Projectomschrijving

Diagnosefouten zijn een oorzaak van onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Uit de Monitor Zorggerelateerde Schade 2017 bleek dat 11% van de schades was ontstaan door een diagnosefout. Daarvan werd de meerderheid (78,7%) als potentieel vermijdbaar beoordeeld.

Doel en werkwijze

Het stellen van de juiste diagnose is een moeilijke puzzel voor arts(en), want een patiënt presenteert zich niet altijd met een duidelijke diagnose. Daardoor kunnen dingen mis gaan, maar er gaan ook veel dingen goed. In dit onderzoek gaan we op de spoedeisende hulp het diagnostisch proces observeren. Met een multidisciplinaire groep achterhalen we wat de succesfactoren zijn voor het stellen van de juiste diagnose. Daarna stimuleren we zorgverleners om de goede werkwijzen te herkennen en te gebruiken. Hiermee zorgen we voor verbeteringen in het diagnostisch proces en daardoor minder zorggerelateerde schade en lagere kosten.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van het Hagaziekenhuis, het Erasmus MC en Intergo.

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar 1 van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website