ZonMw tijdlijn Problematisch alcoholgebruik https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Problematisch alcoholgebruik nl-nl Wed, 01 Feb 2023 23:40:16 +0100 Wed, 01 Feb 2023 23:40:16 +0100 TYPO3 news-9092 Mon, 31 Oct 2022 10:37:00 +0100 Expertbijeenkomst Alcoholpreventie om kennislacunes op te halen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/expertbijeenkomst-alcoholpreventie-om-kennislacunes-op-te-halen/ Welke kennis ontbreekt nog over alcohol(preventie)? Deze vraag staat centraal op 12 december, tijdens de expertbijeenkomst Alcoholpreventie van ZonMw en het Trimbos-instituut. Komt u ook? Over het belang van alcoholpreventie

Bijna de helft van de minderjarige jongeren drinkt wel eens en 9% van de volwassenen drinkt zwaar of overmatig. En dat terwijl het drinken van alcohol schadelijk is. Voor de gebruiker, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, dragen we bij aan vernieuwend en inzicht gevend onderzoek.

Kom ook naar de expertbijeenkomst op 12 december in Amersfoort

De expertbijeenkomst biedt een unieke kans om mee te denken over de verschillende thema’s in de concept Kennisagenda Alcoholpreventie van het Expertisecentrum Alcohol (Trimbos-instituut). En om mee te denken over het verder inrichten van een kennisinfrastructuur rond alcoholpreventie voor een nieuwe subsidieronde.

De expertbijeenkomst vindt plaats op maandagochtend 12 december in de Mariënhof in Amersfoort met afsluitend een lunch. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals in de wetenschap, preventie, beleid, zorg, werk en onderwijs op het gebied van alcoholpreventie.

Bekijk het programma en meld u aan via onderstaande knop: Ik meld me aan voor de expertbijeenkomst Alcoholpreventie

Bij 70 deelnemers wordt de inschrijving gesloten.

Denk mee over de Kennisagenda Alcoholpreventie

Voorafgaand aan de bijeenkomst sturen wij u de conceptversie van de Kennisagenda Alcoholpreventie. Deze kennisagenda inventariseert en prioriteert welke kennis nog ontbreekt over alcohol(preventie).

U kunt meedenken over de verschillende thema’s:

 • schade door alcoholgebruik
 • beleidsmaatregelen
 • vroegsignalering
 • het doorbreken van de sociale norm
 • de rol van ouders ten aanzien van het alcoholgebruik van jongeren
 • voorlichting en educatie

Subsidieronde Alcoholpreventie rond kennisinfrastructuur

De uiteindelijke kennisagenda zal richtinggevend zijn voor een nieuw op te zetten subsidieronde Alcoholpreventie. Deze ronde zet ZonMw op in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal 2023.

De ronde zal zich deels richten op het opzetten van een kennisinfrastructuur rond alcoholpreventie. Tijdens de expertbijeenkomst vragen we u dan ook om hierover mee te denken.

Meer informatie

]]>
news-8649 Tue, 24 May 2022 09:37:24 +0200 Vroegsignalering alcoholproblematiek https://link.springer.com/journal/12508/volumes-and-issues/100-2/supplement Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) heeft een themanummer uitgebracht dat volledig in het teken staat van het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek (SVA). Het SVA richt zich op de implementatie van bewezen effectieve interventies tegen alcoholproblematiek in alle geledingen van de zorg en het sociale domein. news-8420 Mon, 14 Mar 2022 16:56:57 +0100 Nieuwe cijfers gezondheid en leefstijl van het CBS https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/10/overgewicht-roken-en-alcoholgebruik-nauwelijks-gedaald-sinds-2018 Het aantal volwassenen met overgewicht is niet gedaald sinds de invoering van het Nationaal Preventieakkoord in 2018. Ook het aantal rokers en drinkers is amper afgenomen, blijkt uit Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2021. news-7844 Wed, 13 Oct 2021 16:21:55 +0200 Sekse- en genderverschillen bij de behandeling van alcoholverslaving https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/stress-related-predictor-to-relapse-in-alcohol-use-disorder-do-sex-and-gender-matter/ Veel mensen met een alcoholverslaving vallen binnen een half jaar na de start van een behandeling terug in de verslaving. Anne Marije Kaag kijkt in haar onderzoek naar sekse- en genderspecifieke voorspellers om terugval in het gebruik van alcohol te identificeren, zodat in de toekomst behandelingen zich hier specifiek op kunnen gaan richten. news-7710 Tue, 14 Sep 2021 17:12:44 +0200 MDL-artsen overtuigd van noodzaak alcoholpreventie bij patiënten https://www.mlds.nl/nieuws/mdl-artsen-overtuigd-van-noodzaak-alcoholpreventie-bij-patienten/ In Nederland is er veel gezondheidsschade door alcohol en zijn veel mensen zich niet bewust van de effecten van alcohol op de gezondheid. 85% van de Maag-Darm-Leverartsen vindt dat de beroepsgroep meer moet doen aan signalering van (overmatig) alcoholgebruik en preventie daarvan bij de eigen patiënten. news-7462 Mon, 12 Jul 2021 09:11:00 +0200 Hoe draagt leefstijl bij aan een optimale behandeling van COVID-19 patiënten? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-draagt-leefstijl-bij-aan-een-optimale-behandeling-van-covid-19-patienten/ Wat is er bekend over het effect van leefstijl op de vatbaarheid voor COVID-19 en welke rol spelen leefstijlinterventies in het beloop en herstel van COVID-19? Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en welke stappen zijn nodig om deze verder te brengen? Een inventarisatie van beschikbare kennis en -hiaten op het gebied van leefstijl en COVID-19 biedt antwoorden. Deze start begin juli en rondt af in oktober 2021. De uitkomsten dragen bij aan een optimale behandeling. Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) gaat de inventarisatie uitvoeren en organiseert daartoe een brede rondvraag in het Nederlandse veld en een netwerkbijeenkomst om input te leveren voor de kennisinventarisatie. Het is een samenwerkingsverband dat bestaat uit meerdere organisaties met leefstijlkennis en -expertise.

Het veld bestaat uit alle relevante onderzoeksgroepen, gezondheidsprofessionals (in diverse gezondheidszorg- settings) en andere belangrijke stakeholders. Contact met experts is nodig om een zo volledig mogelijk resultaat te presenteren.

Aandacht voor deze leefstijlfactoren

Voeding, beweging, roken, alcohol, stress, ontspanning en slapen. Dit zijn de leefstijlfactoren waar aandacht voor is in deze kennisinventarisatie.

De inventarisatie biedt antwoorden op vragen rond leefstijl en COVID-19

We zijn op zoek naar kennis die antwoord biedt op vragen over de mogelijkheden rondom leefstijl en COVID-19. In de inventarisatie zoekt Lifestyle4Health antwoorden op verschillende vragen, zoals deze:

 • Wat is er bekend over het effect van leefstijl op vatbaarheid, beloop en herstel?
 • Welke leefstijlinterventies zijn beschikbaar om in te zetten? En welke zijn specifiek van meerwaarde bij het voorkomen van escalatie na besmetting?
 • Welke kansrijke ontwikkelingen zijn er en welke stappen brengen deze verder?
 • Welke kennis ontbreekt nog en hoe kunnen we deze hiaten oplossen?

Beschikbare kennis uit literatuur, (zorg)praktijk en lopend onderzoek

De kennisinventarisatie bestaat uit twee delen: beschikbare kennis en nog ontbrekende kennis.

Bij het in kaart brengen van beschikbare (inter)nationale kennis, wordt gekeken naar:

 • wetenschappelijke kennis uit Nederlandse en internationale onderzoeken (‘witte’ en ‘grijze’ literatuur)
 • kennis uit de (zorg)praktijk
 • lopend onderzoek

Welke kennisvragen moeten nog worden opgepakt?

Daarnaast worden ook de kennislacunes geïnventariseerd. Welke kennisvragen zijn er nog die specifiek in Nederland opgepakt moeten worden? Hierbij wordt ook gekeken of Nederland over de beschikbare kennis en expertise beschikt om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik ervan

Deze opdracht is onderdeel van ons deelprogramma COVID-19 behandeling. Dit programma zet in op het ontwikkelen van praktijkgerichte kennis en het gebruik daarvan. Zo draagt het bij aan het voorkomen van COVID-19 en het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19 patiënten.

Misschien ook interessant?

]]>
news-7364 Wed, 09 Jun 2021 11:49:42 +0200 Projecten van start werkzame elementen alcohol, overgewicht en roken. https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-van-start-werkzame-elementen-alcohol-overgewicht-en-roken/ Er zijn 3 projecten gehonoreerd die zich richten op kennis over werkzame elementen op het gebied van alcohol, overgewicht en roken die door praktijkprofessionals ingezet kan worden. De projecten starten dit najaar. De projecten zijn gehonoreerd binnen de programmalijn Effectiviteitsonderzoek in de ronde ‘Werkzame Elementen – fase 2’. Het doel van deze projecten is in te zoomen op de werkzame elementen van interventies gericht op de thema’s alcohol, overgewicht en roken. Er wordt onderzocht welke elementen effectief zijn om deze problemen aan te pakken, zoals belonen, doelen stellen en goede voorlichting.

Wat werkt?

Eerst worden er voor interventies binnen een thema gemeenschappelijke elementen geïdentificeerd. En wordt er gekeken of deze elementen ook over de thema’s heen werkzaam zijn. Bijvoorbeeld een bepaalde manier van voorlichting of handhaving bij het stoppen met roken. Onderzocht wordt of deze manieren dan ook inzetbaar zijn bij alcohol- en overgewichtproblematiek. Doordat de interventies herbruikbaar zijn, kunnen deze flexibel worden ingezet door de praktijkprofessional.


Gehonoreerde projecten

Alcohol

Werkzame elementen van interventies ter vermindering van problematisch alcoholgebruik onder ouderen

Overgewicht

Werkzame elementen van integraal beleid gericht op obesitas preventie

Roken

Werkzame elementen van een Rookvrij Gemeente Beleid


Voorstudies

In de ronde Werkzame Elementen – Fase 1 hebben de projecten een voorstudie uitgevoerd naar de actuele stand van zaken. Deze studies leverden inzichten op over welk onderzoek er in fase 2 per thema nodig is. De projecten uit fase 1 vindt u hier.

]]>
news-7338 Wed, 02 Jun 2021 09:47:14 +0200 Nieuwe publicaties over alcoholgebruik in 2020 https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/alcohol-in-2020-in-cijfers-hoeveel-werd-er-gedronken-en-wat-weten-nederlanders-over-alcohol?utm_source=Spike&utm_medium=618339355&utm_campaign=Nieuwsbrief+Gezond+Leven Twee publicaties van het Trimbos-instituut laten zien dat minder mensen in 2020 overmatig dronken dan in 2019. Ook concludeert het instituut dat Nederlanders de maatschappelijke gevolgen van alcoholgebruik onderschatten. Daarnaast weten veel mensen niet dat overmatig alcoholgebruik het risico op verschillende typen kanker en dementie vergroot. news-7287 Thu, 27 May 2021 14:39:00 +0200 ‘We kunnen gezondheidswinst behalen door leefstijl in een medisch perspectief te plaatsen’ https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/preventie-in-de-zorg/leefstijlgeneeskunde/ Prof. dr. Gerjan Navis: ‘Voedingswetenschap en geneeskunde kunnen veel meer samenwerken. Samen vormen ze een dreamteam. We zullen moeten bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur. Dan kunnen we geïntegreerd leefstijlmanagement wetenschappelijk langs de meetlat leggen'. Lees verder op onze pagina over Leefstijlgeneeskunde news-7281 Thu, 20 May 2021 09:25:44 +0200 Pleidooi Initiatiefgroep Preventieakkoord: van nazorg naar voorzorg https://www.ser.nl/nl/Publicaties/preventieakkoord-verbreden Een volgend kabinet moet de zorg kantelen richting preventie en investeren in gezondheid. Een krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord (2018) is noodzakelijk om sociaaleconomische gezondheidsverschillen nu écht te verkleinen. Corona heeft bijgedragen aan het bewustzijn dat een gezond en vitaal Nederland meer vraagt dan alleen goede zorg. Aandacht voor de omgeving kan voorkómen dat zorg nodig is. news-7198 Fri, 23 Apr 2021 10:05:52 +0200 Uitkomsten evaluatieonderzoek naar Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitkomsten-evaluatieonderzoek-naar-reclamecode-voor-alcoholhoudende-dranken/ Problematisch alcoholgebruik is schadelijk. Daarom ambieert het Nationaal Preventieakkoord dat alcoholmarketing hier níet aan bijdraagt. De Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken biedt houvast voor adverteerders om zo verantwoord mogelijk te adverteren. Ecorys heeft in opdracht van STIVA en het ministerie van VWS onderzocht of er genoeg duidelijke kaders zijn voor adverteerders en of er voldoende draagvlak is. Voorkomen moet worden dat marketing voor alcoholhoudende dranken bijdraagt aan problematisch alcoholgebruik. In de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) zijn op basis van zelfregulering afspraken gemaakt voor adverteerders over verantwoorde alcoholmarketing. Zijn er genoeg duidelijke kaders voor adverteerders? En is er draagvlak om conform de code te handelen?

Om deze vragen te beantwoorden, heeft Ecorys de RvA geëvalueerd. De code is systematisch onder de loep genomen. Conclusies: de code is over het algemeen volledig, actueel en doeltreffend. Wel zijn er mogelijkheden voor verbetering.

Conclusies evaluatieonderzoek

 • Het draagvlak voor de RvA onder adverteerders is groot. Dit draagvlak is minder onder wetenschappers omdat de RvA een zelfregulerende gedragscode is en uit onderzoek blijkt dat zelfreguleringscodes vaker worden overschreden dan wetgeving, in mindere mate worden gehandhaafd en tot relatief minder consequenties leidt bij overtreding.
 • De aanbevelingen bevatten vooral suggesties om adverteerders nog meer houvast te geven. Bijvoorbeeld verduidelijk de regels over de inzet van influencers op social media.
 • Uit het totaal aantal ingediende en klachten en het aantal keer dat navolg wordt gegeven aan de uitspraken van de Reclame Code commissie blijkt dat adverteerders de regels van de RvA naleven. Deze reactieve vorm van monitoren – signaleren van een overtreding na een klacht- zou overtredingen kunnen missen. Een proactieve vorm van monitoring strekt daarom tot aanbeveling evenals een stringenter beleid bij overtreding aangezien het nu niet mogelijk is om naleving van onwillige en niet-aangesloten adverteerders af te dwingen.
 • De RvA draagt bij aan de doelstellingen van het Preventieakkoord, omdat de meeste adverteerders en de brancheverenigingen van verkooppunten zich bewust zijn van de impact die alcoholreclames hebben op jongeren en hier rekening mee houden bij het kiezen van hun kanalen en de boodschap van uitingen.
 • Mogelijkerwijs zijn er reclames die volgens de RvA zijn toegestaan ondanks dat zij aantrekkelijk zijn voor jongeren. Reclames die jongeren bijvoorbeeld zien op televisie en op straat, via billboards en bushokjes associëren jongeren met positieve ervaringen zoals vriendschap en gezelligheid. Meer onderzoek is nodig om scherp te krijgen wat aantrekkelijk is voor jongeren, waar ze zich mee identificeren en hoe ze dat beïnvloedt. Kennis hieromtrent kan helpen om de richtlijnen hieromtrent beter aan te scherpen. .
 • De RvA laat alcoholreclame toe als publiek voor maximaal 25% uit minderjarigen bestaat. Dit kunnen heel veel minderjarigen zijn, denk bijvoorbeeld aan een stadion. Daarom is onderzoek nodig over wat een acceptabele grens zou kunnen zijn.  

Bekijk hier het volledige evaluatierapport Evaluatie Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken

Op 6 april 2021 is het evaluatierapport (samen met andere rapporten) aangeboden aan de Tweede Kamer. Bekijk hier de Kamerbrief over onderzoeken over alcoholpreventie

De Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA) is ontwikkeld door STIVA (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) en vormt een onderdeel van de Nederlandse Reclamecode.

Documentenonderzoek, diepte-interviews en online dialoog

De evaluatie is uitgevoerd door middel van juridisch documentenonderzoek, diepte-interviews met betrokken gremia en een online dialoog op basis van stellingen. Ook jongeren zijn bevraagd naar hun herinnering wat betreft reclames voor alcoholhoudende dranken.

Doelstellingen alcoholmarketing in Nationaal Preventieakkoord

In het Nationaal Preventieakkoord ‘Naar een gezonder Nederland’ staan ambities en maatregelen om Nederland gezonder te maken. De evaluatie is uitgevoerd in het kader van dit preventieakkoord.

Dit zijn de doelstellingen in het akkoord over marketing van alcoholhoudende dranken:

 • We willen voorkomen dat marketing voor alcoholhoudende dranken bijdraagt aan problematisch alcoholgebruik.
 • Het streven is dat alcoholmarketing jongeren niet of zo weinig mogelijk bereikt en beïnvloedt. Dit gaat verder dan dat alcoholmarketing niet gericht mag zijn op jongeren.

Naast problematisch alcoholgebruik, legt het akkoord ook de focus op roken en overgewicht.

Problematisch alcoholgebruik

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De gezondheid van veel Nederlanders kan verbeteren.

Problematisch alcoholgebruik heeft grote consequenties. Niet alleen voor de gebruiker heeft het schadelijke gevolgen, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, draagt ZonMw bij aan vernieuwend en inzicht gevend onderzoek.

Impact en effect  van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik

Naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord verscheen onlangs de kennissynthese Alcoholmarketing. Dit onderzoek concludeert dat er in het algemeen een positieve relatie bestaat tussen alcoholmarketing en alcoholgebruik. Bestaande kennis over alcoholmarketing is systematisch geordend en er is in kaart gebracht welke kennis nog ontbreekt.

Meer informatie

]]>
news-6661 Fri, 11 Dec 2020 12:53:50 +0100 Dranquilo-campagne: doorbreek je drinkgewoontes https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/10/dranquilo-campagne-doorbreek-je-drinkgewoontes De meeste mensen weten wel dat het gezonder is om bewust om te gaan met alcohol. Toch is het niet altijd eenvoudig om dat ook daadwerkelijk te doen, bijvoorbeeld door even niet te drinken tijdens een avondje met familie of vrienden. Met de nieuwe publiekscampagne Dranquilo wil staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) mensen aanmoedigen om drinkgewoontes te doorbreken. news-6612 Thu, 03 Dec 2020 10:47:28 +0100 Nieuwe dossiers van het Trimbos-instituut: Alcohol en zwangerschap https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl/dossiers/inzien/alcohol-en-zwangerschap Wat weten we eigenlijk over het gebruik van alcohol vlak vóór en tijdens de zwangerschap? Wat zijn de mogelijke risico’s voor het (on)geboren kind? Is er een ‘veilige’ ondergrens van alcoholgebruik vast te stellen rondom de zwangerschap? In het nieuwe dossier Alcohol en zwangerschap probeert het Trimbos-instituut antwoord te geven op deze vragen. news-6575 Thu, 26 Nov 2020 18:40:19 +0100 Geen afname alcoholvergiftigingen afgelopen 12 jaar, wel vaker in combinatie met drugsgebruik https://www.reinierdegraaf.nl/algemeen/nieuws/geen-afname-alcoholvergiftigingen-afgelopen-12-jaar-wel-vaker-in-combinatie-met-drugsgebruik/ Het aantal kinderen dat met een alcoholintoxicatie in een ziekenhuis wordt opgenomen, is de afgelopen 12 jaar niet afgenomen. Ook is onder deze jongeren sinds 2017 een zorgwekkende stijging te zien van drugsgebruik. Dit blijkt uit de nieuwste onderzoekcijfers van kinderarts Nico van der Lely, oprichter van de alcoholpoli in Reinier de Graaf. news-6558 Tue, 24 Nov 2020 08:42:11 +0100 Onderzoeker vertelt over effect en impact van alcoholmarketing https://www.rtvoost.nl/tv/programma/1035/Thuis-in-Overijssel/aflevering/564436 Alcoholmarketing leidt in het algemeen tot meer alcoholgebruik, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. RTV Oost interviewde onderzoeker Joris van Hoof (Universiteit Twente) over de resultaten van het onderzoek naar impact en effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik. Bekijk het filmpje vanaf 14:48. news-6507 Mon, 16 Nov 2020 11:44:39 +0100 Impact en effect van alcoholmarketing op problematisch alcoholgebruik https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/impact-en-effect-van-alcoholmarketing-op-problematisch-alcoholgebruik/ Alcoholmarketing leidt in het algemeen tot meer alcoholgebruik, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente naar aanleiding van het Nationaal Preventieakkoord. Bestaande kennis over alcoholmarketing is systematisch geordend en er is in kaart gebracht welke kennis nog ontbreekt. Conclusies uit het onderzoek

Alcoholmarketing leidt tot meer alcoholgebruik, ook bij minderjarigen. Voor deze conclusie is nu voldoende wetenschappelijk bewijs. Of alcoholmarketing ook bijdraagt aan meer alcoholgebruik onder zwangere vrouwen, zware drinkers of verslaafden is onbekend.

Verder blijkt dat alcohol¬marketing in Nederland zeer aanwezig is en dat deze alcoholmarketing ook minderjarigen bereikt. Denk bij alcoholmarketing aan: televisiespotjes, reclamezuilen, sponsoring van evenementen, posts en tweets van alcoholmerken, reclame op sociale media.

Met name de ontwikkelingen van blootstelling aan alcohol-gerelateerde inhoud en alcoholmarketing op sociale media is in toene¬mende mate een gegeven dat aandacht verdient.

Over de effecten van marketing van 0.0% dranken en het groeiende marktaandeel van dit nieuwe segment dranken is nauwelijks iets bekend en hier zou meer onderzoek gewenst zijn.

Kennissynthese

Universiteit Twente heeft in samenwerking met Universiteit van Amsterdam en Tactus Verslavingszorg het onderzoek gedaan. Met behulp van literatuuronderzoek hebben zij de bestaande kennis over de omvang en gevolgen van alcoholmarketing systematisch geordend. Het resultaat hiervan is de kennissynthese Alcoholmarketing.

Nationaal Preventieakkoord: Nederland gezonder maken

Het onderzoek is gedaan in het kader van het Nationaal Preventieakkoord (2018). Hierin staan ambities en maatregelen om Nederland gezonder te maken. Naast problematisch alcoholgebruik, ligt de focus ook op roken en overgewicht.

In het akkoord staan twee doelstellingen over marketing van alcoholhoudende dranken:

 • We willen voorkomen dat marketing voor alcoholhoudende dranken bijdraagt aan problematisch alcoholgebruik.
 • Het streven is dat alcoholmarketing jongeren niet of zo weinig mogelijk bereikt en beïnvloedt. Dit gaat verder dan dat alcoholmarketing niet gericht mag zijn op jongeren.

Problematisch alcoholgebruik

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De gezondheid van veel Nederlanders kan verbeteren.

Problematisch alcoholgebruik heeft grote consequenties. Niet alleen voor de gebruiker heeft het schadelijke gevolgen, maar ook voor de directe omgeving en voor de maatschappij. Om meer inzicht te krijgen in preventieve maatregelen en effectieve behandelingen, draagt ZonMw bij aan vernieuwend en inzichtgevend onderzoek.

Meer informatie

]]>
news-5783 Tue, 09 Jun 2020 11:17:05 +0200 Hoe werkt subsidie aanvragen? https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/ Een subsidie aanvragen bij ZonMw kan alleen nadat een subsidieronde is bekendgemaakt en opengesteld. Elk programma heeft een procedure van aanvragen en beoordelen. Deze programmaspecifieke procedure wordt gecommuniceerd in de subsidieoproep van de opengestelde subsidieronde. Op deze pagina staan stappen beschreven van een standaardprocedure. Dit kan dus in meer of mindere mate anders zijn bij het programma waarbij u indient. news-5656 Wed, 06 May 2020 09:48:28 +0200 Werkwijze voor aantonen van impact https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-aantonen/ Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway. Lees meer over de impactwerkwijze en bekijk onze handleiding voor kennisbenutting voor projectleiders. news-5601 Tue, 21 Apr 2020 15:43:10 +0200 Coronavirus en leefstijl (Loket gezond leven) https://www.loketgezondleven.nl/ Hoe behouden we een gezonde leefstijl in tijden van corona? Het coronavirus (COVID-19) houdt Nederland in zijn greep. Mensen blijven zoveel mogelijk thuis om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op Loketgezondleven.nl leest u meer over de leefstijladvies voor mentale gezondheid, bewegen, voeding, alcohol/roken/drugs, sociale interactie en seksualiteit. news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

UPDATE 14-04-2020: deze regeling is inmiddels gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.

Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep, zoals ziekenhuispersoneel. Dit moet blijken uit de samenstelling van het projectteam.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-5368 Thu, 20 Feb 2020 12:13:17 +0100 Voorstudies ‘werkzame elementen’ interventies op roken, alcohol en overgewicht afgerond https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voorstudies-werkzame-elementen-interventies-op-roken-alcohol-en-overgewicht-afgerond/ Zes consortia hebben fantastisch werk geleverd door in enkele maanden de actuele stand van zaken op de thema’s overgewicht, alcohol en roken in kaart te brengen. Dit was de eerste fase van de ronde ‘Werkzame elementen’. De voorstudies leveren inzichten op over welk onderzoek in de tweede fase voor elk thema nodig is. Fases subsidieoproep

De voorstudies zijn uitgevoerd door consortia met experts vanuit verschillende disciplines rond het specifieke thema. De subsidieoproep van fase 2 wordt in de zomer van 2020 verwacht. De richting van het vervolgonderzoek wordt mede aan de hand van de voorstudies uit fase 1 bepaald.

Thema’s

Meer informatie over de 6 voorstudies:

Overgewicht

Alcohol

Roken

Meer informatie:

Over de programmalijn Effectiviteitsonderzoek binnen het Preventieprogramma 2019 - 2022

]]>
news-5164 Thu, 16 Jan 2020 14:57:01 +0100 Recent erkende interventies: UP2U en Alcohol Alert https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/recent-erkende-interventies-up2u-en-alcohol-alert/ Met onze steun zijn recent twee interventies erkend in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM en partners. Het gaat om de interventies UP2U en Alcohol Alert. Wat voor interventies zijn dit? Grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken

De interventie UP2U (Media en Gezondheid) is gericht op jongeren van 15-19 jaar. Met interactieve gedramatiseerde scènes maakt het grensoverschrijdend gedrag en seksuele dwang bespreekbaar. Zowel vanuit het perspectief van jongeren die grenzen overschrijden als jongeren die het overkomt.

De interventie is goed in te passen in programma’s als Lang Leve de Liefde of Girls Talk. Bekijk de onderzoeksresultaten op de projectpagina.

Bingedrinken voorkomen

De interventie Alcohol Alert (Maastricht Universiteit) is een online game interventie en wil voorkomen dat jongeren van 15-16 jaar gaan bingedrinken, of als ze het al doen ermee stoppen. Leerlingen kunnen het programma via hun school doorlopen en krijgen gepersonaliseerde feedback op hun drinkgedrag, toegespitst op wat ze tijdens het spelelement hebben ingevuld.

Bekijk de onderzoeksresultaten op de projectpagina.

Erkenningstraject

Het RIVM werkt met onafhankelijke experts uit wetenschap en praktijk, die de kwaliteit, effectiviteit en uitvoerbaarheid van ingediende interventies vaststellen.

Vanuit onze onderzoeksprogramma’s financieren we veel onderzoek naar interventies. Het is belangrijk dat professionals de resultaten uit deze onderzoeken goed kunnen vinden en makkelijk toepassen. Daarom stimuleert ZonMw dat deze interventies worden ingediend bij het erkenningstraject.

Meer informatie

Benieuwd naar (meer) recent erkende interventies? Kijk op de RIVM-website loketgezondleven.nl.

 

]]>
news-5104 Wed, 08 Jan 2020 09:19:02 +0100 Ontzieken: gezond gaan leven als medicijn https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/03/ontzieken-gezond-gaan-leven-als-medicijn-a3985651 Wetenschappers en artsen pleiten voor veranderingen in onderzoek, de zorg en de omgeving, zodat patiënten makkelijker hun leefstijl aanpassen. Zo zijn chronische ziekten te bestrijden. Lees het verhaal van Wim Tilburgs en de visie van Amsterdamse hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell en de Leidse hoogleraar diabetologie Hanno Pijl. news-4987 Fri, 06 Dec 2019 08:57:08 +0100 Vijf miljoen euro voor leefstijlgeneeskunde https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/12/06/vijf-miljoen-euro-voor-leefstijlgeneeskunde Blokhuis (VWS) verhoogt ons budget voor leefstijlgeneeskunde van 1 naar 5 miljoen euro. Er is een groot aantal onderzoeksvoorstellen ingediend in onze subsidieronde leefstijlgeneeskunde. Hiervan kunnen we nu meer relevante en kwalitatief goede projecten honoreren. Dit geeft ruimte om breder, op meer verschillende aandoeningen/ziekten, in te zetten. En zorgt zo voor meer kennis en inzicht op de potentie van leefstijlgeneeskunde. news-4897 Tue, 19 Nov 2019 14:31:03 +0100 Dit jaar bijna €30 mln voor Nationaal Preventieakkoord, waarvan €7 mln voor alcoholpreventie https://www.stap.nl/nl/nieuws/laatste-nieuws.html/3454/7572/dit-jaar-bijna--30-mln-voor-nationaal-preventieakkoord-waarvan--7-mln-voor-alcoholpreventie In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Paul Blokhuis laten weten dat hij verwacht dit jaar € 27 mln te verplichten aan activiteiten in het kader van het Nationale Preventieakkoord. Het budget komt uit de middelen die vanuit het Regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld voor het Nationaal Preventieakkoord en voor effectieve interventies. De financiële verplichtingen waar in het akkoord afspraken over zijn gemaakt, betreffen deels nieuwe acties en deels een intensivering van goed lopende programma’s. news-4807 Wed, 13 Nov 2019 15:47:00 +0100 Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie http://www.zonmw.nl/20jaarpreventie Een betere onderbouwing voor beleid en meer maatschappelijke impact van de wetenschap. Plus betere methodieken en interventies voor de praktijk. Het zijn opbrengsten van kennisinfrastructuren, zoals academische werkplaatsen waar beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen. Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'. news-4465 Mon, 26 Aug 2019 10:08:16 +0200 Sterke groei gebruik infowebsites alcohol, roken en drugs https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1694-publieksinformatie-jaarbericht-2018 De informatiewebsites van het Trimbos-instituut voor het algemeen publiek ontvingen in 2018 bijna allemaal veel meer bezoekers dan het jaar ervoor. Van de informatiesites over middelen groeide Drugsinfo.nl het hardst, met 57% meer bezoekers. Bekijk het jaaroverzicht van het Trimbos insituut. news-4417 Tue, 06 Aug 2019 16:16:12 +0200 20 jaar preventie bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/ Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.  

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

]]>
news-4734 Fri, 26 Jul 2019 10:40:00 +0200 ‘Het Preventieprogramma is een groot goed’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-36/het-preventieprogramma-is-een-groot-goed/ Het Preventieprogramma van ZonMw bestaat twintig jaar. De kersverse voorzitter van de centrale commissie van het programma, Henk Garretsen, blikt terug en kijkt vooruit. Lees het artikel in Mediator 36. news-4348 Wed, 17 Jul 2019 11:09:23 +0200 Start voorstudies over werkzame elementen van interventies op roken, alcohol en overgewicht https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-voorstudies-over-werkzame-elementen-van-interventies-op-roken-alcohol-en-overgewicht/ In de eerste fase van de ronde ‘Werkzame elementen’ zijn 6 projecten gehonoreerd. De komende 4 maanden worden er voorstudies uitgevoerd naar de actuele stand van zaken op de thema’s overgewicht, alcohol en roken. Deze studies leveren inzichten op over welk onderzoek in de volgende fase voor elk thema nodig is. Doel subsidieoproep: Werkzame elementen

Door in te zoomen op een aantal individuele interventies binnen een thema (overgewicht, alcohol, roken) kan meer worden gezegd over wat werkt binnen dat thema. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle interventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen?

Fases subsidieoproep

De voorstudies worden uitgevoerd door consortia met experts vanuit verschillende disciplines rond het specifieke thema. In fase 2 (2020) wordt vervolgonderzoek uitgevoerd naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s. De richting van dit onderzoek wordt mede aan de hand van de voorstudies uit fase 1 bepaald.

Thema’s

Meer informatie over de 6 voorstudies:

Overgewicht

Alcohol

Roken

Meer informatie:

]]>