Over dit programma

Eindevaluatie

Gedurende de looptijd en in de eindfase van het Actieprogramma Verward Gedrag zijn diverse (tussen)evaluaties uitgevoerd om zicht te krijgen op de resultaten en opbrengsten van het actieprogramma.

Bekijk de resultaten hier.

Achtergrond

Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) droeg ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Inmiddels is dit programma afgesloten en is er een vervolg: het Actieprogramma Grip op Onbegrip.

Lokale sluitende aanpak

Om deze sluitende aanpak te realiseren, financierde en faciliteerde het Actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen. Samenwerking tussen deze partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal. Voorwaarde was dat de projecten en initiatieven domeinoverstijgend en persoonsgericht zijn. Daarnaast moesten ze gebaseerd zijn op de 9 bouwstenen van het Aanjaagteam verwarde personen.

Praktijkprojecten

Bekijk welke initiatieven in uw regio worden uitgevoerd voor het verbeteren van de ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met onbegrepen gedrag via de interactieve landkaart.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website