Kindermishandeling is een probleem met ernstige gevolgen voor zowel het individu als de maatschappij. De gevolgen voor de mentale en fysieke gezondheid van het kind zijn groot, ook op latere leeftijd. In 2010 is ruim 3 procent van de kinderen van 0 tot 18 jaar in Nederland blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling (Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen, 2011). Het is dan ook belangrijk om kindermishandeling daadkrachtig te bestrijden. ZonMw zet daarom stevig in op instrumenten voor vroegtijdige signalering van risicovolle opvoedsituaties en kindermishandeling en op interventies die kunnen bijdragen aan het voorkomen en stoppen van kindermishandeling. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website