Projecten

Recidiverende buikpijn bij kinderen van 4 tot 16 jaar die hun huisarts consulteren met buikpijn

Afgerond (januari 2004 - september 2007)

Buikpijn staat in de top 10 van klachten van kinderen bij huisarts. Meestal wordt geen oorzaak gevonden. Het is onbekend hoe vaak en wanneer de buikpijn bij kinderen een chronisch karakter krijgt. In dit onderzoek gaat het om kinderen van 4 – 16 jaar. Welke factoren voorspellen het recidiveren van buikpijn?De helft van de kinderen in het onderzoek heeft bij presentatie bij de huisarts al...

Bekijk dit project

Onderzoek naar de effectiviteit van een Minimale Interventie Strategie voor Surmenage (MISS) door de huisarts; een pragmatische gerandomiseerde gecontroleerde trial.

Afgerond (november 2002 - november 2006)

Huisartsen hebben een taak bij de opvang van patiënten met overspanning (surmenage). Zij hebben vaak moeite met het onderkennen van depressieve en angstige reacties bij patiënten met overspanningsklachten en bieden daardoor te laat een gerichte behandeling. Overspannen mensen neigen naar passiviteit. Ze lopen daardoor het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de huisarts is een minimale...

Bekijk dit project

Ontspanning door inspanning

Afgerond (oktober 2003 - december 2005)

Meer bewegen en lichamelijke inspanning verrichten, adviseert de huisarts vaak aan patiënten met overspannenheid. Dit verbetert de stemming, vermindert angst en verhoogt stressbestendigheid. Dit is echter nooit wetenschappelijk aangetoond.  In dit vergelijkend onderzoek is het effect onderzocht van een gestructureerd lichamelijke inspanningsprogramma op het herstel van algemene en geestelijke...

Bekijk dit project

Ontwikkelen en digitaal beschikbaar stellen van instructiefilms voor huisartsen en patiënten

Afgerond (mei 2014 - mei 2014)

Het NHG heeft instructiefilmpjes voor patiënten en huisartsen gemaakt over 4 onderwerpen: schoenadvies bij pijnlijke voorvoet  aanmeten pessaria (animatie) aanstippen voetwratten met monochloorazijnzuur injectietherapie bij trochantair pijnsyndroom Films voor patiëntenDe voorlichtingsfilms voor patiënten staan op thuisarts.nl: film over schoenadvies film over het aanmeten en plaatsen van een...

Bekijk dit project

Perniones en de huisarts

Afgerond (oktober 2009 - oktober 2014)

Perniones (Winterhanden, wintertenen en winterdijen) is een onschuldige maar erg hinderlijke aandoening die flinke beperkingen kan veroorzaken  in het dagelijks leven. Gedurende de wintermaanden ontstaan paarsblauwe, jeukende of pijnlijke verkleuringen aan vingers of tenen en soms aan de bovenbenen. Vaak is er zwelling en soms zijn er wondjes. We weten nog weinig over de achtergronden en...

Bekijk dit project

Persisterende klachten na een lateraal enkel trauma: diagnose en behandeling

Afgerond (december 2009 - december 2012)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pluis of niet-pluis in de huisartspraktijk.

Afgerond (augustus 2005 - augustus 2007)

Huisartsen gebruiken de uitdrukking “niet-pluis”. Dit geeft het gevoel aan dat er iets niet goed is met een patiënt, terwijl concrete aanwijzingen ontbreken. Twee aspecten werden onderzocht:Welke betekenissen geven huisartsen aan het begrip pluis/niet-pluis (PNP)? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van PNP?Is consensus mogelijk over een bruikbare definitie van PNP waarmee PNP kan...

Bekijk dit project

Problem Solving Treatment voor psychische klachten in de huisartspraktijk: effectiviteit en haalbaarheid in de huisartsopleiding

Afgerond (november 2002 - februari 2009)

Voor patiënten met een ernstige depressie is Problem Solving Treatment (PST) significant en klinisch relevant beter dan controlebehandelingen in de eerste lijn. Sinds 2008 is er aandacht voor PST in de huisartsopleiding in Nijmegen. Aios trainden zich in PST. Ze oefenden dit vervolgens in de praktijk. De deelnemende aios gaven aan dat het hen relevante nieuwe vaardigheden heeft bijgebracht....

Bekijk dit project

Randomised controlled trial of the treatment of warts in general practice

Afgerond (januari 2006 - februari 2008)

In de huisartspraktijk worden wratten meestal behandeld door het aanstippen met stikstof. Op basis van kleine onderzoeken lijkt salicylzuurzalf effectief. Maar er is  geen eenduidig bewijs voor de effectiviteit van de behandeling met stikstof. Dit onderzoek vergelijkt de effectiviteit van het aanstippen met stikstof en salicylzuurzalf met afwachtend beleid bij hand- en voetzoolwratten. Het...

Bekijk dit project

Maakt één zwaluw nu ook de zomer? Monochloorazijnzuur versus stikstof bij de behandeling van hand- en voetwratten: een randomized clinical trial naar een veelbelovende therapie (WARTS-2).

Afgerond (december 2008 - oktober 2014)

Het WARTS-1 onderzoek heeft aangetoond dat bij handwratten stikstof het meest effectief is en bij voetwratten salicylzuurzalf of stikstof niet effectiever dan afwachten. Toch geneest maar 50% van de mensen die behandeld wordt met stikstof en bovendien is het een pijnlijke behandeling. Mogelijk is monochloorazijnzuur effectiever of heeft het minder bijwerkingen. In het WARTS-2 onderzoek worden...

Bekijk dit project

Sleep state misperception in the elderly. A community study of objective and subjective sleep problems and their presentation in general practice.

Afgerond (december 2004 - december 2007)

Slaapproblemen is een veelvoorkomend klacht in de eerstelijnszorg. Er is bij 2076 deelnemers aan de Rotterdam Study van 46 - 97 jaar uitgebreide informatie verzameld over het slaapgedrag. Deelnemers kregen een slaapkwaliteitsvragenlijst, hielden een slaapdagboek bij en droegen een week een actimeter waarmee hun 24-uurs bewegingspatroon in kaart is gebracht Resultaten: Er lijkt geen rol voor...

Bekijk dit project

Treatment of forefoot problems in the elderly: a randomised trial of a standardised shoe & foot care advice in general practice versus podiatric treatment

Afgerond (december 2008 - september 2015)

Voetklachten komen met het ouder worden steeds vaker voor. Ruim een derde van de klachten zijn klachten van de voorvoet. Als mensen met voetklachten naar de huisarts gaan, worden ze in 70% van de gevallen verwezen naar de podotherapeut of podoloog. Er is geen bewijs dat deze behandeling werkzaam is. Wij onderzoeken of de behandeling door een podotherapeut  bij voorvoetklachten beter helpt dan een...

Bekijk dit project

Triage van kinderen met koorts op de huisartspost

Afgerond (september 2004 - november 2006)

De meeste kinderen met koorts hebben een virusinfectie die vanzelf overgaat. Een kleine groep heefteen bacteriële infectie die ernstig kan verlopen. Het is zaak belangrijk deze kinderen in een vroeg stadium te herkennen.Welke kenmerken van kinderen met koorts, die tijdens de triage op de huisartsenpost worden verzameld, voorspellen een verhoogd risico op een ernstige bacteriële infectie. Welke...

Bekijk dit project

Verzakkingsklachten in de huisartspraktijk: de effecten van bekkenfysiotherapie en pessariumbehandeling

Afgerond (november 2008 - september 2015)

Een verzakking van de baarmoeder en de schede (‘prolaps’) komt veel voor bij oudere vrouwen. Het aantal vrouwen dat hier last van heeft neemt toe omdat de bevolking vergrijst. Een verzakking veroorzaakt hinderlijke klachten: het gevoel dat ‘er iets uit hangt’, problemen met plassen en de ontlasting en met de seksualiteit. De huisarts kan bij deze kwaal afwachten, fysiotherapie voorschrijven of een...

Bekijk dit project

Vitamine D-deficiëntie bij niet-westerse allochtonen: behandeling met vitamine D3 of ultraviolet licht

Afgerond (januari 2004 - december 2007)

Vitamine D-deficientie komt in Nederland vaak voor bij niet-westerse allochtonen. Dit kan besteden worden door zonlicht en door suppletie van vitamine D3.Drie behandelingen zijn vergeleken op: serum 25-hydroxyvitamine D (25 OHD); PTH; spierkracht; spierklachten en welzijn:blootstelling aan zonlichtvitamine D3 suppletie 1dd 800IE vitamine D3 suppletie 1 maal per 3 maanden 100.000 IE De resultaten...

Bekijk dit project

Waarom komt deze patient zo vaak? Langdurig frequent huisartsbezoek: oorzaken en de doelmatigheid van interventiemogelijkheden

Afgerond (november 2008 - oktober 2014)

Een op de zestig patiënten bezoekt zijn huisarts gedurende vele jaren zeer vaak terwijl de huisarts niet goed begrijpt waarom. Deze patiënten, zogenaamde persistent frequent attenders of pFA’s, hebben een slechte levenskwaliteit, hoog medicijngebruik en maken veel kosten. Wat veroorzaakt frequent attender-schap? Wat zorgt er voor dat iemand pFA blijft? Welke onderliggende ziektes en problemen...

Bekijk dit project

Welke kinderen met acute otitis media hebben baat bij behandeling met antibiotica: een meta-analyse met individuele data van gerandomiseerde trials

Afgerond (december 2003 - december 2005)

Nederlandse huisartsen schreven bij ongeveer 1 op de 3 kinderen met middenoorontsteking een antibioticum voor. Doordat betrouwbare grote studies ontbraken, was het niet mogelijk te voorspellen welk kind met een middenoorontsteking wel of geen baat heeft bij behandeling met antibiotica. Dit leidde tot overbehandeling of onderbehandeling. Met het oog op de toenemende antibiotica-resistentie en...

Bekijk dit project

Effectiviteit van ‘Problem Solving Therapy’ uitgevoerd door verpleegkundigen in de huisartspraktijk voor veelvuldige bezoekers met psychische klachten

Afgerond (november 2002 - maart 2007)

Mensen zoeken steeds vaker hulp bij de huisarts voor psychische klachten. De ggz-gerelateerde taken van de huisarts nemen sterk toe. Daarom is er behoefte aan een interventie voor psychische problemen in de huisartspraktijk. Goed toepasbaar, effectief en compact. Problem Solving Treatment (PST) lijkt te voldoen aan deze criteria. PST is een geprotocolleerde gespreksbehandeling. Kortdurend en...

Bekijk dit project

Corticosteroid injecties bij trochantair pijnsyndroom: een gerandomiseerde klinische trial in de huisartsenpraktijk.

Afgerond (januari 2006 - september 2008)

De standaard zorg bij trochantair pijnsyndroom is een afwachtend beleid met pijnmedicatie. Een kwart tot een derde van de patiënten krijgt tevens lokale corticosteroïd injecties.  Dit project onderzocht de effectiviteit van lokale corticosteroïd injecties en de invloed van co-morbiditeit (lage rugklachten / artrose van de heup) op de effecten. Er waren twee behandelgroepen:Interventiegroep:...

Bekijk dit project

De behandeling van infectieuze conjunctivitis

Afgerond (juli 2003 - juni 2004)

In dit project is een diagnostisch model ontwikkeld. Dit model voorspelt de kans dat een infectieuze conjunctivitis in de huisartspraktijk door een bacterie is veroorzaakt. Het vervolgproject 4200.00024 betreft een externe validatie studie.Bij een door de huisarts gediagnosticeerde infectieuze conjunctivitis bleek antibioticabehandeling even effectief als placebo. Bij slechts 32% van de...

Bekijk dit project

De optimalisering van de diagnostiek van patiënten met huidmaligniteiten in de huisartspraktijk met behulp van de dermatoscoop.

Afgerond (december 2009 - december 2012)

Mensen die bij de huisarts komen met een moedervlek of een huidplekje zijn vaak ongerust. Soms is de diagnose lastig. De huisarts verwijst dan door naar de dermatoloog. Soms snijdt de huisarts het plekje zelf weg voor microscopisch onderzoek. De dermatoscoop, een vergrootglas (10 x) met een lampje, helpt de huidarts in het ziekenhuis om de diagnose beter te stellen. Er hoeven dan  ook minder...

Bekijk dit project

De wet van Lasagna: determinanten van tegenvallende en succesvolle instroom van patiënten bij onderzoek in de huisartspraktijk

Afgerond (december 2002 - december 2004)

Louis Lasagna zei: “Zodra je deelnemers gaat werven voor een onderzoek verdwijnt het grootste deel van je mogelijke deelnemers,  om pas terug te keren na afloop van je insluitperiode.” Hierdoor mislukken projecten of worden ze minder betrouwbaar.Onderzoek naar incidente cases loopt een groter risico op tegenvallende instroom en uitloop dan onderzoek met prevalente cases.Wanneer de huisarts als...

Bekijk dit project

Diagnostiek en prognose van hand-polsklachten in de huisartspraktijk

Afgerond (januari 2004 - december 2008)

Klachten aan pols en hand komt bij zo’n 10 % van de Nederlandse volwassenen voor. Bij de meeste mensen kan geen specifieke diagnose worden vastgesteld. Er is weinig informatie over het beloop van pols- of handklachten. Evenmin over de factoren die het herstel van klachten kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek heeft veel bruikbare informatie opgeleverd over de impact, diagnostiek enhet beloop van pols-...

Bekijk dit project

Dietary interventions in Irritable Bowel Syndrome: soluble, insoluble, or no fibre? A randomised controlled trial in primary care

Afgerond (oktober 2004 - oktober 2007)

Huisartsen adviseren patiënten met prikkelbare darm syndroom (PDS) vaak om vezelrijker te gaan eten. Vaak luidt het advies gebruik van onoplosbare vezels (tarwezemelen). In ongeveer 2/3 van de gevallen schrijft de huisarts daarnaast extra vezels voor. Meestal in de vorm van oplosbare vezels (psyllium). Het doel van ons onderzoek was het nut van de twee typen voedingsvezels bij de behandeling van...

Bekijk dit project

Een diagnostisch protocol voor duizeligheid bij bejaarden in de huisartsgeneeskundige praktijk.

Afgerond (november 2004 - mei 2008)

Jaarlijks consulteert één op de elf 65-plussers de huisarts voor duizeligheid. Bij ruim 40% kan de huisarts geen diagnose stellen.De resultaten van een systematisch diagnostisch review zijn voorgelegd aan een internationaal deskundigenpanel. Dit panel selecteerde 21 diagnostische testen die mogelijk van belang zijn bij de diagnostiek van duizeligheid.  Deze tests zijn uitgevoerd bij 65-plussers...

Bekijk dit project

Effectiviteit van 1e lijns interventies bij kinderen met migraine.

Afgerond (juli 2004 - december 2004)

Vaststellen van de effectiviteit en verdraagzaamheid van preventieve behandelingen en symptomatische medische behandeling van migraine aanvallen bij kinderen. Van alle behandelopties die een huisarts tot zijn beschikking heeft in de behandeling van kinderen met migraine, variërend van vele vormen van medicatie tot gedragsmatige behandeling zijn slechts enkele behandelingen effectief gebleken. Met...

Bekijk dit project

Adviezen ten aanzien van de juiste mictiehouding: terecht of averechts?

Afgerond (september 2004 - december 2005)

Mannen met matige plasklachten ('prostaatproblemen') worden door de huisarts, volgens de NHG standaard, geadviseerd zittend te plassen. Hiervoor is echter geen bewijs in de literatuur.Daarom is er bij 20 mannen met matige plasklachten onderzocht in welke houding oudere mannen met deze klachten het beste kunnen plassen. Dit gebeurde bij de mensen thuis. Zo verliepen de metingen op de plaats en in...

Bekijk dit project

Externe validatie van een diagnostisch model: voorspellen van een positieve kweek bij infectieuze conjunctivitis

Afgerond (december 2005 - december 2008)

In projectnr.

Bekijk dit project

Het beinvloeden van het hulpzoekgedrag van Turkse en Nederlandse ouders woonachtig in achterstandswijken

Afgerond (september 2004 - september 2007)

Met name in achterstandswijken is het aantal onnodige huisartsconsulten sterk gestegen. Er is onderzocht hoe het aantal onnodige huisartsconsulten voor kinderen t/m 4 jaar te verminderd kon worden. Specifiek voor Turkse en Nederlandse ouders in achterstandswijken.Aan de hand van focusgroepsgesprekken zijn indicatoren ontwikkeld van niet-efficiënt huisartsbezoek. Op basis hiervan is een interventie...

Bekijk dit project

Het effect van een toegenomen vochtinname op chronisch recidiverende hoofdpijn

Afgerond (juni 2004 - juni 2006)

Hoofdpijn is een veelvoorkomende klacht in de huisartspraktijk. De niet-farmacologische behandelmogelijkheden van de huisarts zijn gering. Algemeen wordt aangenomen dat dehydratie kan leiden tot hoofdpijn en enkele observationele studies bevestigen dit.Onderzocht is of het drinken van 1,5 liter water extra per dag hoofdpijn kan verminderen. De positieve resultaten van een pilotonderzoek zijn nader...

Bekijk dit project

Het effect van overeenstemming over de behandeling tussen arts en patiënt op de genezing van aspecifieke lage rugpijn.

Afgerond (december 2009 - december 2012)

Wij onderzoeken of de zorg voor patiënten met niet langdurige rugklachten verbeterd kan worden door de ideeën en verwachtingen van patiënten mee te nemen in het plan van aanpak. Van de 60 deelnemende huisartsen, zijn 30 huisartsen getraind om samen met de patiënt tot een therapiekeus te komen, waarin patiënten hun eigen ideeën meer terugvinden. Tot slot bevestigen de getrainde artsen dat de...

Bekijk dit project

Het NHG-formularium (voorheen EVS): mate van gebruik en effecten anno 2006

Afgerond (september 2006 - juni 2007)

Het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) is een elektronisch formularium. Deze biedt de huisarts adviezen voor het voorschrijven van geneesmiddelen. Het NHG heeft het verder ontwikkeld en uitgebreid. Het NHG beoogde met de veranderingen het gebruik van dit NHG-formularium verhogen om het doelmatig voorschrijven te bevorderen. Dit onderzoek bestudeerde het formulariumgebruik in 2006 en de mate...

Bekijk dit project

Invloedrijke samenhang: kind, gezin en huisartsenzorg

Afgerond (januari 2004 - september 2005)

Ouders die zelf vaak naar de huisarts gaan, consulteren ook vaker de huisarts met hun kinderen. Hoe komt het dat er gelijkenissen bestaan in consultgedrag binnen gezinnen?’Een kwart van de verschillen in contactfrequenties tussen personen verwijst naar gezinsinvloeden. Er is meer gelijkenis in consultgedrag van ouders en kinderen in gezinnen die de huisarts consulteren vanwege alledaagse klachten...

Bekijk dit project

Is vitamine D3 effectief bij patiënten met perniones in de huisartsenpraktijk

Afgerond (november 2003 - mei 2005)

Perniones (Winterhanden, wintertenen en winterdijen) is een onschuldige maar erg hinderlijke aandoening die flinke beperkingen kan veroorzaken  in het dagelijks leven. Gedurende de wintermaanden ontstaan paarsblauwe, jeukende of pijnlijke verkleuringen aan vingers of tenen en soms aan de bovenbenen. Vaak is er zwelling en soms zijn er wondjes. We weten nog weinig over de achtergronden en...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website