Projectomschrijving

Vraagstuk

Het onderzoeksproject zal twee onderzoeksvragen beantwoorden:
1. Wat is er de gedurende de periode van 12 jaar concreet gedaan op het niveau van de lokale organisatie en de implementatie binnen de Zwolse integrale wijkgerichte aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen, 'Zwolle Gezonde Stad'?
2. Hoe kan de samenwerking met de doelgroepen 4 t/m 12 jarigen en senioren (65+) in de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen verbeterd worden?

Onderzoek

Voor het beantwoorden van de 1e onderzoeksvraag zal de aanpak van Zwolle Gezonde Stad worden gereflecteerd aan de kennis en inzichten uit de wetenschap en andere lokale situaties.
Voor het beantwoorden van de 2e onderzoeksvraag zullen in de drie focuswijken twee keer per jaar interviews en groepsgesprekken worden gehouden met de twee doelgroepen, de (wijk)professionals en de beleidsmakers. Dit om na te gaan of de veelbelovende en lokaal passende werkwijzen en hulpmiddelen ondersteuning bieden in de onderlinge samenwerking en waarom.

Producten

Projectwebsite MAPZ
Factsheet kick-off
Folders photovoice kinderen en Gezond ouder worden

Handleiding Photovoice
Praktijkvoorbeeld Photovoice

Kennisclip over PAR en project MAPZ: https://media.windesheim.nl/Mediasite/Play/02e711b801304f09b322e8b46c026f0a1d

Bekijk dit project in het hoofdstuk Sociaal economische gezondheidsverschillen: lokale aanpak en verklarend onderzoek in de catalogus ‘Dit zijn de voorlopige resultaten van de 35 projecten Gezonde wijk en leefomgeving’ (juni 2020)

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website