Psychose is een psychiatrische stoornis waarbij het denken, waarnemen en emotionele beleven ernstig zijn ontregeld. Het contact met de werkelijkheid is verstoord. Symptomen zijn bijvoorbeeld wanen en hallucinaties. Elk jaar ontstaat een eerste psychose bij 1 op de 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 45 jaar.

Psychoses hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Daarnaast veroorzaken psychoses hoge kosten, vooral door hoge zorgkosten en een verminderde arbeidsparticipatie. ZonMw zet daarom in op het voorkomen van psychoses en het bevorderen van de geestelijke gezondheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website