FAQ economische zelfstandigheid van vrouwen

V: Is het de bedoeling dat bij de motivatiebrief de partners al zijn betrokken?

A: Dat is niet verplicht. De gemeente is nadrukkelijk in de lead in deze fase en een gemeente dient als enige partij de motivatiebrief in. In de motivatiebrief is wel ruimte om aan te geven met welke partijen/partners de gemeente eventueel al een bestaande samenwerking heeft of intenties heeft om mee samen te gaan werken in dit traject. Ook kan het soms voor een gemeente goed werken om ook in de motivatiebrief-fase al met mogelijke partners te overleggen om hun eigen ideeën nader vorm te geven.

V: Kunnen ‘vertegenwoordiger van doelgroep vrouwen’ en ‘vertegenwoordiger van werkgeversperspectief’ twee verschillende personen zijn?

A: Ja, dat zullen zelfs twee verschillende personen of partijen zijn. Vertegenwoordiging vanuit de doelgroep vrouwen betreft de vrouwen met een uitkering uit de Participatiewet zelf. Vertegenwoordiging vanuit werkgeversperspectief betekent bijvoorbeeld lokale ondernemersverenigingen of lokale bedrijven.

V: Faciliteert ZonMw ook het netwerken tussen gemeenten en organisaties?

A: Lang niet alle gemeenten stellen acquisitie naar aanleiding van deze oproep op prijs. Gemeenten kunnen contact opnemen met ZonMw als zij advies willen over mogelijke samenwerkingspartners. Er waren een aantal geïnteresseerde partijen aanwezig bij de infosessie op 9 juli 2020 die openstaan voor samenwerking. De contactgegevens hiervan kunnen opgevraagd worden via vakkundigahwerk@zonmw.nl.

V: Waar kan/mag het budget voor fase 1 voor gebruikt worden?

A: Dit budget kan alleen aangewend worden voor activiteiten ten behoeve van de eerste fase (inrichten en opbouwen van samenwerkingsverband, nader identificeren van behoeften) en het ontwikkelen van een plan van aanpak voor fase 2. Let op: reguliere uitvoeringskosten van de gemeente vallen hier niet onder.

V: Is het handig als je als gemeente in de motivatiebrief laat zien wat je al hebt gedaan, en wat daarin werkte en niet werkte?

A: Ja. Het gaat in deze oproep om het zetten van de volgende stap door de gemeente in de begeleiding van vrouwen, gebaseerd op de ervaringen die de gemeente al opgedaan heeft onder het Programma Economische Zelfstandigheid (PEZ) van OCW. De inzichten en geleerde lessen uit de initiatieven die onder PEZ uitgevoerd zijn, zijn zeer waardevol voor dit traject.

V: Is er samenhang tussen deze zesde ronde van Vakkundig aan het Werk en het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen?

A: Het betreft twee aparte trajecten. De zesde ronde is alleen gericht op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en alleen gericht op vrouwen waarvoor de gemeente een taak heeft in de begeleiding naar werk: vrouwen met een uitkering uit de Participatiewet en niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen (nuggers) die een beroep doen op de gemeente in het vinden van betaald werk. Binnen het NWA-programma is de doelgroep economisch kwetsbare vrouwen breder (bijv. ook vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk) en gaat het niet alleen om wat er gedaan kan worden door gemeenten in de begeleiding van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar om handelingsperspectieven voor alle partijen in het ecosysteem om economisch kwetsbare vrouwen heen. Er zal in de uitvoering echter wel constant verbinding worden gezocht tussen beide programma’s daar waar ze elkaar kunnen versterken, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten op het onderwerp.

V: Wat is de verbinding tussen de OCW-initiatieven Programma Economische Zelfstandigheid en Kracht on Tour?

A: Kracht on Tour is een voorloper van het Programma Economische Zelfstandigheid. Sommige gemeenten zijn binnen het Programma Economische Zelfstandigheid nog wel met dezelfde naam Kracht on Tour verder gegaan in hun initiatieven.

V: Kunnen “Nuggers” - vrouwen die geen recht op uitkering hebben - ook mee doen?

A: Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt die een beroep doen op de gemeente voor begeleiding naar werk kunnen meedoen.

V: Vallen mensen met een WW-uitkering onder de beoogde doelgroep?

A: Nee, mensen die in de WW zitten vallen buiten de doelgroep voor deze ronde. Het gaat nadrukkelijk om vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

V: Is dit webinar later nogmaals te bekijken?

A: Het webinar is op aanvraag nogmaals terug te zien. U dient daarvoor een mail te sturen naar vakkundigahwerk@zonmw.nl. U krijgt het webinar dan via WeTransfer toegestuurd. De presentatie die tijdens de infosessie gegeven is, is hier te vinden

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website