Gevoelens van angst, spanning en onrust zijn normale reacties op een bedreigende situatie. Bij een angststoornis is de angst echter buitensporig, blijft bestaan als de angstopwekkende situatie er niet meer is en verstoort het normale functioneren. Jaarlijks krijgt 12,4 procent van de volwassenen tussen de 18 en 64 jaar angstklachten of een angststoornis. Angststoornissen hebben een groot effect op mens en samenleving. Ze hebben een negatieve impact op de kwaliteit van leven.

Preventie van angst en depressie kan ernstige en/of chronische klachten voorkomen. Dat is goed voor de gezondheid en maatschappelijke participatie van personen, maar ook voor het verminderen van zorgkosten op nationaal niveau. ZonMw financiert onder meer onderzoek naar preventieve interventies voor kinderen met verhoogde kwetsbaarheid, adolescenten, ouderen en werknemers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website