Het aanbod van preventieve medische onderzoeken aan de Nederlandse consument groeit sterk. Zo worden er health checks aangeboden in de huisartspraktijk, door werkgevers, commerciële instituten, verzekeraars en via internet. De consument heeft veelal weinig inzicht in de kwaliteit van dergelijke preventieve onderzoeken en tests.

Evaluatie richtlijn preventief medisch onderzoek

Uit de evaluatie, die de KNMG (artsenfederatie) met subsidie van ZonMw heeft uitgevoerd, blijkt dat de richtlijn de burger onvoldoende bescherming biedt tegen de risico’s van preventief medisch onderzoek.  Risico’s van preventief medisch onderzoek zijn bijvoorbeeld het bieden van schijnzekerheid, het veroorzaken van onrust en mogelijke fysiek belastende of zelfs risicovolle vervolgonderzoeken zonder medische noodzaak. Tegelijkertijd diende de richtlijn artsen handvatten te bieden om effectieve, verantwoorde medische zorg te geven. Lees meer in het nieuwsbericht d.d. 23 juni 2017.

Ontwikkeling richtlijn preventief medisch onderzoek

Om meer duidelijkheid te bieden over de kwaliteit van preventieve onderzoeken en consumenten beter te beschermen tegen risico’s heeft ZonMw in 2011 opdracht gegeven om een multidisciplinaire richtlijn Preventief medisch onderzoek op te stellen. De multidisciplinaire richtlijn die met inbreng van de verschillende partijen is ontwikkeld, is door KNMG vanaf 2013 geïmplementeerd en in 2016 geëvalueerd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website