Projecten

Huidtherapie in beeld: inventarisatie van kwaliteitsstandaarden

Lopend (februari 2020 - juli 2020)

Binnen het ZonMw onderzoeksprogramma Paramedische Zorg 2019-2022 wordt kwaliteitsverbetering van de paramedische zorg gestimuleerd door onder andere de ontwikkeling van kwaliteitsstandaard, (stroomlijning van) richtlijnontwikkeling en het verbeteren van transparantie van de kwaliteit van zorg. In een kwaliteitsstandaard, zoals een richtlijn, zorgstandaard of module, staan aanbevelingen voor...

Bekijk dit project

The (cost-)effectiveness of an innovative, personalised intervention of therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY for a group of complex chronic low back pain patients (VARIETY-study)

Lopend (oktober 2021 - oktober 2025)

Mensen met langdurige (chronische) lage rugklachten blijken slechts een klein effect te hebben van fysiotherapie. Deze effecten zijn nog kleiner wanneer de pijnklachten en beperkingen ernstig zijn. Doel: betere behandeling met virtual reality bij chronische lage rugklachten Wij denken voor deze complexere patiëntengroep de behandeling te kunnen verbeteren, door het gebruik van therapeutische...

Bekijk dit project

Stratified care with LARS (Lage Rugpijn Support tool) for patients with chronic non-specific low back pain and physiotherapists in primary care. A participative development and feasibility study.

Lopend (oktober 2021 - april 2024)

Fysiotherapie op maat: digitale keuzehulp LARS Chronische lage rugpijn is wereldwijd een groot sociaal-maatschappelijk probleem waarbij diverse behandelvormen met wisselend succes worden ingezet. Doel: ontwikkelen digitale keuzehulp Doel van deze studie is om samen met cliënten met chronische lage rugpijn, fysiotherapeuten, ICT-deskundigen en studenten de digitale keuzehulp LARS (LAge Rugpijn...

Bekijk dit project

Measuring communicative participation by PROMs in speech and language therapy

Lopend (oktober 2021 - oktober 2025)

Wat betekent moeilijk kunnen praten voor het dagelijks leven? Praten doen we de hele dag. Met familie en vrienden thuis, maar ook tijdens sport, op school en werk. Wanneer praten niet vanzelf gaat, bijvoorbeeld als iemand stottert of woorden niet meer kan vinden, dan heeft dit vervelende gevolgen. Dagelijkse gesprekken zijn lastig, net als het meedoen aan bepaalde activiteiten. We noemen dit een...

Bekijk dit project

Opzetten learning community paramedische zorg

Lopend (maart 2021 - september 2021)

Doel De beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), huidtherapie (NVH), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) willen hun expertise over richtlijnontwikkeling in het algemeen, en de uitvoering van een knelpuntenanalyse in het bijzonder, vergroten. Plan van aanpak Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) stelt hiervoor haar kennis en tools beschikbaar...

Bekijk dit project

Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Kwetsbare Ouderen

Lopend (maart 2021 - augustus 2021)

Doel De beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), huidtherapie (NVH), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) werken samen aan meer inzicht in de ervaren knelpunten van zorgprofessionals én patiënten bij de paramedische zorg aan kwetsbare ouderen. Plan van aanpak Zij doen dit door focusgroepbijeenkomsten en interviews met zowel inhoudsdeskundigen als...

Bekijk dit project

Knelpuntenanalyse Paramedische Zorg bij Dementie

Lopend (maart 2021 - augustus 2021)

Doel In dit gezamenlijke project brengen de paramedische beroepsverenigingen voor diëtetiek (NVD), ergotherapie (EN), fysiotherapie (KNGF), logopedie (NVLF) en oefentherapie (VvOCM) de knelpunten in kaart die zorgverleners én patiënten/mantelzorgers ervaren bij de zorg aan mensen met dementie. Plan van aanpak Dit gebeurt middels focusgroepbijeenkomsten en interviews met mantelzorgers van...

Bekijk dit project

Supporting daily functioning of persons with a neurological disorder: (cost)effectiveness of Occupational Therapy at Home E-Rehabilitation (OTHER) for persons post-stroke

Lopend (oktober 2021 - oktober 2025)

Mensen revalideren na een beroerte vaak kort in een verpleeghuis om daarna thuis verder te revalideren, waar ze pas echt de gevolgen van de beroerte ervaren. Ondersteuning door de ergotherapeut Ergotherapie thuis met activiteitenmonitoring en (online)coaching (OTHER) ondersteunt het zelfmanagement en de uitvoer van dagelijkse activiteiten. De activiteitenmonitor registreert de bewegingen tijdens...

Bekijk dit project

Inventarisatie bestaande en gewenste kwaliteitsstandaarden in de dietetiek

Afgerond (februari 2020 - juli 2020)

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) heeft bestaande en gewenste kwaliteitsstandaarden geïnventariseerd. Momenteel bestaan er meer dan 300 kwaliteitsstandaarden geschikt voor de diëtetiek. Gewenste kwaliteitsstandaarden Gewenste kwaliteitsstandaarden voor de diëtetiek zijn:  modulaire kwaliteitsstandaarden standaarden voor de behandeling van specifieke aandoeningen een...

Bekijk dit project

Inventarisatie bestaande en gewenste kwaliteitsstandaarden logopedie

Afgerond (februari 2020 - juli 2020)

Logopedie is gespecialiseerde paramedische cliëntgerichte zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten onderzoeken en behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie en eten en drinken. Zij houden zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van logopedie. ...

Bekijk dit project

Inventarisatie Kwaliteitsstandaarden Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Lopend (februari 2020 - juli 2020)

In dit project werd door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) geïnventariseerd welke kwaliteitsstandaarden er zijn ontwikkeld en welke ontwikkelingswens er is. Er is zowel gekeken naar mono- als multidisciplinaire kwaliteitsstandaarden waarin de oefentherapeut wordt beschreven. Om dit te bereiken zijn er 4 verschillende ontwikkelfases doorlopen. Resultaat Uit de...

Bekijk dit project

Inventarisatie Kwaliteitsstandaarden, Plan van aanpak Ergotherapie Nederland

Afgerond (februari 2020 - oktober 2020)

De Inventarisatie Kwaliteitsstandaarden Ergotherapie biedt een overzicht van bestaande kwaliteitsstandaarden, en van geplande en gewenste activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Het betreft kwaliteitsstandaarden relevant voor de ergotherapie, ter bevordering van de kwaliteit van handelen van ergotherapeuten. De kwaliteitsstandaarden kunnen mono- of...

Bekijk dit project

Fysio-/oefentherapie Aanpak Stroomlijning kwaliteitsstandaarden: Het FAST project

Lopend (september 2020 - september 2021)

Tot op heden worden richtlijnen voor fysio- en oefentherapie ontwikkeld op het niveau van aandoeningen. Dit is niet alleen tijdrovend en kostbaar, het sluit ook niet altijd aan bij de dagelijkse praktijk, omdat juist de gevolgen van een aandoening op het gebied van functioneren centraal staan. Doel Binnen het FAST-project worden 2 pilots uitgevoerd, waarbij aandoening overstijgende modules...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website