Op 28 maart 2017 vond de projectleidersbijeenkomst van het programma Preventie in de Zorg plaats. De dag startte met een inhoudelijke bijdrage over inclusie, daarna presenteerden de projectleiders hun onderzoeken. 's Middags sloot de praktijk aan en stond het betrekken van de praktijk bij onderzoek centraal.

Inclusieproblemen

Willemijn van Gastel leidde de ochtend in met een veelvoorkomend issue: inclusieproblemen. Deze ontstaan vaak al vóór het onderzoek van start is gegaan, namelijk in de berekeningen. Veel onderzoekers schatten de bereidheid voor deelname te optimistisch of er blijken minder personen passend voor inclusie. “Helaas is er geen gouden tip om de benodigde inclusieaantallen te halen”. Een van de suggesties die Willemijn aandraagt is het tijdig betrekken van patiënten. Zorg ervoor dat je patiënten vanaf het begin van het project betrekt en organiseer bijeenkomsten waar ook patiënten aanwezig zijn. “Verplaats je in de patiënt. Het zijn vaak kwetsbare doelgroepen”. Meer adviezen voor een succesvolle inclusie beschrijft Willemijn in de online publicatie ‘Succesvol includeren’.

Aan de slag

Hierna was het de beurt aan de projectleiders. Zij presenteerden hun projecten aan elkaar, deelden de uitdagingen die zij tegenkomen én hun oplossingen hiervoor. Na een moeizame start voor de inclusie van POH’ers, verliep deze plots succesvol na een oproepje via de LinkedIn pagina van een van hen. Een andere projectleider regelde accreditatie voor POH’ers wanneer zij de training voor het geven van een interventie volgden. Ook werd er gezamenlijk gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden en werd er veel aandacht besteed aan implementatie. Want hoe zorg je ervoor dat de resultaten van onderzoek goed landen en gebruikt worden in de praktijk?

Praktijk en onderzoek verbonden

Deze verbinding tussen onderzoek en praktijk werd gezocht gedurende de middag. Na de lunch sloten overige geïnteresseerden aan. Aan het woord waren Ivo Smeele, huisarts, hoofdredacteur H&W bij NHG en commissielid van het ZonMw programma, en Gertrud van Vulpen, voorzitter V&VN en praktijkverpleegkundige. Zij gaven hun visie op de  veranderingen in de eerstelijn vanuit hun eigen functie.

Publiceer je resultaten, ook de negatieve

Ivo Smeele zoomde als huisarts in op hoe krachten gebundeld kunnen worden in een veranderende omgeving. Hij gaf veel tips hoe de interventie of samenwerking beter kan landen in de praktijk. “Publiceer je resultaten, ook de negatieve. Denk aan een goede procesevaluatie tijdens je onderzoek! Implementeer via organisaties zoals het NHG, InEen en de zorggroepen.”

Maak er een gedeelde ambitie van

Gertrud van Vulpen deelde als praktijkondersteuner huisartsenzorg haar visie en hoe hierop geanticipeerd moet worden. “Zorg dat het niet alleen jullie ambitie is. Maak er een gedeelde ambitie met de praktijk van. Wij hebben weinig tijd voor onderzoek, maar wij vinden het leuk en belangrijk en wij doen mee; realiseer je dat wij wel de koplopers zijn!”

Discussie

Ook vanuit de zaal kwamen verschillende visies op de toekomst. “We missen een implementatie-instituut.” De middag eindigde met een paneldiscussie waarin Rianne van der Zanden, onderzoekers bij het Trimbos-instituut, Marc Roosenboom, accounthouder zorg van Alles is Gezondheid, Gertrud van Vulpen en Ivo Smeele deelnamen. Roosenboom: “Hoe houdt de patiënt een gezonde leefstijl vast, en dat het liefst jarenlang?” Van Vulpen: “Met een kort, motiverend gesprek met de POH!”. 

Lees meer

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website