Over dit programma

Een 'academische werkplaats' is een organisatievorm ('kennisinfrastructuur') waarin mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samenwerken.

De Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) moeten het gemeentelijke volksgezondheidsbeleid op een hoger niveau brengen. Een belangrijk element in het programma AWPG is het versterken van de contacten tussen de GGD’en en de universiteiten. Dit moet leiden tot meer 'evidence-based' werken in de GGD. Daarnaast moet het leiden tot meer onderzoek naar thema's die voor de praktijk belangrijk zijn.

Sinds 2005 werken 11 AWPG'en aan het verwezenlijken van het concept van de academische werkplaats in de praktijk. In het eerste programma (2005 - 2009) is daarvoor een solide basis gelegd. De AWPG'en voerden daarvoor projecten uit op de volgende terreinen:

  • Infectieziekten
  • Gezondheidsbevordering
  • Epidemiologie
  • Medische Milieukunde
  • Jeugdgezondheidszorg

In het Vervolgprogramma (2009-2012) zijn borging van de resultaten uit de projecten en een thematische verbreding belangrijk. Daarnaast staat verankering van de opgebouwde kennisinfrastructuren centraal. Na afloop van het programma moeten ze zijn ingebed in de gewone activiteiten van de GGD en de universiteiten om de continuïteit op de langere termijn te waarborgen.

Thema's

In het Vervolgprogramma is extra aandacht besteed aan de volgende thema's:

  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
  • De verbinding preventie en curatie
  • Crisisbeheersing

In de praktijk bleek dat elk van deze thema’s een eigen aanpak vroeg.

Voor de OOGZ is door de 4 Grote Steden (‘G4’) een aparte academische werkplaats ingericht. Daarnaast werden er op dit thema ook projecten uitgevoerd door bestaande AWPG'en. Voor de verbinding van preventie met de eerstelijnsgezondheidszorg werd samen met andere ZonMw-programma's gezocht naar een zinvolle aanpak. Voor het thema Crisisbeheersing in de openbare gezondheidszorg is voor een andere methode gekozen. Sinds 2011 werken partijen uit de praktijk van de geneeskundige crisisbeheersing (GGD / GHOR) samen met onderzoeksinstellingen aan concrete vraagstukken om zo in de praktijk te 'academiseren'.

Nauw verbonden met

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website