Over dit programma

Het programma Gezonde Slagkracht is afgerond.

De conclusies leest u in het nieuwsbericht 'Gemeenten bevorderen de gezondheid van burgers met een integrale aanpak' bij Actueel. In dit nieuwsbericht vindt u ook de evaluatierapporten.

Integrale lokale gezondheidsaanpak

Dit programma heeft kennis en ervaring opgeleverd over een integrale lokale gezondheidsaanpak om overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, roken en drugs te voorkomen. Gemeenten en colleges kunnen met de resultaten van dit programma de slagkracht en efficiency van het gezondheidsbeleid vergroten.

Alles is gezondheid – Gezondheid is alles

Gezondheid van burgers wordt beïnvloed door vele factoren waarop binnen allerlei lokale sectoren beleid wordt ontwikkeld. Denk aan milieu, onderwijs, sport, de inrichting van wijken etc. Anderzijds beïnvloedt gezondheid van burgers (en dus gezondheidsbeleid) het succes van beleid van allerlei andere lokale sectoren, zoals arbeid, onderwijs, participatie, financiën enzovoort. Daarom is een integrale lokale gezondheidsaanpak zo belangrijk.

Profiteren van kennis

Binnen het programma zijn 34 projecten gesubsidieerd waar circa 130 gemeenten actief bij betrokken waren. Alle gemeenten in Nederland kunnen profiteren van de opgedane kennis.

Vier jaar lang is gewerkt aan geïntegreerd gezondheidsbeleid op gemeentelijk niveau. De meeste projectleiders zijn erin geslaagd  om die verschillende sectoren binnen een gemeente te verbinden. Dit heeft geresulteerd in verschillende projectkaarten. De projectkaarten zijn onderverdeeld in 4 thema's: Overgewicht, Sport en bewegen, Alcoholgebruik en Drugsgebruik.

I-database

Vanuit de Gezonde Slagkracht-projecten zijn interventies aangemeld bij de interventiedatabase van het Centrum Gezond Leven, waar deze beoordeeld zijn op kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.
Bovendien zijn in de Handreiking Gezonde Gemeente praktijkvoorbeelden opgenomen uit Gezonde Slagkracht-projecten.
Meer weten? Kijk op loket gezond leven.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website