Projectomschrijving

Het is essentieel dat zorgverleners handelingsvrijheid hebben. Dit wordt ook wel ‘het handelingskader genoemd’ of freedom-in-a-frame. De mate van vrijheid hangt af van zaken zoals ervaring, mate van deskundigheid en de situatie. Voor zorgmedewerkers geldt echter doorgaans een one-size-fits-all protocol. Dit is niet realistisch. Er bestaat weinig theorie over hoe freedom-in-a-frame vormgegeven kan worden.

Doel

In deze studie wordt een inventarisatie gemaakt van situaties waarin handelingsvrijheid kan worden benut door een analyse te maken van de formele beschrijving van een systeem (Work-as-Imagined) en de realiteit (Work-as-Done).

Werkwijze

We verzamelen data aan de hand van verhalen die zorgverleners over hun werk vertellen. Vervolgens wordt gezocht naar mogelijke verklaringen tussen formele beschrijvingen en realiteit. Oplossingen worden aangedragen samen met de zorgverleners. Deze worden getoetst totdat er overeenstemming is over de verklaring en de oplossing.

Leren van wat goed gaat

Hoe werken de principes van Safety-II in de dagelijkse praktijk van Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken? En leiden ze tot meer patiëntveiligheid? We financieren 11 projecten die hier onderzoek naar doen. Dit project is daar één van.

> Bekijk de andere projecten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website