AWPG resultaten

In Academische werkplaatsen publieke gezondheid werken verschillende betrokken partijen samen om maatschappelijke problemen, zoals bijvoorbeeld overgewicht, aan te pakken. Door het samenbrengen van kennis uit onderzoek en praktijk, wordt een stevig fundament gelegd onder deze aanpak. Door deze concrete en doelgerichte samenwerking, dragen Academische werkplaatsen publieke gezondheid bij aan betere zorg, preventie en gezondheid. De samenwerking stimuleert evidence based beleid en daarmee ook aan een betere kwaliteit van leven van burgers.

ZonMw heeft de totstandkoming en verzelfstandiging van de werkplaatsen actief ondersteunt. De academische werkplaatsen vormen een stevige kennisinfrastructuur, die volop wordt gebruikt.

Uitgelicht

Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie

Lees in de publicatie ‘20 jaar preventie’ over hoe AWPG’s de samenwerking in de regio hebben versterkt en daardoor voor blijvende gedragsverandering hebben gezorgd bijvoorbeeld bij overgewicht onder jongeren.

lees het artikel

Samenwerken voor effectieve lokale publieke gezondheid

Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen. Dat is niet altijd een gemakkelijke opgave. Voor een trefzeker en degelijk onderbouwd gezondheidsbeleid is kennis vanuit het werkveld en vanuit de wetenschap een goede hulp. Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid verbinden onderzoek, praktijk en beleid. In deze video vertellen 2 wethouders over de betekenis van deze onderzoeken voor hun gemeente.

Bekijk de video

De meerwaarde van Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid voor gemeentelijk gezondheidsbeleid

Wethouders van respectievelijk Teylingen, Heerlen en Groningen vertellen wat samenwerking met de Academische Werkplaats hen heeft opgeleverd.

Bekijk de video

Academische werkplaatsen publieke gezondheid in kaart gebracht

In deze publicatie leest u hoe lokale beleidsmakers aankloppen bij een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid voor antwoorden op deze en andere vragen. Deze werkplaatsen zijn ‘strategische allianties’ waarin onderzoek, praktijk, opleidingen en beleid zich organiseren rondom de aanpak van een probleem. Zo’n concrete en doelgerichte samenwerking draagt bij aan betere zorg, preventie en gezondheid, beter afgestemd beleid en daarmee ook aan een betere kwaliteit van leven van burgers.

Lees de publicatie

Evaluatie en impact analyse programma AWPG

Bekijk hier het rapport over de evaluatie en impact analyse programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid.

Lees het rapport

Consortium integrale aanpak overgewicht (CIAO)

CIAO – een samenwerkingsverband van 5 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) – heeft onderzocht hoe de integrale aanpak van overgewicht bij jongeren (in Nederland) verloopt en hiervoor praktische instrumenten ontwikkeld.

Resultaten ciao
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website