ZonMw tijdlijn Suïcide https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Suïcide nl-nl Mon, 01 Jun 2020 11:18:06 +0200 Mon, 01 Jun 2020 11:18:06 +0200 TYPO3 news-5656 Wed, 06 May 2020 09:48:28 +0200 Werkwijze voor aantonen van impact https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/impact-aantonen/ Onze impactwerkwijze bestaat uit drie kernelementen: het bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken, de toepassing van productieve interacties, en het opstellen van een impact pathway. Lees meer over de impactwerkwijze en bekijk onze handleiding voor kennisbenutting voor projectleiders. news-5490 Thu, 26 Mar 2020 18:18:16 +0100 Extra geld voor creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/extra-geld-voor-creatieve-oplossingen-coronavirus-covid-19/ Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

UPDATE 14-04-2020: deze regeling is inmiddels gesloten. Indienen is niet meer mogelijk.

Praktische uitdagingen

De komende weken en maanden leidt de coronacrisis tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden. Praktische uitdagingen zijn bijvoorbeeld tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen, maar ook de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Ook staan onze zorg- en hulpverleners voor de uitdaging om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Creatieve oplossingen

Creatieve oplossingen zijn nodig voor praktische technologische zaken in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds zijn er oplossingen nodig om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren komen in aanmerking voor ofwel een startimpuls of een projectimpuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep, zoals ziekenhuispersoneel. Dit moet blijken uit de samenstelling van het projectteam.

Financiële impuls aanvragen

Er zijn twee financiële impulsen beschikbaar.

 1. Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
 2. Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Alle in Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een offerte indienen die past binnen de kaders van deze regeling.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie, de aanvraagprocedure en de voorwaarden op de pagina Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19).

]]>
news-4807 Wed, 13 Nov 2019 15:47:00 +0100 Kennisinfrastructuren als motor voor implementatie http://www.zonmw.nl/20jaarpreventie Een betere onderbouwing voor beleid en meer maatschappelijke impact van de wetenschap. Plus betere methodieken en interventies voor de praktijk. Het zijn opbrengsten van kennisinfrastructuren, zoals academische werkplaatsen waar beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk samenkomen. Lees verder in onze publicatie '20 jaar preventie bij ZonMw'. news-4614 Wed, 25 Sep 2019 15:20:03 +0200 Terugkijken: TED-talks symposium Suïcidepreventie bij Jongeren https://www.psynip.nl/actueel/nieuws/2019/tetalks-symmposium-suicidepreventie-jongeren/ Op 10 september jl. (Wereld Suïcide Preventie Dag) vond in Utrecht vindt het symposium Suïcidepreventie bij Jongeren plaats. De TED-talks van deze dag kunt u nu online terugkijken. news-4529 Tue, 10 Sep 2019 10:41:08 +0200 Nieuw onderzoek naar suïcidepreventie van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-naar-suicidepreventie-van-start/ Met financiering vanuit het programma Suïcidepreventie zijn 4 projecten van start gegaan met verspreidings- en implementatieactiviteiten. Binnen deze projecten werken onderzoekers van verschillende onderzoeksprojecten met elkaar samen aan projectoverstijgende activiteiten om suïcidaal gedrag te helpen voorkomen. De 4 projecten die van start zijn gegaan:

Meer weten?

]]>
news-4417 Tue, 06 Aug 2019 16:16:12 +0200 20 jaar preventie bij ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/20-jaar-preventie/ Goede gezondheid is belangrijk. Daarom zetten we in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. In deze video lichten we mooie resultaten uit, die vandaag de dag worden gebruikt. Bijvoorbeeld preventie op scholen, in de wijk en op het werk. Maar ook de gecombineerde leefstijlinterventie en kennisinfrastructuren.  

Benieuwd naar de resultaten en onze blik op de toekomst?

]]>
news-4734 Fri, 26 Jul 2019 10:40:00 +0200 ‘Het Preventieprogramma is een groot goed’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-36/het-preventieprogramma-is-een-groot-goed/ Het Preventieprogramma van ZonMw bestaat twintig jaar. De kersverse voorzitter van de centrale commissie van het programma, Henk Garretsen, blikt terug en kijkt vooruit. Lees het artikel in Mediator 36. news-4227 Mon, 24 Jun 2019 11:23:00 +0200 20 jaar preventie: de bal ligt bij ons allemaal! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/20-jaar-preventie-de-bal-ligt-bij-ons-allemaal/ Vandaag heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) de publicatie ’20 jaar preventie bij ZonMw’ in ontvangst genomen uit handen van directeur Henk J. Smid. Met dit jubileum worden de opbrengsten van 20 jaar preventieonderzoek belicht. De publicatie laat zien hoe er is geanticipeerd op ontwikkelingen, is bijgedragen aan bruikbare resultaten die impact hebben in de samenleving en hoe daar de komende jaren mee verder wordt gegaan. Gezondheid is van onmetelijke waarde. ZonMw helpt ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven en hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen. Preventie is daarbij een onmisbaar hulpmiddel in het hart van de samenleving. Uiteindelijk draait het allemaal om mensen die mogelijkheden zoeken om hun eigen regie te voeren en keuzes willen maken die bij ze passen. Daarom zet ZonMw in op preventieonderzoek. Dat doen we al 20 jaar. Samen met onderzoekers, beleidsmakers, onderwijsinstellingen, gemeenten en professionals en met burgers zelf.

Dankzij het Preventieprogramma doen we veel kennis op over gezond leven, voor alle Nederlanders. Deze kennis heeft de afgelopen jaren al geleid tot mooie resultaten die vandaag de dag worden gebruikt. Paul Blokhuis: “Daarmee kom je alleen verder door er met elkaar voor langere tijd de schouders onder te zetten. Door te blijven samenwerken, de bal ligt bij ons allemaal!"

Benieuwd naar de geboekte resultaten en hoe ZonMw hiermee verder gaat? Ga naar www.zonmw.nl/20jaarpreventie en download direct de publicatie.

]]>
news-3482 Mon, 21 Jan 2019 17:59:22 +0100 Handreiking Suïcide en Media geeft handvatten voor preventie zelfdoding https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/handreiking-suicide-en-media-geeft-handvatten-voor-preventie-zelfdoding Berichtgeving over suïcide hangt geregeld samen met een stijging in het aantal suïcides. Woordvoerders, journalisten en andere mediaprofessionals kunnen bijdragen aan het voorkomen van suïcides. Het Trimbos-instituut en 113Zelfmoordpreventie beschrijven in een handreiking voor mediaprofessionals hoe. news-3402 Wed, 02 Jan 2019 10:22:18 +0100 Nieuwe subsidieoproepen preventieprogramma opengesteld: onderzoek naar effectiviteit van preventieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-preventieprogramma-opengesteld-onderzoek-naar-effectiviteit-van-preventieve/ Twee subsidieoproepen voor effectiviteitsonderzoek zijn gepubliceerd. In deze oproepen staat onderzoek naar de effectiviteit van preventieve interventies centraal. De deadline voor indienen van een aanvraag is 12 maart 2019. De eerste oproep gaat over effectiviteitsonderzoek naar kennislacunes op thema’s en doelgroepen. De focus ligt hierbij op de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM Gezond Leven). De tweede oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen.

1. Effectiviteitsonderzoek op thema’s en doelgroepen

De 1ste oproep gaat over onderzoek op thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waar de praktijk behoefte aan heeft. Onderzoeksinstellingen kunnen indienen, samen met professionals die de interventie in de praktijk uitvoeren. In deze 1ste oproep gaat het onderzoek over 3 onderwerpen:

 • Onderzoek om interventies uit de RIVM-database naar een hoger niveau van effectiviteit te tillen. Alleen erkende interventies van minimaal het niveau ‘theoretisch goed onderbouwd’ uit de interventiedatabase van het RIVM Gezond Leven mogen worden onderzocht (Overzicht erkende interventies per thema en doelgroep (RIVM Gezond Leven, 2018). De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van de integrale aanpak. Hier is wel de mogelijkheid om aanvragen in te dienen op roken, alcohol en overgewicht
 • Effectonderzoek naar interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende erkende interventies zijn, maar waar wel behoefte aan is. De thema’s en doelgroepen uit de analyse van het RIVM Gezond Leven hebben prioriteit (Overzicht witte vlekken thema’s en doelgroepen, RIVM Gezond Leven, 2018). Doorontwikkeling van bestaande interventies heeft de voorkeur. De thema’s roken, alcohol en overgewicht zijn hier uitgesloten.

Bekijk de subsidieoproep

2. Onderzoek naar werkzame elementen

De 2de oproep gaat over onderzoek naar werkzame elementen van interventies waar de praktijk behoefte aan heeft. Zijn er werkzame elementen die in meer of alle interventies zitten? Welke onderdelen zorgen voor effect? En wat zijn de randvoorwaarden voor toepassing van deze elementen? Bij deze tweede oproep kunnen consortia een aanvraag indienen. De oproep bestaat uit 2 fasen.

Fase 1
Consortia vragen subsidie aan voor de coördinatie van een onderzoekconsortium en het uitvoeren van een voorstudie op 1 van de 3 thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord:

 1. preventie van overgewicht jeugd en volwassenen;
 2. terugdringen van problematisch alcoholgebruik;
 3. rookvrije generatie.

Fase 2
Consortia doen vervolgonderzoek naar de werkzame elementen op de verschillende thema’s. De voorstudies uit fase 1 bepalen deels de richting van dit onderzoek.

Bekijk de subsidieoproep

Meer informatie

]]>
news-3191 Wed, 07 Nov 2018 14:08:16 +0100 Webinar ‘Subsidieoproep Langlopend cohortonderzoek ggz’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/webinar-subsidieoproep-langlopend-cohortonderzoek-ggz/ Wilt u meer informatie over de verwachte subsidieoproep voor langlopend cohortonderzoek ggz? Neem donderdag 29 november 2018 van 11.00 tot 12.00 uur deel aan onze webinar. Tijdens deze webinar krijgt u meer informatie over de subsidieronde en is er de gelegenheid vragen te stellen. Online informatiebijeenkomst

Voorheen werden vanuit het Onderzoeksprogramma GGz informatiebijeenkomsten georganiseerd om meer informatie over de subsidieoproepen te verstrekken. Om u de tijd van het reizen te besparen is besloten om dit keer een ‘online informatiebijeenkomst’ ofwel een webinar te organiseren. Gedurende de webinar krijgt u aan de hand van een presentatie meer informatie over de subsidieoproep ‘Langlopend cohortonderzoek naar vroege herkenning en gepersonaliseerde zorg in de geestelijke gezondheidszorg’. Bovendien is er de mogelijkheid om via de chatfunctie vragen te stellen aan het programmateam. 

Aanmelden voor webinar

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de webinar, vul uw naam en e-mailadres in en druk op aanmelden. U ontvangt na aanmelding een bevestiging met meer informatie in uw mailbox. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Onderzoeksprogramma GGz via ggz@zonmw.nl of +31 70 349 52 79. 

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van deze subsidieoproep en andere ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief geestelijke gezondheid en volg ons op LinkedIn

]]>
news-3189 Mon, 05 Nov 2018 11:18:00 +0100 113 Lanceert zelfmoordpreventie-app https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/113-lanceert-zelfmoordpreventie-app/ news-3128 Thu, 18 Oct 2018 17:04:43 +0200 Voortbouwen op 20 jaar Preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voortbouwen-op-20-jaar-preventie/ Op 18 oktober ontving ZonMw de goedkeuring voor het vervolg van het Preventieprogramma: Integraal en met kennis aan de slag, ZonMw-Preventieprogramma 2019 t/m 2022. “Het Preventieprogramma bij ZonMw is al twintig jaar lang een doorlopend programma dat aansluit op de vierjaarlijkse cyclus voor het gezondheids- en preventiebeleid uit de Wet Publieke gezondheid. Het programma jaagt aan, verbindt en versterkt bewustzijn over het belang van preventie en in het bijzonder leefstijl.”, aldus het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Preventieprogramma sluit aan op belangrijke prioriteiten voor preventie uit: Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018, NWA Kennisagenda Preventie, Preventieakkoord en het Nationaal Programma Preventie.

Missie

Het Preventieprogramma 2019 t/m 2022 levert met kennisbenutting, effectiviteitsonderzoek en innovatie een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers, zodat zij zo goed mogelijk kunnen functioneren.

De missie van het programma valt te concretiseren in vier doelstellingen:

 1. Kennisbenutting van effectieve interventies in de (lokale) praktijk, opleidingen en in richtlijnen en zorgstandaarden
 2. Kennisvermeerdering over effectiviteit en werkzame elementen van interventies
 3. Het stimuleren van innovatie en (technologische) vernieuwing
 4. Kennisvermeerdering over vroege opsporing

Subsidies

Het programma heeft een budget van ruim € 38,5 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2019 t/m 2022. In het eerste kwartaal van 2019 starten we met subsidiemogelijkheden voor effectiviteitsonderzoek. In deze oproep(en) staat  onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van preventieve interventies centraal, met de volgende prioriteiten:

 • Kennis die ontbreekt binnen de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM), maar waar vanuit de praktijk wel behoefte aan is
 • Werkzame elementen van interventies
 • Effectiviteit van integraal werken

Op de hoogte blijven?

Binnenkort volgt meer informatie op de website van ZonMw: www.zonmw.nl/preventie en de ZonMw-nieuwsbrief Preventie, abonneren doet u via www.zonmw.nl/blijfopdehoogte.

 

]]>
news-3087 Fri, 28 Sep 2018 21:55:00 +0200 Tweet herziene richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patienten met een psychiatrische stoornis' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-herziene-richtlijn-levensbeeindiging-op-verzoek-bij-patienten-met-een-psychiatrische-stoornis/ news-3017 Wed, 19 Sep 2018 08:07:11 +0200 We zetten vol in op preventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/we-zetten-vol-in-op-preventie/ news-2975 Mon, 10 Sep 2018 18:35:00 +0200 Tweet blog Nynke wereld suïcidepreventie dag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-blog-nynke-wereld-suicidepreventie-dag/ news-2976 Mon, 10 Sep 2018 13:35:00 +0200 Tweet interview Marion Ferber (SuNa) https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-interview-marion-ferber-suna/ news-2970 Mon, 10 Sep 2018 10:35:37 +0200 Tweet vlog Derek de Beurs over suïcidepreventie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vlog-derek-de-beurs-over-suicidepreventie/ news-2969 Mon, 10 Sep 2018 08:15:00 +0200 Tweet ZonMw wereld suïcide preventie dag https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-zonmw-wereld-suicide-preventie-dag/ news-2968 Mon, 10 Sep 2018 01:09:00 +0200 Tweet WHO World Suicideprevention Day https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-who-world-suicideprevention-day/ news-2964 Sun, 09 Sep 2018 18:45:00 +0200 Tweet Jacobine op Zondag Een kwetsbare maar krachtige @JanMokkenstorm van @113online. https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-jacobine-op-zondag-een-kwetsbare-maar-krachtige-janmokkenstorm-van-113online/ news-2965 Thu, 06 Sep 2018 15:10:00 +0200 Tweet Suicide Research Lab Derek de Beurs talking about the utility of network analysis in understanding suicide risk #ESSSB17 @esssb17 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-suicide-research-lab-derek-de-beurs-talking-about-the-utility-of-network-analysis-in-understan/ news-2966 Thu, 06 Sep 2018 12:29:00 +0200 Tweet opening 17th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-opening-17th-european-symposium-on-suicide-suicidal-behaviour/ news-2967 Sun, 02 Sep 2018 12:29:00 +0200 Tweet internationaal cognres suïcidepreventie, dwangreductie en crisisdiensten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-internationaal-cognres-suicidepreventie-dwangreductie-en-crisisdiensten/ news-2476 Tue, 15 May 2018 16:25:00 +0200 Tweet Derek de Beurs over symposium op 17th Euorpean Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-derek-de-beurs-over-symposium-op-17th-euorpean-symposium-on-suicide-suicidal-behaviour/ news-1495 Tue, 22 Aug 2017 09:11:00 +0200 Nu ook onderzoek naar suïcidepreventie bij jongeren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nu-ook-onderzoek-naar-suicidepreventie-bij-jongeren/ Dit najaar gaan er 2 onderzoeken naar suïcidepreventie bij jongeren van start op 2 specifieke onderwerpen: suïcidepreventie in het onderwijs en suïcidepreventie bij LHBT jongeren.  

Al eerder zijn er 10 projecten op het gebied van suïcidepreventie door subsidies van ZonMw in gang gezet. Helaas was een belangrijke doelgroep, (LHBT)jongeren, in de projecten ondervertegenwoordigd. Daarom heeft ZonMw in opdracht van het ministerie van VWS extra middelen beschikbaar gesteld om ook onderzoek te kunnen doen naar suïcidepreventie bij jongeren.

Onderwijs en LHBT jongeren

Er was ruimte voor 2 onderzoeken op 2 specifieke onderwerpen: suïcidepreventie in het onderwijs en suïcidepreventie bij LHBT jongeren. Begin juli is er een besluit genomen welke onderzoeksgroepen de middelen toegekend krijgen. De volgende 2 onderzoeken zijn hieruit voortgekomen:

De projecten gaan dit jaar nog van start en hebben een looptijd van 4 jaar.

Meer informatie

]]>
news-1448 Wed, 02 Aug 2017 14:00:14 +0200 Meer suïcides in de jeugdzorg dan ooit http://www.ad.nl/arnhem/meer-suicides-in-de-jeugdzorg-dan-ooit~a96f15de/ Instanties voor jeugdzorg in Nederland rapporteerden vorig jaar 16 gevallen van suïcide, meer dan ooit tevoren. Volgens de Gelderse zorginstelling Pluryn komt dat mede doordat er in de jeugdzorg meer jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen worden opgevangen.  

]]>
news-138 Thu, 21 Jul 2016 17:09:00 +0200 Nieuwe onderzoeken over suïcidepreventie binnenkort van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-onderzoeken-over-suicidepreventie-binnenkort-van-start/ ZonMw honoreert 10 onderzoeken op het gebied van suïcidepreventie. In deze onderzoeken staat een integrale aanpak en samenwerking rond suïcidepreventie centraal. Ook is er aandacht voor verschillende risicogroepen. De kennis die met deze onderzoeken wordt ontwikkeld, draagt bij aan het terugdringen en voorkomen van het aantal suïcides in Nederland. Ook zal de opgedane kennis waar mogelijk worden geïmplementeerd in de praktijk.

Thema’s

De onderzoeken gaan over suïcidepreventie bij mannen tussen de 40 en 60 jaar, suïcidepreventie bij mensen onder langdurige behandeling van de GGz, het doorbreken van het taboe rondom suïcide, gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk, sluitende ketenzorg om uitval te voorkomen en inzet van ervaringsdeskundigen en/of naasten in preventie van suïcide. Ook is er een onderzoek gehonoreerd waarin de maatschappelijke opbrengsten van het gehele programma vanuit verschillende perspectieven (ervaringsdeskundigen, algemeen publiek, praktijk, onderwijs, beleid, wetenschap) worden belicht.

Onderzoeksprioriteiten benoemd met belanghebbenden

ZonMw financiert deze onderzoeken en stimuleert dat de kennis uit de onderzoeken breed wordt verspreid en waar mogelijk geïmplementeerd in de praktijk. De onderzoeken moeten kennis opleveren die bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Met medewerking van de professionals in de zorg en met beroepsgroepen buiten de zorg, wetenschappers en ervaringsdeskundigen en hun naasten en nabestaanden zijn de onderzoeksprioriteiten benoemd die gericht zijn op het terugdringen van het aantal suïcides in Nederland.

Resultaten

De projecten gaan uiterlijk 1 november 2016 van start. De looptijd van de projecten varieert tussen 18 en 48 maanden. De eerste resultaten worden halverwege 2018 verwacht.

Meer informatie

 

]]>
news-149 Mon, 18 Jul 2016 15:10:00 +0200 Nieuwe aanpak jongeren en suïcide https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-aanpak-jongeren-en-suicide/ Naar schatting zijn er jaarlijks ca. 14.000 jongeren met suïcidale gedachtes. Zorgwekkend, vindt het Trimbos-instituut. Samen met gamebedrijf IJsfontein onderzoeken ze of een game kan bijdragen aan preventie. ‘Het is hard nodig dat het taboe verdwijnt rondom het bespreken van dit onderwerp’, vertelt Rutger Engels, voorzitter Raad van Bestuur van het Trimbos-instituut. Vorige week werd bekend dat het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie subsidie toekent voor het ontwikkelen van een gevalideerd prototype van de game: ‘Moving Stories’. Het doel van de game: het complexe onderwerp suïcide bespreekbaar maken onder middelbare scholieren en docenten.

Naast het Trimbos-instituut en IJsfontein is ook online hulpverlener 113Online betrokken bij de ontwikkeling. Zij bieden vroegtijdig hulp aan mensen met suïcide gedachten. De goede resultaten van 113online wijzen op een grote vraag naar anonieme onlinehulp bij suïcidaliteit. Moving stories sluit hier goed op aan. Games hebben vooral op jongeren een sterke aantrekkingskracht. Het is online, laagdrempelig, anoniem en sluit goed aan op hun belevingswereld.

Uit verkennend onderzoek tussen IJsfontein en het Trimbos-instituut blijkt dat een aantal ontwerp- en game principes erg goed aansluiten bij recent ontwikkelde, gevalideerde interventies op het gebied van preventie van psychische problemen. ‘We zien in onderzoek dat jongeren met een depressie moeite hebben zich een positieve uitkomst van hun eigen situatie voor te stellen. In een game leer je juist vertrouwen op een positieve uitkomst, ook al lijkt je situatie nog zo hopeloos. We willen uitzoeken hoe we gameplay kunnen ontwerpen die helpt de transfer naar het echte leven te maken’, aldus Hoogendoorn.

De subsidie zal gebruikt worden om een prototype te ontwikkelen waarmee onderzocht kan worden welke gameplay goed gaat werken. Met gameplay wordt bedoeld hoe een gebruiker een computerspel en de elementen van het spel zelf ervaart. De verwachting is dat het prototype in het laatste kwartaal van dit jaar klaar zal zijn.

‘We zien ook mogelijkheden voor het verzamelen van geanonimiseerde data die zeer waardevol kan zijn voor verder onderzoek naar suïcide preventie bij jongeren. Ook stelt het ons in staat een voorspelling te doen welke jongeren extra hulp nodig hebben. Het belangrijkste doel is dat we een bijdrage gaan leveren aan het terugdringen van het aantal suïcide gevallen onder jongeren’, aldus Engels.

Meer informatie

]]>
news-520 Thu, 17 Sep 2015 00:00:00 +0200 Met onderzoek bijdragen aan daling suïcides in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/met-onderzoek-bijdragen-aan-daling-suicides-in-nederland/ Onderzoekers van kennisinstituten, universiteiten of hogescholen kunnen projectideeën indienen, in samenwerking met professionals uit de praktijk en mensen uit de doelgroep (ervaringsdeskundigen, naasten en/of familie). Onderzoeksprioriteiten

U kunt onderzoeksvoorstellen indienen op de volgende prioriteiten:

 • Suïcidepreventie bij mannen tussen de 40 en 60 jaar, veelal zonder werk
 • Suïcidepreventie bij patiënten onder langdurige behandeling van de ggz
 • Doorbreken van het taboe dat rondom suïcide wordt ervaren
 • Gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk, het toepassen van richtlijnen en het toeleiden van kennis naar opleiding en scholing van (zorg)professionals, dit ter verbetering van de vroege opsporing van suïcidaliteit in de samenleving, de hulpverlening en de toeleiding naar zorg
 • Sluitende ketenzorg om uitval bij verwijzing te voorkomen
 • Inzet van ervaringsdeskundigen en naasten in preventie van suïcide en ondersteuning van naasten en nabestaanden

Het onderzoek richt zich met name op:

 • Suïcidepreventie in het sociaaleconomisch domein, onderwijs, media, verkeer en vervoer
 • Suïcidepreventie binnen de ggz, de algemene gezondheidszorg en E-hulp

Ook kunt u een onderzoeksvoorstel indienen voor een evaluatiestudie waarin de maatschappelijke opbrengsten van het gehele programma vanuit verschillende perspectieven worden belicht.

Doel van programma

Sinds 2007 is het aantal suïcides in Nederland gestegen. Het ZonMw-programma en deze subsidieoproep hebben als doel kennis op te leveren die bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Daarbij beoogt het programma dat deze kennis ook daadwerkelijk overgedragen en geïmplementeerd wordt in de praktijk. Ook beoogt het programma de samenwerking rond suïcidepreventie te stimuleren. Het programma heeft budget voor 1 open ronde.

Meer informatie

Downloads

SP Programmatekst Suicidepreventie

ZonMw Onderzoeksagenda Suicidepreventie

]]>