Projecten

Early warning dashboard gezondheid in sociaal domein

Afgerond (oktober 2016 - juli 2018)

Vraagstuk GGD' en en GGD GHOR hebben de eerste versie van het 'early warning dashboard gezondheid en sociale veiligheid' ontwikkeld voor gemeenten. Het dashboard geeft inzicht in de grootste gezondheidsrisico's binnen de gemeente, aangevuld met thema’s vanuit het sociaal domein. Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om gezondheid integraal te benaderen. Het gaat hierbij zowel om absoluut inzicht...

Bekijk dit project

Odor annoyance from intensive livestock farming (project as part of the Academic Collaborative Centre Environment and Health)

Afgerond (april 2011 - september 2015)

De intensivering van agrarische bedrijven en de toegenomen populatiedichtheid in landelijke gebieden zorgen voor klachten over geuroverlast. De wetenschappelijke onderbouwing van wetgeving op geur van veehouderijen is beperkt.  Dit onderzoek richt zich op het nauwkeuriger bepalen van de relatie tussen gemodelleerde geurbelasting van intensieve veehouderij en geurwaarneming, waardering van geur en...

Bekijk dit project

Kennisintegratie door participatie. Participatie van patiënten in Q-support, Q-uestion en Q-koortsonderzoek

Afgerond (april 2017 - september 2018)

Onderzoek Participatie van patiënten is belangrijk. Die participatie is vaak moeilijk te realiseren, doordat de motieven ervoor onduidelijk blijven. Is participatie bedoeld als recht, als empowerment, voor kennisintegratie of als hulpmiddel om andere doelen te bereiken? Het verhelderen van motieven met behulp van theorie zou kunnen helpen. Wij onderzochten dat bij Q-support, een organisatie die...

Bekijk dit project

Q-fever in the Netherlands: health status, fatigue status and quality of life .

Afgerond (juli 2010 - januari 2015)

Tijdens de Q-koortsepidemie is tussen 2007 en 2011 bij ruim 4000 personen in Nederland de diagnose Q-koorts gesteld. Er zijn nog steeds veel vragen rond Q-koorts. Zo is het niet duidelijk hoe het ziekteverloop op de lange termijn er precies uitziet:- Wat voor klachten doen zich voor?- Hoe beïnvloedt Q-koorts kwaliteit van leven?- Welke risicofactoren zijn van invloed op het herstel?- Hoe lang...

Bekijk dit project

Promotion of prevention of hepatitis B in the Turkish community in Rotterdam: Individual and cultural tailoring in infectious diseases control.

Afgerond (november 2006 - november 2013)

Infectieziekten zijn ongelijk verdeeld in de populatie. Vooral etnische gemeenschappen vormen een risicogroep voor bepaalde infectieziekten, zoals Hepatitis B. Een belangrijke vraag is op welke manier effectieve preventieactiviteiten georganiseerd en aangeboden kunnen worden in een etnisch diverse stadspopulatie. Dit onderzoeksproject heeft tot doel:1) Individuele gedrags- en sociaal-culturele...

Bekijk dit project

Promoting STI and HIV testing among students of vocational training centres: theory- and evidence-based development of an intervention.

Afgerond (mei 2006 - augustus 2010)

In 2006 zijn we gestart met een project op ROC’s (Regionale Opleidings Centra) om studenten te stimuleren zich te laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Allereerst zijn we gestart met een onderzoek naar degedragsdeterminanten van soa-testen door middel van interviews en vragenlijsten. Gebaseerd op de uitkomsten van dit vooronderzoek hebben we een interventie ontwikkeld...

Bekijk dit project

Promoting physical health for residents of long stay pavilions and sheltered housing of social care in the tilburg region.First step in developing effective methods and instruments.

Afgerond (juni 2010 - november 2013)

De maatschappelijke opvang heeft nog weinig ‘eigen’ interventies om cliënten te helpen. Daarom worden vaak interventies toegepast uit andere zorgsectoren. GGD Hart voor Brabant heeft een aantal interventies ontwikkeld die de lichamelijke gezondheid van langdurig zorgafhankelijke cliënten moeten bevorderen. De fysieke gezondheid van cliënten van de maatschappelijke opvang in Tilburg is relatief...

Bekijk dit project

Pilot stuurinformatie integrale zorg en preventie op wijk, buurt, en geintegreerd eerstelijnszorg niveau in de wijk Noordwest in Utrecht

Afgerond (juni 2012 - september 2015)

Intensievere samenwerking op wijkniveau tussen zorg, preventie en welzijn wordt steeds vaker gezien als een belangrijk middel om gezondheidsverschillen te verkleinen en zorgkosten in de hand te houden. Om deze samenwerking goed vorm te kunnen geven is kennis over wijkbewoners en hun gezondheid van groot belang. Er zijn tegenwoordig veel databronnen beschikbaar. Dit project brengt in beeld welke...

Bekijk dit project

Physical activity promotion in adolescents: Development and evaluation of interventions tailored to personal motivations and environmental opportunities

Afgerond (oktober 2006 - november 2013)

Steeds meer jongeren in Nederland hebben overgewicht. Jongeren met overgewicht worden vaak volwassenen met overgewicht. Het hebben van overgewicht is nadelig voor de gezondheid, op jonge en op latere leeftijd. Bevorderen van de lichamelijke activiteit is een belangrijk onderdeel in de preventie van overgewicht bij jongeren. Het doel van dit project is het ontwikkelen en evalueren van twee versies...

Bekijk dit project

Pathways from social disadvantage to relative overweight in 2-5 year old children: the role of environmental and individual factors

Afgerond (september 2006 - november 2013)

Dit project wil het inzicht vergroten in de factoren die verantwoordelijk zijn voor het vaker voorkomen van overgewicht bijkinderen van 2-5 jaar uit sociaal-economische achterstandsgezinnen. De risicofactoren van kinderen met een verhoogde kansop het ontwikkelen van overgewicht zijn in kaart gebracht. Voor kinderen met een verhoogd risico kunnen er aanknopingspunten zijn voor preventieve...

Bekijk dit project

Participatie van gemeenten bij AMPHI-Integraal Gezondheidsbeleid door het samen opstellen van een kennisagenda

Afgerond (november 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Opportunities for intersectoral health policy to stimulate physical activity in children.(Academic Collaborative Centre Public Health Tilburg project nr 3)

Afgerond (oktober 2006 - januari 2011)

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar, onder andere door een gebrek aan beweging. Om kinderen meer te laten bewegen, is een omgeving nodig die ‘beweegvriendelijk’ is. Met andere woorden: een omgeving die bewegen stimuleert. In dit project wordt gekeken welke beleidsmaatregelen nodig zijn voor het inrichten van een beweegvriendelijke buurt. Eerst worden de lichamelijke en sociale factoren...

Bekijk dit project

Ondersteunende landelijke infrastructuur Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid

Afgerond (maart 2012 - september 2015)

Bekijk dit project

QPC (Quality of Psychosocial Care). Naar een meetinstrument voor de kwaliteit van psychosociale nazorg na rampen en crises.

Afgerond (februari 2012 - september 2015)

Mensen die te maken hebben gehad met een schokkende gebeurtenis, zoals een ongeluk, geweld of een ramp, kunnen daardoor allerlei sociale en psychische moeilijkheden krijgen. Psychosociale zorg na schokkende gebeurtenissen helpt getroffenen om hiervan te herstellen en te voorkomen dat ze ernstigere problemen gaan krijgen. Over hoe die zorg het beste vorm kan krijgen, wordt verschillend gedacht. Dat...

Bekijk dit project

Noord-Holland, de Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg komt naar je toe!

Afgerond (januari 2014 - juni 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Naar CEPHIR 3.0 Scenario's voor de borging en verankering van CEPHIR

Afgerond (februari 2014 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meet the expert(s)-meetings rond het thema Volksgezondheid en politiek

Afgerond (februari 2014 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Masterplan onderwijsaanbod voor Academische werkplaatsen publieke gezondheid

Afgerond (mei 2012 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Luchtverontreiniging en gezondheid in de stad Utrecht, koppeling van lokale gezondheidspeiling aan lokale metingen van luchtkwaliteit

Afgerond (mei 2012 - november 2013)

Het Utrechtse luchtkwaliteitsmeetnet bestaat uit ruim 50 meetpunten waar luchtverontreiniging gemeten wordt. Onlangs zijn de resultaten van de meetcampagne van 2011 bekend gemaakt. Aan de GG&GD is de vraag gesteld wat de betekenis van de meetresultaten voor de gezondheid van de Utrechtse bevolking is. Om deze belangrijke vraag te beantwoorden zal een model worden gemaakt voor de hele stad. Met het...

Bekijk dit project

Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?

Afgerond (december 2011 - september 2015)

Wanneer een infectieziekte ons land bedreigt, moet deze snel en goed worden bestreden, zodat zo min mogelijk Nederlanders besmet en ziek worden. Bij uitbraken van ernstige of erg besmettelijke infectieziekten ?zoals recentelijk de Mexicaanse griep? is het Outbreak Management Team (OMT, het Nederlandse adviesteam op het gebied van infectieziekten) verantwoordelijk voor het geven van...

Bekijk dit project

Kortlopend onderzoek Sarphati Initiatief - Academische Werkplaats Publieke Gezondheid regio Noord-Holland en Flevoland (voorheen: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid GGD Amsterdam – AMC)

Afgerond (februari 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kortlopend beleids- & praktijkrelevant onderzoek binnen de Jeugdgezondheidszorg in Noord-Holland

Afgerond (maart 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kortdurend onderzoek AWPG NZH - wegens succes verdubbeld

Afgerond (maart 2013 - augustus 2015)

Gemeenten kunnen bij de AWP NZH beleidsvragen op het gebied van Publieke Gezondheid voordragen voor ‘ Kortdurend Onderzoek’. Inmiddels zijn er 10 van zulke projecten. De samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk verloopt boven verwachting. Projecten worden zowel uitgevoerd door de drie GGD’en, TNO, LUMC als de Universiteit Leiden. Gemeenten zijn enthousiast. De AWPG NZH ziet dan ook grote...

Bekijk dit project

Knowledge in process: Study of evidence-based local health policy Academic Collaborative Centre Public Health Tilburg, project nr. 2)

Afgerond (juli 2006 - oktober 2010)

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol? Dat is de centrale onderzoeksvraag in dit project. GGD’en discussiëren al langer over de rol van wetenschappelijke kennis in regionaal gezondheidsbeleid. In welke mate draagt epidemiologisch onderzoek (onderzoek naar de verspreiding van ziekten) daadwerkelijk bij aan lokale...

Bekijk dit project

Temporospatial outbreak investigation and case-control study following a large point-source Q-fever outbreak linked to a goat-farm, closing the knowledge gap in Q-fever spread.

Afgerond (juli 2010 - september 2015)

Begin 2009 rapporteerde een geitenboerderij in het Zuiden van Nederland een abortusgolf gerelateerd aan Q-koorts voorafgaand aan een cluster van humane gevallen; een regio die voor 2009 Q-koortsvrij was. Wij presenteren een systematisch uitbraakonderzoek - inclusief veterinaire, epidemiologische en omgevingsgerelateerde evaluaties - dat een uitbraak bij één enkele bron met ernstige gevolgen voor...

Bekijk dit project

VIMP Academische Werkplaats Milieu en Gezondheid (AW-MMK)

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

vimp

Afgerond (oktober 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Versterking van de samenwerking tussen beleid,onderzoek en praktijk binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland

Afgerond (februari 2014 - juni 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verspreidings- en ImplementatiePlan (VIMP) Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid op Zuid-Nederlandse schaal

Afgerond (november 2013 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verbreding en verankering van de Kennismakelaar OGZ/OGGz

Afgerond (maart 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Use of questionnaires in Preventive Child Health Care to support the identification of health problems in children aged 5/6 years and 10/11 years

Afgerond (november 2010 - november 2013)

Het is in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikelijk dat ouders en/of het kind zelf voorafgaand aan de contactmomenten een signaleringslijst invullen. Elke JGZ organisatie gebruikt daarvoor eigen vragenlijsten gericht op verschillende gezondheidsproblemen. De signaleringslijsten zijn beperkt gebaseerd op theoretisch onderbouwde of gevalideerde vragenlijsten. DoelstellingHet verbeteren van de...

Bekijk dit project

Uitbreiding kortdurende onderzoeksprojecten AMPHI

Afgerond (februari 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Traffic related air pollution and health. Part B: Traffic density and related attributable morbidity in the Netherlands (Noord-Holland and Flevoland).

Afgerond (april 2006 - mei 2012)

De GGD in Amsterdam onderzocht met het nieuwe luchtkwaliteitmodel de gevolgen voor de gezondheid en de effectiviteit van verschillende maatregelen. Voor het maken van het model zijn bij alle overheden in het onderzoeksgebied (Noord-Holland, Flevoland en Rijnmond) verkeersgegevens verzameld. Met deze informatie kon verkeersgerelateerde luchtverontreiniging op adresniveau geschat worden. Dat model...

Bekijk dit project

Traffic related air pollution and health. Part A: Different ways of traffic participation and influences on exposures and respiratory system

Afgerond (maart 2006 - mei 2012)

De GGD van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden voerde samen met  het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van Universiteit Utrecht onderzoek uit naar blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens verkeersdeelname. Tijdens deelname aan het verkeer zijn mensen blootgesteld aan luchtverontreiniging. Het doel was te onderzoeken hoe hoog de blootstelling aan...

Bekijk dit project

Tools ter bevordering van een effectieve samenwerking preventie-curatie in de wijk: modules voor wijkprofielen en beleidsdialoog

Afgerond (maart 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Klein maar Fijn: Kennisbouwstenen voor effectief en samenhangend gedecentraliseerd Volksgezondheidsbeleid

Afgerond (februari 2013 - september 2015)

Klein maar Fijn (KMF) is het onderdeel van CEPHIR, waarbij vragen vanuit het beleid en praktijk met kortdurend onderzoek worden beantwoord. De vragen worden geselecteerd op de bovengenoemde thema’s. In de afgelopen jaren zijn 19 Klein maar Fijn projecten afgerond. ZonMw heeft extra middelen voor KMF-onderzoek beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet ter ondersteuning van decentraal...

Bekijk dit project

Symptom dimensions in youth on the pathway to drop-out

Afgerond (september 2010 - september 2015)

Schooluitval is een complex proces waarbij meerdere factoren een rol spelen. In dit onderzoek worden de gegevens gebruikt die in het verleden zijn verzameld door de jeugdgezondheidszorg. De dossiers van 290 Eindhovense jongeren van 18 tot 23 jaar die zonder diploma, dus voortijdig de school verlaten, worden vergeleken met die van 290 Eindhovense jongeren van dezelfde leeftijd die nog wel onderwijs...

Bekijk dit project

Symposium 'het nut van onderzoek voor OGGZ beleid en praktijk'

Afgerond (oktober 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Study on predictors of tenant evictions for rent arrears and profiles of high risk households for eviction

Afgerond (juni 2010 - september 2015)

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag van het onderzoeksproject dat GG&GD Utrecht en UMC St. Radboud gezamenlijk uitvoeren in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Deelnemers worden geworven onder mensen tegen wie een procedure bij de kantonrechter...

Bekijk dit project

Social marketing techniques in prevention: the audience segmentation of older youth (in regard to alcohol).

Afgerond (september 2010 - november 2013)

Nederlandse jongeren drinken relatief vaak, en grote hoeveelheden per keer. Jongeren boven 16 jaar zijn moeilijk te bereiken met preventieve boodschappen. Dit onderzoek gaat na in hoeverre de communicatie afgestemd kan worden op verschillende typen jongeren vanaf 16 jaar. Van alle 16-jarigen drinkt 78% regelmatig. Excessief alcoholgebruik leidt tot verschillende gezondheidsproblemen en heeft een...

Bekijk dit project

Single men on welfare: target group for prevention in public mental health care.

Afgerond (maart 2010 - september 2015)

Dit project is gestart om inzicht te krijgen in de leef- en gezondheidssituatie van alleenstaande mannen met een bijstandsuitkering en om aangrijpingspunten voor preventie te identificeren. Het project Mankracht is een samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam en AGIS. Het project is in 2008 gestart en wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam en INGeest/VU MC. De eerste...

Bekijk dit project

Signalen van depressieve klachten bespreekbaar maken

Afgerond (maart 2012 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ROtterdam - AMsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid (ROAM) A study on the health effects of spatial interventions and urban living environment: air pollution, noise and the availability of green space

Afgerond (januari 2011 - juni 2015)

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaal-economische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen de gezondheid van hun bewoners bevorderen door na te gaan of de nabije leefomgeving verbeterd kan worden. Het onderzoek...

Bekijk dit project

Risicoperceptie en zelfredzaamheid van burgers rond grote vaarwegen in relatie tot grootschalige ongevallen met gevaarlijke stoffen

Afgerond (december 2011 - september 2015)

Kijk uit op de Westerschelde is een onderzoeksproject. In het onderzoek staan twee vragen centraal. Ten eerste wordt onderzocht wat mensen gaan doen als op de Westerschelde een ongeval plaatsvindt met gevaarlijke stoffen en er wordt berekend hoeveel mensen als gevolg hiervan gewond zullen raken of komen te overlijden. Ten tweede gaat het onderzoek ook over de vraag of omwonenden van de...

Bekijk dit project

Reactive Airways Dysfunction Syndrome in communities and first responders exposed to irritants due to chemical incidents and fires.

Afgerond (januari 2006 - november 2013)

GGD Groningen heeft een promotieonderzoek uitgevoerd samen met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en de afdeling Longziekten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek richtte zich op het voorkomen van Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS) of Irritant Induced Asthma (IIA) ten gevolge van het inademen van irriterende...

Bekijk dit project

Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag

Afgerond (april 2012 - november 2013)

BEREIK VAN MOEILIJK BEREIKBARE GROEPEN DOOR HET CJGDoelstelling Inzicht krijgen in de behoeften aan en mogelijkheden voor een netwerk van getrainde en ondersteunende intermediairen (vertrouwenspersonen) in het stadsdeel Laak (Den Haag) naar het model van de stichting Al Amal en inbedding daarvan in de CJG-structuur in Laak.ProductProjectverslag met een implementatieplan voor een methodiek om...

Bekijk dit project

Developing Regional Public Health Status and Forecast Reports in two regions of Brabant. (Academic Collaborative Centre Public Health Tilburg project nr 1)

Afgerond (juli 2006 - november 2013)

De Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV) is een jaarlijkse rapportage van het RIVM over de gezondheidssituatie in Nederland. De VTV vormt de basis voor landelijk gezondheidsbeleid. De VTV bevat modellen en instrumenten die gezondheidsbeleid ondersteunen. De vraag is echter of en hoe de landelijke modellen geschikt zijn als basis voor adviezen over regionaal en gemeentelijk gezondheidsbeleid....

Bekijk dit project

Depressiepreventie bij de jeugd in de gemeenten Berkelland en Oost Gelre.

Afgerond (februari 2012 - november 2013)

In opdracht van de gemeenten Berkelland en Oost Gelre wordt onderzoek gedaan, dat zicht richt op het thema ‘Depressiepreventie bij de jeugd’. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt onderzocht hoe vaak depressie bij jongeren voorkomt en wat oorzaken hiervan zijn. Anderzijds richt het onderzoek zich op het inventariseren van het lokale aanbod op het gebied van...

Bekijk dit project

Dealing responsibly with resistance. Towards an electronic tool for the enhancement of ethical reflection about participation in vaccination.

Afgerond (augustus 2012 - augustus 2014)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De toekomst van wijkgericht werken en integrale zorg

Afgerond (april 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Climate and health: urban and building design affect indoor climate. Project as part of the Academic Collaborative Centre Environment and Health.

Afgerond (april 2011 - september 2015)

De temperatuur in steden is vaak hoger dan in het omliggende landelijk gebied. Dat effect wordt hitte-eiland genoemd. Het ontstaat onder meer door absorptie van zonlicht in de stad. Ook binnen een stad kunnen bepaalde locaties zogenaamde hitte-eilanden vormen. De temperatuur in huizen loopt dan op. Hitteblootstelling kan een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Dat geldt vooral voor ouderen,...

Bekijk dit project

CIP activiteiten AWPG Noordelijk Zuid-Holland

Afgerond (mei 2009 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Borgingsimpuls agora

Afgerond (september 2013 - mei 2015)

De borgingsimpuls heeft op verschillende manieren een impuls gegeven aan de doorgroei van AGORA naar zelfstandigheid. Gestart is met een businessplan dat specifiek voor dit doel is opgesteld, gevolgd door een marketing- en communicatietraject. Als uitkomst hiervan is ingezet op 3 doelen: 1. vergroten van bekendheid van AGORA, 2. delen van kennis uit AGORA en 3. investeren in relatiemanagement. ...

Bekijk dit project

Bijdrage binnenscheepvaart en dieseltreinen aan roet en ultrafijn stof

Afgerond (april 2012 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Bevordering Gezondheid inwoners Emmen en omstreken!

Afgerond (maart 2012 - november 2013)

In het wijkgerichte programma worden in drie gebieden van Emmen middels vraaggerichte aanpak aan gezonde(re) leefstijl van inwoners gewerkt. Aaandacht gaat vooral uit naar jeugd, lage SES en kwetsbare ouderen. Hierbij worden structuren van sociale activering, brede school en wijkontwikkelprogramma’s, benut. Beleidsambtenaren van de gemeente Emmen, de onderzoekgroep van  TGO/UMCG en onderzoekers en...

Bekijk dit project

Berichtgeving over rook van branden: aanpassing op grond van perceptieonderzoek

Afgerond (december 2011 - september 2015)

Sommige branden leiden tot grote onrust over de gezondheid bij het publiek, zoals de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Het doel van dit project is te onderzoeken waarom de risico’s van de ene brand veel hoger worden ingeschat dan de risico’s van de andere, terwijl op basis van epidemiologisch onderzoek het gevaar van de rook van de branden veel minder verschilt. Naast het mogelijk inademen van...

Bekijk dit project

Development and communication of environmental health indicators on the local scale

Afgerond (februari 2006 - november 2013)

Bureau GMV voerde samen met de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen een onderzoek uit dat zich richt op het in kaart brengen van de invloed van milieufactoren op lokale schaal en de communicatie daarover. Het project bestond uit een case study ‘Binnenmilieu op scholen’ waarbij is onderzocht in hoeverre adviezen het binnenmilieu op scholen ook werkelijk konden verbeteren. In...

Bekijk dit project

Audience segmentation: implications for alcohol interventions for Dutch adolescents

Afgerond (november 2010 - oktober 2015)

Jongeren staan verschillend tegenover alcohol, maar er zijn ook overeenkomsten te vinden in hun opvattingen. Jongeren van 12 t/m 18 jaar kunnen wat alcohol betreft ingedeeld worden in 5 segmenten. De jongeren binnen een segment hebben ongeveer dezelfde houding, waarden, normen en kennis over alcohol(gebruik). Dit promotieonderzoek gaat hierop verder. Centraal staat de vraag of en hoe...

Bekijk dit project

AMPHI-Infectieziekten; aandacht voor een passende Infrastructuur.

Afgerond (januari 2014 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

AGORA: health promotion and epidemiology join forces to improve evidence-based health promotion for elderly people.

Afgerond (juni 2006 - november 2013)

De Academische Werkplaats AGORA werkt aan het programma ‘Gezond ouder worden’ dat zich concentreert op de regio Oost-Nederland. Deze streek kenmerkt zich ten opzichte van andere gebieden in Nederland door het hoge aandeel ouderen in de bevolking. Vergrijzing van de bevolking gaat gepaard met een stijging van het aantal leeftijdgerelateerde gezondheidsproblemen en om deze reden biedt de regio...

Bekijk dit project

AGORA kortlopende onderzoeksprojecten

Afgerond (maart 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland. Voorstel voor een coördinerende infrastructuur

Afgerond (januari 2013 - augustus 2015)

In de afgelopen twee jaar is een breed samenwerkingsverband ontwikkeld tussen Er GGD-directies en vertegenwoordigers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen daarnaast is er een stuurgroep gevormd. Het  coördinatieteam is geformeerd en bestaat uit drie onderzoekers van de Noordelijke GGD ‘en. Middels bilaterale contacten en een workshop met beleidsambtenaren hebben we getracht het onderzoek van de...

Bekijk dit project

Academic Collaborative of the Municipal Health Service of the City of Amsterdam (GGD) and the Academic Medical Centre at the University of Amsterdam (AMC); network for infectious diseases

Afgerond (september 2006 - november 2013)

Het doel van de GGD Amsterdam/AMC academische werkplaats publieke gezondheid, netwerk infectieziekten is het opzetten van een infrastructuur die bewerkstelligt dat: a. Onderzoek wordt gedaan naar nieuwe en weer opduikende infectieziekten van belang voor de openbare volksgezondheid; b. Resultaten van dit onderzoek terug worden gekoppeld naar de openbare gezondheidszorg werkers, andere medische...

Bekijk dit project

Academic Collaborative of the Municipal Health Service of the City of Amsterdam (GGD) and the Academic Medical Centre at the University of Amsterdam (AMC); network for epidemiology

Afgerond (september 2006 - november 2013)

Dit project heeft als doel meer inzicht te verkrijgen in hoeverre het aanpassen (targetten) van gezondheidsbevorderende programma’s nodig is voor een diverse doelgroep. Hiervoor doen we onderzoek onder een multi-etnische groep moeders van jonge kinderen (0-12 jaar) met overgewicht. Vorig jaar is er gewerkt aan de afronding van de probleemanalyse, er is gezocht naar leefstijlprogramma’s op het...

Bekijk dit project

Academic Collaborative Centre, Child Health Care-North Holland-VU University medical center. VoorZorg component

Afgerond (juni 2006 - november 2013)

VoorZorg is een programma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen waarmee de gezondheid en ontwikkelingskansen van de moeders en kinderen verbeterd worden en zo uiteindelijk kindermishandeling wordt voorkomen. De doelgroep bestaat uit jonge vrouwen met een lage opleiding en meestal een laag inkomen die zwanger zijn van hun eerste kind. Daarnaast zijn er andere...

Bekijk dit project

Academic Centre for Public Health Limburg: Promoting physical and mental fitness- Evidence into practice and practice into evidence: closing the circle-

Afgerond (mei 2006 - november 2013)

Zuid-Limburg behoort tot de regio’s met de laagste levensverwachting. De sterfte in Zuid-Limburg ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Zuid-Limburgers leven niet alleen korter dan de gemiddelde Nederlander, ze leven ook minder lang in goed ervaren gezondheid. Reden voor de gemeenten om mee te werken aan de oprichting van een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, waarin GGD Zuid...

Bekijk dit project

Acadademische Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI, infrastructuur

Afgerond (oktober 2010 - augustus 2015)

De academische werkplaats AMPHI is een samenwerking tussen 7 GGD’en in de provincies Gelderland en Brabant en de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud in Nijmegen. Bij AMPHI worden belangrijke praktijk- en beleidsvraagstukken op het gebied van de Volksgezondheid op een wetenschappelijke manier onderzocht worden. Medewerkers van GGD’en en gemeenten brengen onderzoeksvragen vanuit...

Bekijk dit project

Gemeentelijke beoordeling van hinder door laagfrequent geluid

Afgerond (oktober 2012 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Klein maar fijn voor integraal beleid

Afgerond (maart 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Klein maar Fijn middelen voor de Academische Werkplaats OGGZ van de G4 (G4-USER)

Afgerond (maart 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

ICARES - Integrated Crises Alert and Response System: ontwikkeling van geautomatiseerde snelle opsporing van (infectieziekte)crises door syndroomsurveillance in Haaglanden en Hollands Midden

Afgerond (december 2011 - augustus 2013)

Vroege clusterherkenning voor betere bestrijding: ICARESOm ziekteproblemen in de bevolking te onderkennen, bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD, die bestrijding regelt. Terugkijkend blijkt dat clustering van ziektegevallen vaak relatief laat wordt gemeld. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van geautomatiseerd en geanonimiseerd...

Bekijk dit project

Human Papilloma Virus infections and HPV vaccine acceptability in persons from diverse ethnic backgrounds in Amsterdam

Afgerond (september 2010 - augustus 2015)

Bekijk dit project

Het organiseren van geintegreerde preventie en curatie voor ouderen: een vergelijk van cases

Afgerond (februari 2013 - augustus 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Health promotion for community-dwelling elderly: pros and cons of a preventive health centre for the elderly.

Afgerond (december 2006 - januari 2013)

Dit project (Primus) richt zich op de vraag hoe preventieve zorg voor ouderen het beste vorm kan worden gegeven. In Primus werken universiteit –te weten de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC (PHEG)– en GGD samen. Qua methode is gekozen voor intervention mapping. De focus was eerst ‘Zin en onzin van consultatiebureaus voor ouderen’. Inmiddels is dit verschoven naar de...

Bekijk dit project

Grip op determinanten voor maatschappelijke onrust bij incidenten

Afgerond (december 2011 - september 2015)

In de GGD regio’s Hart voor Brabant en West-Brabant en GHOR regio’s Midden- en West-Brabant en Brabant Noord vinden regelmatig incidenten plaats waarbij inzet van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulpverlening is vereist. Professionals die in deze regio’s werken in de crisisbeheersing, hebben behoefte aan meer inzicht in determinanten (factoren die een toestand...

Bekijk dit project

Gezondheidsdialoog in de wijk

Afgerond (juli 2013 - december 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gezond Zwanger Groningen

Afgerond (maart 2012 - september 2015)

Gezond Zwanger Groningen Dit project focust zich op het bevorderen van een gezonde zwangerschap onder vrouwen in Groningse achterstandswijken. Het is ontwikkeld door o.a. GGD/gemeente Groningen, UMCG/RuG, verloskundigen en huisartsen. Aanleiding was de verhoogde perinatale sterfte in Groningen. Hoofddoelen: Minder perinatale sterfte en een goede start voor het kind. Middel: Een groepsgewijze...

Bekijk dit project

Gezond en vraaggericht bewegen in de buurt

Afgerond (maart 2012 - november 2013)

Gezond en vraaggericht bewegen in de buurtRegelmatig bewegen bevordert de gezondheid van ouderen en kan achteruitgang in functioneren, zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij voorkomen. Regelmatig bewegen verkleint het risico op allerlei chronische aandoeningen. Niet alle ouderen bewegen echter voldoende. In dit project gaan we interviews houden met ouderen over hun beweeggedrag. In de...

Bekijk dit project

A longitudinal investigation of environmental and personal determinants of energy-balance behaviours in youth

Afgerond (juni 2007 - oktober 2009)

Overgewicht en obesitas (zwaar overgewicht) komen steeds vaker voor bij Nederlandse jongeren. Met name in de grote steden zoal Rotterdam is het voorkomen van deze problemen groot. Overgewicht en obesitas brengen ernstige risico’s voor de gezondheid met zich mee. Overgewicht gerelateerde gezondheidsproblemen kunnen zich al op jonge, maar ook op oudere leeftijd voordoen. Jongeren met overgewicht...

Bekijk dit project

From evidence-based to practice-based: (Cost)effectiveness of SLIM diabetes prevention intervention in a real-life setting.

Afgerond (september 2010 - september 2015)

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie, gebaseerd op de bewezen effectieve SLIM-interventie. In onderzoekssetting is aangetoond dat SLIM het risico op diabetes met 50% verlaagt. Echter SLIM blijkt nog onvoldoende aan te sluiten bij de alledaagse praktijk. In deel I van dit project wordt SLIM vertaald naar de Nederlandse praktijksetting. De vertaalde draaiboeken worden getest in een...

Bekijk dit project

FRIENDS for Life: process and effect evaluation of a selective school-based prevention programme for childhood anxiety and depression

Afgerond (augustus 2010 - september 2015)

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen. Deze aandoeningen hebben een negatief effect op het huidige en toekomstige functioneren van kinderen. VRIENDEN voor het Leven is een preventieprogramma tegen angst en depressie voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs met lichte angst- of somberheidklachten. In het buitenland is VRIENDEN voor het Leven uitgebreid onderzocht als...

Bekijk dit project

Extra middelen voor kortlopend onderzoek AWPG’en 2013

Afgerond (februari 2013 - september 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Enkele minuten voor alcohol in de Jeugdgezondheidszorg

Afgerond (juli 2012 - september 2015)

In de regionale nota gezondheidsbeleid 2008-2011 (Zaanstreek-Waterland) is de beperking van het alcoholgebruik door jongeren als speerpunt opgenomen, omdat het E-MOVO scholierenonderzoek uitwijst dat scholieren op het voortgezet onderwijs jong, veel en vaak drinken.Eén van de activiteiten van de gemeente teneinde het alcoholgebruik door jongeren te beperken is de uitbreiding van het Periodiek...

Bekijk dit project

E-learning program for professionals in primary care and welfare to improve the identification and management of adults at high risk of depression

Afgerond (september 2010 - november 2013)

GGD Hollands Midden, LUMC en het Trimbos-instituut ontwikkelen een digitale bijscholing over depressiepreventie voor HBO-professionals. Het doel is dat hun kennis, motivatie, houding en vaardigheden verbetert om individuen met (een hoog risico op) depressieve symptomen te herkennen, te motiveren en te verwijzen.Op grond van een literatuurstudie, interviews met professionals en een expertmeeting...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling website awpg.nl

Afgerond (maart 2015 - oktober 2015)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doorontwikkelen van een instrument voor wijkanalyse

Afgerond (maart 2012 - november 2013)

DoelHet verbeteren en aanvullen van het huidige instrument voor wijkanalyse. Basis voor de aanvulling vormen de pilots in een aantal wijken in Nijmegen die gemaakt zijn voor projecten in de eerste lijn. Daar bleek dat een wijkanalyse bruikbaar is voor het stellen van prioriteiten door gemeente, professionals en bewoners, maar ook een integrale aanpak van gezonds- en welzijnsproblemen stimuleert....

Bekijk dit project

Digitale 360º visualisatie van het kind als basis voor een actieve dialoog met doelgroep, zorgketen en overheid. Van concept “360º CHILDoc.” naar communicatiemodel JGZ. Praktijkgericht, kwalitatief onderzoek in dialoog met de stakeholders.

Afgerond (maart 2012 - november 2013)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Development monitor socially vulnerable people

Afgerond (september 2010 - juli 2015)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt bijvoorbeeld voorzieningen. Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig. Daarom wordt binnen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website