamenlijk een ambitieus project opgesteld. Doel: alcohol- en drugsmatiging onder jongeren.De gemeenten willen een ‘cultuuromslag’ bij jongeren realiseren. Dit doen zij onder andere door in te...

Bekijk dit project

Kinderen in Beweging. Een integrale wijkaanpak in Zwolle volgens de richtlijnen van Epode

Afgerond (juni 2010 - september 2015)

Veel kinderen zijn te dik of eten ongezond. Met het programma ‘Kinderen in Beweging’ wil Zwolle een gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen stimuleren. Er zijn verschillende beweegprogramma’s voor de jeugd in de stad, maar het kan beter en eenvoudiger. Het programma ‘Kinderen in Beweging’ is een wijkgericht preventieprogramma, gebaseerd op de succesvolle Epode-aanpak. Het programma start in...

Bekijk dit project

Laat je niet flessen! 2010-2013

Afgerond (februari 2011 - mei 2015)

De jeugd drinkt te veel en te vaak. In Zuidoost-Brabant hebben 21 gemeenten de handen ineengeslagen om daar iets aan te doen. Met het project ‘Laat je niet flessen!’ willen gemeenten het alcoholgebruik in de regio terugdringen. Speciaal voor dit project heeft STAP, het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, een nieuwe integrale methodiek ontwikkeld. De methodiek wil de omgeving van jongeren zo...

Bekijk dit project

LOCAL50: Process and impact evaluation of the 'gezonde slagkracht' programme

Afgerond (januari 2010 - januari 2016)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Lokaal alcoholbeleid ´Keet verstandig

Afgerond (juni 2011 - juli 2015)

Jongeren drinken te jong, te vaak en te veel alcohol. Dat is ook in Tubbergen het geval. Veel jongeren organiseren zich in kameradengroepen in Tubbergen. Dit zijn sterke sociale verbanden die vaak een leven lang in stand blijven. In hun eigen jeugd deden ook veel ouders mee met kameradengroepen. Drankgebruik is altijd populair geweest in kameradengroepen.  Veel ouders blijken te tolerant tegenover...

Bekijk dit project

Raalte gezond; bevorderen van een gezonde leefstijl

Afgerond (maart 2010 - juli 2015)

Met Raalte Gezond! werken scholen en zorginstellingen samen aan gezonde en fitte inwoners. Een gezonde leefstijl is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Raalte wil haar inwoners hiervan meer bewust maken. Raalte richt zich op zo’n beetje alles waar je bij een gezond leven aan moet denken: gezond gewicht, voldoende beweging en verantwoord alcoholgebruik. Doelgroepen zijn jongeren,...

Bekijk dit project

Regionale aanpak alcohol en jongeren in West-Brabant

Afgerond (februari 2010 - juli 2013)

Steeds meer jongeren drinken te veel. In West-Brabant gaan 18 gemeenten dit probleem samen aanpakken. In 2008 hebben zij de handen ineengeslagen om alcoholgebruik onder jongeren te verminderen. Belangrijk doel van dit regionale project is om alcoholgebruik onder de 16 jaar terug te dringen. Daarnaast willen de gemeenten overmatig alcoholgebruik door jongeren van 16 tot en met 23 jaar tegengaan...

Bekijk dit project

Implementatie alcohol- en drugspreventie via susteams

Afgerond (februari 2011 - februari 2013)

Uitgaan gaat regelmatig gepaard met geweld en overlast in Oosterhout. Vaak is in onveilige situaties sprake van overmatig gebruik van alcohol en drugs of een combinatie daarvan. De gemeente wil jongeren aanspreken met Susteams. De teams bestaan uit speciaal getrainde beveiligers die bij dreigende escalaties zorgen dat de boel niet uit de hand loopt. Ook zijn de teams een verbindende schakel naar...

Bekijk dit project

Signalering, Screening en Kortdurende Interventie van Risicovol Alcoholgebruik bij Jongeren in de setting wijk.

Afgerond (maart 2011 - juli 2013)

Alcoholgebruik onder jongeren is een toenemend probleem. De regio Zuid-Holland Zuid wil het probleem in haar wijken aanpakken. Zestien gemeenten uit de regio doen mee.In de aanpak vindt Zuid-Holland Zuid onder andere de inzet van jongerenwerkers en wijkagenten belangrijk. Zij zijn de personen die mogelijk riskant alcoholgebruik bij jongeren vroegtijdig kunnen signaleren. De aanpak richt zich op...

Bekijk dit project

Slagkracht van een Prachtstad, versterking van de integrale overgewichtpreventie in de gemeente Alkmaar

Afgerond (april 2010 - december 2014)

Steeds meer kinderen en jongeren hebben overgewicht. Samen met ketenpartners, zorgverzekeraars en bedrijven wil Alkmaar dit probleem preventief aanpakken. Dit doen zij via onder andere voorlichtingsbijeenkomsten en sportactiviteiten op scholen. Ook heeft Alkmaar het project Sporthero ingezet. Sporthero biedt diverse sportprogramma’s aan in onder andere gymzalen en verenigingen.Sport, voeding en...

Bekijk dit project

Sociale Activering - Campagne Goed Bezig

Afgerond (juni 2010 - januari 2013)

In de regio Noord Veluwe is de campagne Goed Bezig van start gegaan. Goed bezig zijn met je gezondheid, daar draait het om.De campagne dient als een paraplu over een gezondheidsprogramma van 6 gemeenten in de regio Noord Veluwe. Dit programma richt zich met name op overgewicht, alcoholpreventie en roken- en drugspreventie. De campagne Goed Bezig haakt in op de plannen van het programma en doet een...

Bekijk dit project

Valthermond Gezond!

Afgerond (februari 2010 - juli 2015)

Overgewicht en te weinig bewegen komt binnen de gemeente Borger-Odoorn vooral voor in veendorpen als Valthermond. Daarom is Borger-Odoorn met het project Valthermond Gezond! van start gegaan. De dorpsbevolking in de gemeente heeft dikwijls een lage sociaal-economische status. Borger-Odoorn zet in op gesprekken met expertgroepen om overgewicht in Valthermond te voorkomen. Deze panels bestaan onder...

Bekijk dit project

Verspreidings- en implementatieplan Woerden Actief!

Afgerond (januari 2016 - augustus 2017)

De afgelopen jaren is het preventieprogramma Woerden Actief! ontwikkeld: een lokale en integrale benadering van het thema gezonde leefstijl. De succesvolle aanpak staat nu in de lokale sportnota en Nota Volksgezondheid. In 2015 startte de landelijke verspreiding met drie speerpunten; 1. Masterclass Woerden Actief!: gemeenten kunnen met weinig middelen de leefstijl van hun inwoners bevorderen....

Bekijk dit project

Versterken De Familie Lekkerbek in balans

Afgerond (juni 2010 - juni 2012)

Veel kinderen en jongeren zijn te dik in Nederland. Niet alleen landelijk, maar ook in Eindhoven zien we steeds meer kinderen en jongeren met overgewicht of een bewegingsachterstand. Daarom heeft Eindhoven in 2005 de ‘Familie Lekkerbek in balans’ in het leven geroepen. Dit project betrekt jongeren en hun ouders bij het tegengaan van overgewicht. De meeste aandacht gaat uit naar achterstandswijken....

Bekijk dit project

Voorkomen en verminderen overgewicht bij kinderen tot 19 jaar en lage sesgroepen

Afgerond (oktober 2010 - juli 2015)

Steeds meer mensen zijn te dik. Smallingerland wil daar iets aan doen. De stad richt zich op alle inwoners en met name kinderen tot 19 jaar en achterstandsgroepen.  Smallingerland gaat onder andere het aanbod van gezonde voeding in scholen, sportkantines en welzijnsorganisaties uitbreiden. Commitment over de aanpak tussen de verschillende partijen, is ook een belangrijke stap in het project....

Bekijk dit project

Voorkomen van schadelijk middelengebruik

Afgerond (mei 2010 - september 2012)

Enschede zet zich in om het gebruik van alcohol en drugs bij jongeren tegen te gaan. De stad sluit zich aan bij twee bestaande projecten: 'Happy Fris' en de 'Cannabiscampagne'. Op die manier probeert de gemeente met jongeren in contact te komen. Jongeren drinken te veel en te vaak. Doel is om met jongeren in gesprek te gaan over alcoholgebruik. Onderdeel van de projecten is bijvoorbeeld dat een...

Bekijk dit project

Enhancing effective implementation of national guidelines on health promotion: developing concrete tools and handles for improving implementation at the local level

Afgerond (december 2009 - juli 2015)

Gezonde inwoners zijn belangrijk in elke gemeente. De landelijke handreiking voor gezondheidsbevordering biedt handvatten om gezondheidsbeleid zo goed mogelijk op poten te zetten.  Dit onderzoek wil het gebruik van de landelijke handreiking stimuleren. Doel is om te achterhalen op welke manier GGD-instellingen en gemeenten beter gebruik kunnen maken van de handreiking. De handreiking ondersteunt...

Bekijk dit project

Alcohol- en drugsmatiging in de K5

Afgerond (april 2010 - januari 2013)

Gemeenten werken regelmatig samen in het voorkomen en matigen van alcohol- en drugsgebruik. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de K5-gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Deze gemeenten zetten een samenhangend pakket van maatregelen in voor verschillende doelgroepen.Door gezamenlijk op te trekken, willen de gemeenten voorkomen dat de problematiek van de ene gemeente naar de...

Bekijk dit project

Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek (AH) en Stedendriehoek (S3H)- Verzilvering en Verankering

Afgerond (maart 2011 - februari 2015)

In de Achterhoek is een alcoholmatigingsproject voor jongeren van start gegaan. Doel is dat minder jongeren van 10 tot en met 18 jaar jong, vaak en veel alcohol drinken.Het project begint zijn vruchten af te werpen. Onderzoek laat voor het eerst in tien jaar een daling zien in het alcoholgebruik onder jongeren. Ook de bewustwording onder ouders is hoger geworden. Het project bestaat onder andere...

Bekijk dit project

B.Slim beweeg meer, eet gezond 2010-2014

Afgerond (februari 2010 - juni 2015)

B.Slim is een project om overgewicht bij kinderen in Amersfoort te voorkomen.  Sinds 2005 voeren diverse organisaties in Amersfoort gezamenlijk strijd tegen de kilo’s. Amersfoort wil het project nu uitbreiden, enerzijds naar een grotere doelgroep (kinderen van negen maanden tot negentien jaar), anderzijds naar meer wijken (van drie naar vier achterstandswijken). Het accent ligt daarbij op...

Bekijk dit project

Bewegen op recept in Zaanstad

Afgerond (februari 2010 - januari 2014)

Huisartsen in Zaanstad hebben de handen ineengeslagen om meer mensen naar de sportschool te zien te krijgen. Bewegen Op Recept (BOR) is het motto. Als blijkt dat bewegen een positief effect kan hebben op de gezondheid van een patiënt, verwijzen de huisartsen die op recept naar een leefstijladviseur. Zaanstad heeft speciaal voor het project leefstijladviseurs aangesteld. De adviseurs bieden diverse...

Bekijk dit project

Blowen is niet normaal.

Afgerond (maart 2011 - maart 2013)

Rotterdam wil het cannabisgebruik bij jongeren voorkomen en verminderen. De stad is met een pilot in de wijken Bospolder en Tarwewijk van start gegaan. Hiermee wil Rotterdam een nieuwe aanpak gericht op het bereiken van de jongere in zijn eigen omgeving testen. Bij gebleken succes wil Rotterdam de aanpak in de hele stad toepassen. Het project richt zich specifiek op Antilliaanse en Marokkaanse...

Bekijk dit project

Bossche Jeugd in Balans. Sluitende en systeemgerichte aanpak van overgewicht bij jeugdigen binnen de wijk West in 's-Hertogenbosch

Afgerond (maart 2010 - maart 2012)

Ouders van kinderen met overgewicht zijn niet altijd gemotiveerd om hier iets aan te doen. Soms kiezen ouders voor een voedingstraject bij een diëtist. In de praktijk blijkt dat ouders daarna vaak geen gebruikmaken van het vervolgaanbod. Terwijl de leefstijl van een kind met overgewicht alleen kan veranderen als ouders dit proces ondersteunen. ’s-Hertogenbosch wil ouders meer bewust maken van hun...

Bekijk dit project

Buurtkracht: samen naar een gezonde en leefbare buurt

Afgerond (maart 2010 - maart 2014)

Gezondheid is een groot goed voor iedereen. Maar wist u dat veel mensen in achterstandswijken een grote achterstand in gezondheid hebben? Gezondheid is ongelijk verdeeld. Dat heeft voor een groot deel te maken met de sociaal-economische status (SES) van bepaalde groepen. Met het project ‘Buurtkracht: samen naar een gezonde en leefbare buurt’ wil Valkenburg aan de Geul samen met professionals en...

Bekijk dit project

Dik doun in Grunn: intensivering en verbreding aanpak overgewicht in Groningen

Afgerond (april 2010 - januari 2014)

Samen met bewoners en professionals werken aan een gezond leven. Dat is het uitgangspunt van het programma 'Wijkgericht werken aan gezondheidsverschillen'. Bij het verbeteren van haar 'probleemwijken' maakt Groningen gebruik van deze aanpak.De gemeente gaat uit van de vraag, interesse en kansen onder de hoogste risicogroepen. Vooral mensen in achterstandswijken hebben een achterstand in...

Bekijk dit project

Alcohol 16min geen goed begin

Afgerond (april 2010 - februari 2015)

Met het proefproject ‘Alcohol 16min geen goed begin’ wil een aantal gemeenten in de regio Brabant-Noord het alcoholgebruik onder de 16 jaar voorkomen. Verantwoord alcoholgebruik bij jongeren boven de 16 jaar is ook een belangrijke pijler. In dit project wordt een protocol voor vroegsignalering op proef uitgevoerd. Het protocol biedt leerkrachten en hulpverleners handvatten om alcoholproblemen te...

Bekijk dit project

Fris over Drank

Afgerond (april 2010 - juli 2015)

Hardenberg zet zich al een aantal jaren in om het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 10 en 24 jaar aan te pakken. Ook ouders worden hierbij steeds meer betrokken. De stad bereikt jongeren via zogenaamde ‘vindplekken’: thuis, op school of clubs en uitgaansgelegenheden. Nu wil Hardenberg betrokkenen zoals verstrekkers van alcohol, kerken, scholen en ouders ook motiveren zelf actie te...

Bekijk dit project

Gezond Gezind. Een integraal programma ter bevordering van duurzaam gezond gewicht bij jongeren van 0-24 jaar in de krachtwijken

Afgerond (februari 2010 - februari 2012)

Den Haag werkt aan integrale aanpak overgewicht Vraagstuk Onder de noemer Gezond Gezind heeft de gemeente Den Haag sinds 2002 overwicht bij de jeugd als prioriteit opgenomen in het gezondheidsbeleid. In juni 2010 sloot Den Haag zich aan bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Ook werkt de stad aan de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG), naar de Franse Epode-aanpak. Via de thuis, school en buurt...

Bekijk dit project

Gezond inrichten Gageldonk-West

Afgerond (maart 2010 - november 2014)

Bergen op Zoom stimuleert de bewoners van de wijk Gageldonk-West om dagelijks meer te bewegen. De gemeente wil de openbare ruimte ‘gezond ontwerpen’. Dat betekent dat Bergen op Zoom de wijk zo inricht dat deze uitnodigt tot bewegen. De gemeente wil vooral meer ‘groen’ in de wijk. Hiervoor gaat Bergen op Zoom aanpassingen in de openbare ruimte doen. Het gaat om onder andere speeltuinen,...

Bekijk dit project

Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK) Winterswijk

Afgerond (april 2010 - april 2013)

Winterswijk zet zich in om overgewicht bij kinderen terug te dringen. De stad pakt het groots aan door samen te werken met de initiatiefnemers van de studie ‘Gezonde Kinderen in Gezonde Gemeenten’, de Universiteit Twente, de Gelderse Sportfederatie en TNO. Het is de bedoeling om alle oorzaken van overgewicht aan te pakken, zoals slechte voeding, weinig beweging en weinig ruimte voor beweging. Ook...

Bekijk dit project

Gezonde Slagkracht Woerden

Afgerond (juli 2010 - juli 2015)

Meer Woerdenaren aan het bewegen krijgen. Dat is de wens van ’Woerden Actief’. Woerden heeft allerlei activiteiten, programma’s en evenementen in het leven geroepen om Woerdenaren tot een gezonde leefstijl te bewegen. De Sportraad is omgevormd tot Sportoverleg. Hierin zitten vertegenwoordigers uit alle delen van de Woerdense bevolking. Docenten, jongeren, senioren, mensen met een chronische...

Bekijk dit project

Gezonde voeding

Afgerond (februari 2010 - februari 2014)

Nijmegen wil overgewicht bij mensen in zeven achterstandswijken terugdringen. Voor de jeugd introduceert de stad het sport- en bewegingsprogramma ‘JUMP-in’. Met ‘Ketenaanpak actieve leefstijl’ wil Nijmegen meer volwassenen verleiden tot een gezonde leefstijl. Mensen in achterstandswijken hebben vaak een gezondheidsachterstand. Nijmegen organiseert allerlei activiteiten samen met onder andere de...

Bekijk dit project

Gezondheid versterkt in eigen hand

Afgerond (maart 2011 - juli 2013)

Emmen opnieuw bekeken. De naam van het netwerk ‘Emmen Revisited’ is gekozen om met lokale organisaties zoals wooncorporaties, politie, hulpverleners en de bewoners zelf aan de wijken van de regio Emmen te werken. ‘Emmen Revisited’ wil het totale leef-, woon- en werkklimaat in de regio verbeteren. Dat doet het netwerk onder andere door bewoners ‘outreachend’ te benaderen. Dat betekent dat...

Bekijk dit project

Het Geheim van Goeree; weerbaar maken van jonge kinderen en hun ouders.

Afgerond (mei 2011 - mei 2014)

Het eiland Goeree-Overflakkee wil drugsgebruik en het overmatige alcoholgebruik onder jongeren tegengaan. De gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee hebben de handen ineengeslagen om het probleem aan te pakken. De vier gemeenten organiseren in samenwerking met professionals, ouders en andere betrokken (Moedige Moeders) uit de regio diverse activiteiten. Zo krijgen ouders...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website